دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 1473
ترجمه فارسی عنوان مقاله

سرعت گردش پول در مدل چرخه زندگی

عنوان انگلیسی
The velocity of money in a life-cycle model
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
1473 2005 8 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 353, 1 August 2005, Pages 493–500

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

۱ـ مقدمه

۲ـ موجودیت زمان در مقابل سرعت گردش پول

۳ـ مدل چرخه زندگی

۴ـ نتایج و بحث

۵ـ خلاصه

۶ـ قدردانی
ترجمه کلمات کلیدی
سرعت گردش پول - زمان نگهداری - فرضیه چرخه عمر - میکرو بنیاد -
کلمات کلیدی انگلیسی
Velocity of money,Holding time,Life-cycle hypothesis,Micro-foundation,
ترجمه چکیده
عوامل موثر بر سرعت گردش پول بر اساس فرضیه چرخه زندگی، مورد بررسی قرار گرفته شده است. سرعت گردش پول را می توان با متقابل از مقدار متوسط از موجودی زمان که به عنوان فاصله بین مبادلات شرکت برای یک واحد پول تعریف شده بیان نمود. این بیان نشان می دهد که سرعت است که توسط الگوهای رفتار عوامل اقتصادی، اداره و راه را برای ساخت میکرو پایه و اساس آن باز می کند. مشخص شده است که الگوی زمان درآمد و هزینه برای یک فرد نمونه، را می توان از یک نسخه ساده از مدل چرخه زندگی به دست آورد، و متوسط زمان نگهداری پول حاصل از انتخاب بهینه فرد، بستگی به طول دوره های برنامه ریزی های مربوطه مورد انتظار دارد.
ترجمه مقدمه
موضوع پویایی پول به تازگی علاقه تحقیقاتی قابل توجهی در فیزیک آماری را جلب کرده است [1-6]. با انگیزه های کار اولیه ویلفردو پارتو در سال 1897 [7] بر روی توزیع درآمد در میان مردم در برخی از کشورها و برخی از مشاهدات تجربی اخیر اکونوفیزیکدان ها [08/11]، چند مدل انتقال پول برای توزیع پول تعادلی بر اساس مقایسه بین اقتصاد بازار و نظریه جنبشی گازها توسعه یافته اند [1-4،10]. آدریان دراگولسکو و ویکتور یاکوونکو [1] یک مدل از عوامل تبادل را به طور تصادفی در یک اقتصاد بسته و مشخص که توزیع احتمال تعادل پول، به پیروی از قانون نمایی ولتزمن-گیبس به دلیل تقارن زمان معکوس و حفاظت از پول را پیشنهاد کردند. یک گروه تحقیقاتی از چاکرابارتی [2،3] مکانیک آماری پول را، به طور مشابه، با توجه به اثرات رفتار صرفه جویی عوامل را مورد بررسی قرار داد. بر اساس مطالعات انجام گرفته روی این موضوع، وانگ و همکاران [12،13] یک جنبه جدید از مشکل را معرفی کردند: توزیع احتمال دفعات موجودیت پول. این کارها باعث گسترش دامنه تحقیقات از تمرکز بر توزیع ایستای پول به بحث گردش پول شد. سرعت گردش پول یک موضوع مرکزی در نظریه پولی است که توجه زیادی را برای صدها سال جلب کرده است [14]. اگرچه اکتشاف سرعت را می توان با برگشت به عقب، در کارهای گذشته در دهه 1660 جستجو کرد[15]، اغلب جریان تحقیقات سرعت را معمولا به ایروینگ فیشر که یک معادله ارز نفوذ MV = PY ارائه داده است نسبت می دهند؛ که در آن M مقدار پول در گردش، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت متوسط و y سطح درآمد واقعی است [16]. از این معادله، سرعت گردش پول را می توان به عنوان نسبت حجم معامله و یا درآمد کل به سهام پول محاسبه کرد. بر اساس این معادله، بسیاری از کارهای تحقیقاتی نظری و تجربی در سرعت، به منظور بررسی عوامل موثر بر آن انجام شده است [17-20]. با این حال، معادله فیشر فقط پیشنهاد یک تعریف و یک اندازه گیری را به هر صورت ارائه می کند، نمی تواند خواص ذاتی سرعت را کشف کند. این شبیه قانون اهم است، هر چند با کمک معادله V ¼ RI؛ مقاومت R را می توان با تقسیم ولتاژ اعمالی V توسط جریان I محاسبه کرد، ویژگی های داخلی آن را، می توان به جای آن دو متغیر تعیین کرد. فقط روتبارد [21] به ما یادآوری کرد که، '' بی معنی است که هر مقدار یک مکان در یک معادله را ارزش گذاری کنیم مگر بتوان آن را به طور مستقل از شرایط دیگر در معادله تعریف کرد. '' بنابراین، بوسیله قیاس با مقاومت، سرعت باید یک '' زندگی خود را '' داشته باشد که با دارندگان پول هویت بخشیده شود. هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل سرعت گردش پول بر اساس میکرو تجزیه و تحلیل ها است. در کار اخیر ما، سرعت به عنوان یک تابع آماری موجودیت پول و زمان بیان شد [12]. این رابطه یک نگرش بدیع که از طریق آن سرعت را می توان بوسیله رفتار معطوف به هدف فرد تعیین کرد. با کمک فرضیه چرخه زندگی، یک روش جایگزین بدون در نظر گرفتن هر متغیر کلان اقتصادی کل برای حساب بررسی سرعت پولی ارائه شد
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  سرعت گردش پول در مدل چرخه زندگی

چکیده انگلیسی

The determinants of the velocity of money have been examined based on life-cycle hypothesis. The velocity of money can be expressed by reciprocal of the average value of holding time that is defined as interval between participating exchanges for one unit of money. This expression indicates that the velocity is governed by behavior patterns of economic agents and opens a way for constructing micro-foundation of it. It is found that time pattern of income and expense for a representative individual can be obtained from a simple version of life-cycle model, and average holding time of money resulted from the individual's optimal choice depends on the expected length of relevant planning periods.

مقدمه انگلیسی

The topic of money dynamics recently attracted considerable research interest within statistical physics [1], [2], [3], [4], [5] and [6]. Motivated by the initial work of Vilfredo Pareto in 1897 [7] on distribution of income among people in some countries and some recent empirical observations of econophysicists [8], [9], [10] and [11], several money transfer models have been developed for the equilibrium money distribution based on the analogy between market economics and kinetic theory of gases [1], [2], [3], [4] and [10]. Adrian Drägulescu and Victor Yakovenko [1] proposed a model of agents exchanging randomly in a closed economy and demonstrated that the equilibrium probability distribution of money follows the exponential Boltzmann–Gibbs law due to time-reversal symmetry and conservation of money. The research group of Chakrabarti [2] and [3] investigated the statistical mechanics of money, similarly, considering effects of the saving behavior of the agents. Based on these studies of the subject, Wang et al. [12] and [13] introduced a new aspect of the problem: the probability distribution of money holding times. These works expand the scope of such investigations from focusing on the static distribution of money to discussing the circulation of money. The velocity of money circulation is a central matter in monetary theory that has attracted much attention for hundreds of years [14]. Although exploration of the velocity can be traced backward to the earlier works in 1660s [15], most of current investigations of velocity is commonly attributed to Irving Fisher who presented an influential exchange equation MV=PYMV=PY, where M is the amount of money in circulation, V is the velocity of circulation of money, P is the average price level and Y is the level of real income [16]. From this equation, the velocity of money can be computed as the ratio of transaction volume or aggregate income to money stock. Based on this equation, many theoretical and empirical research works on the velocity have been carried out to examine its determinants [17], [18], [19] and [20]. However, the Fisher equation just proposed a definition and a measurement of velocity in any way, it could not uncover the intrinsic properties of the velocity. It resembles Ohm's law, though with the help of the equation V=RIV=RI, resistance R can be calculated by dividing supplied voltage V by consequent current I, it is determined by its internal characteristics, rather than those two variables. Just as Rothbard [21] reminds us, “it is absurd to dignify any quantity with a place in an equation unless it can be defined independently of the other terms in the equation.” Thus, by analogy with resistance, the velocity must have a “life of its own” characterized by the money holders. The purpose of this paper is to analyze the circulation velocity of money on the base of micro-analysis. In our recent work, the velocity was expressed as a statistical function of holding time of money [12]. This relation provides a novel channel through which the velocity can be determined by individual goal-directed behavior. With the help of the life-cycle hypothesis, an alternative approach without taking any aggregate macro-economic variables into account is presented for examining the monetary velocity.

نتیجه گیری انگلیسی

We have proposed an alternative approach for understanding the velocity of money circulation on the base of micro-analysis. A concept of holding time of money has been introduced to reflect money holders’ behavior. It is found that the velocity of money can be expressed by a mathematical expectation value of the inverse of holding time of money. The velocity and the average holding time are inversely related to each other and the main determinant of them is the agents’ behaviors. This relationship suggests that the micro-foundation of the velocity can be constructed by examining a representative individual behavior. Employing the life-cycle hypothesis, we demonstrate that the average holding time can be obtained by maximizing the representative individual's lifetime utility. The velocity is found to be determined by the time pattern of income and dispense which results from the individual's optimal choice. We believe that this study promises a fresh insight into the velocity of money circulation.