دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 29397
ترجمه فارسی عنوان مقاله

شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری

عنوان انگلیسی
Ecological City and Urban Sustainable Development
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
29397 2011 5 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Engineering, Volume 21, 2011, Pages 142–146

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژگان کلیدی

1-مقدمه

1-1مروری بر شهر زیست محیطی

1-2اصول اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی

1-3عناصر اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی

1-4منطقه بندی عملکرد زیست محیطی اقتصاد شهری

2-منشأ مشکلات زیست محیطی

2-1 مشکلات زیست محیطی شهر نشینی ناشی از عدم آگاهی

2-2 فشار توسعه شهری بر محیط زیست

2-3 مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد جمعیت

3-رابطه میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهر زیست محیطی

3-1 منابع، رابطه میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهر زیست محیطی

3-2 رابطه زیست محیطی میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهری

3-3 رابطه زیست محیطی میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهری

4-نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
شهر سازگار با محیط زیست - توسعه پایدار - روابط - زیست محیطی و اقتصادی
کلمات کلیدی انگلیسی
eco-city, sustainable development, relationships, ecological and economic
ترجمه چکیده
توسعه پایدار مفهومی جدید از توسعه علمی است، توسعه پایدار نیازمند این است که ما نه تنها مفهوم توسعه اقتصادی، بلکه همچنین مفهوم توسعه اجتماعی را نیز تغییر دهیم. توسعه شهری به عنوان نوعی توسعه اجتماعی و اقتصادی تجسم مهمی از فرآیند توسعه پایدار و همچنین در پیگیری مفهوم نوآوری است. در این مقاله مشکل اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی، از اصول اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی، محتوای اصلی شهر و منطقه بندی عملکرد زیست محیطی مورد مد نظر قرار داده شده است. بر این مبنا، در این مقاله رابطه میان شهر زیست محیطی و توسعه پایدار بررسی می شود. امیدواریم این پژوهش برای ساخت و ساز زیست محیطی و توسعه پایدار شهری مرجعی ارائه کند.
ترجمه مقدمه
محیط زیست برای هر فردی بسیار اهمیت دارد و تأمین کننده بقای انسان، توسعه بیان مادی و انواع شرایط ضروری دیگر است. در صورت نامناسب بودن شرایط محیط زیست، امکان بقا و پیشرفت انسان وجود دارد. می توان گفت وجود و پیشرفت انسان به وجود محیط زیستی مناسب بستگی دارد. با این حال، توسعه اقتصادی و اجتماعی ما در حال حاضر نه تنها به محیط زیست آسیب وارد کرده، بلکه همچنین توسعه پایدار را نیز به خطر انداخته است. بخش مهمی از توسعه و تغییرات در محیط شهری تأثیر زیادی بر بقا و پیشرفت انسان داشته است. مفهوم شهر زیست محیطی موجود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، استفاده از اصول توسعه پایدار و اصول اساسی اقتصاد های زیست محیطی، روش اقتصاد شهری ترویج تغییر دیدگاه به منظور بهبود کیفیت زیست محیطی شهر با هدف تصرف خط اصلی تعدیل ساختار صنعتی برای اجرای منابع شهری، از طریق برنامه ریزی کلی و ارتقای توسعه جامع توانایی شهری برای دستیابی به توسعه اقتصادی زیست محیطی پایدار است. در این مقاله ساختار شهر زیست محیطی و توسعه پایدار مورد پژوهش قرار گرفته است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری

چکیده انگلیسی

Sustainable development is a new concept of scientific development, sustainable development requires us to change not only the concept of economic development, but also requires us to change the concept of social development. Development of the city as a social development and economic development is an important embodiment of the process of sustainable development but also in pursuit of the concept of innovation. In this paper, the basic problem of the construction of ecological city, from the basic principles of eco-city construction, the city's main content and ecological function zoning. On this basis, the paper studied the ecological city and the relationship between sustainable development. Hope that through this research for ecological building and sustainable development of the city to provide a reference.

مقدمه انگلیسی

For any one person, the ecological environment is very important, it can provide for human survival and development of material basis and the necessary variety of other conditions. Inappropriate if the ecological environment, human beings can not survive and develop. We can say that human existence and development, are dependent on a suitable environment. However, our economic and social development has already caused damage to the environment, but also gives us a threat to sustainable development. Our ecological environment of the city a very important part of its development and changes in the same human survival and development have a huge impact. The concept of eco-city came into being, it is affordable in the city within the ecological, the use of the principle of sustainable development and the basic principles of ecological economics, urban economic way of promoting change from the point of view, in order to improve the city environmental quality for the purpose of seizing the city's main line of the industrial structure adjustment of the layout to play the city's resources, through overall planning and promote the comprehensive development of the city's ability to achieve sustainable socio-economic development. In this paper, the construction of ecological city and sustainable development were studied. 1.1. Overview of Ecological City 1.2. The basic principles of construction of ecological city Files s From the present point of view, the main building of ecological city following aspects need to follow the principles of: Bulleted lists may be included and should look like this: • the principle of sustainable development; • people-oriented, the principles of harmonious development; • economic, social and ecological benefits of coordinated development principles; • both environmental protection and economic development principles; • local conditions, highlighting the principle driving force of innovation; • according to the development, the principle of overall planning; • according to the development, the principle of overall planning; 1.3. The basic elements of ecological city construction. Development of a city by the industrial engineering, agricultural engineering, forestry engineering, water conservancy, energy, engineering, tourism, landscape engineering, cultural engineering, environmental engineering, home construction and development capacity building project together. For the eco-city construction is concerned, it also works by some of the above constitutes an organic whole. But, in each specific projects, are required to reflect the eco-efficiency requirements, such as industrial engineering according to ecological principles, the use of circular economic theory, according to meet the design requirements of sustainable development; and energy projects, they are required according to the ecological economics, to establish clean energy projects, through the development of alternative energy and new energy to reduce energy consumption of the ecological damage to the environment; development capacity will have to reflect the sustainable development project, highlighting the development of capacity for sustainable development in the important position.Table 1. An example of a table 1.4. Ecological function zoning of urban economy In general, the ecological city zoning in accordance with economic function, can be divided into the following areas: (1) Human ecological zone, the region is mainly used to reflect the city's cultural connotation. Any city should have its own human-ecological zones, attention to the protection of historical and cultural heritage, through a variety of means to achieve a rich urban culture, the promotion of natural, historical and cultural landscape integration and sustainable use; (2) Ecological Agriculture Development Area, the development of ecological agriculture in general are concentrated in the suburban area district, which is the human ecological regions outside the city part of the establishment of ecological agriculture development area on the one hand to ease the pressure on the urban environment, and promote the city's environmental balance and eliminate part of the urban pollution, on the other hand the development of ecological agriculture through urban areas to bring economic growth, ecological agriculture; (3) Ecological and economic coordination and development zones, ecological and economic coordination and development of regional economic development and cultural prosperity are second only to urban human-ecological zones in this area green coverage in general the larger, relatively welldeveloped industry and agriculture, all types of resources needed for economic development or economic factors of development in this region are relatively more concentrated. In this area, for ecological protection and development of both ecological and economic, not only the quality conditions of use of existing ecological and environmental protection-oriented, but also make good use of the radiation from the city center, promotion of eco-economic development; (4) Cultivating ecological protection zone, which typically are environmentally sensitive areas in the city, is generally not high level of economic development, industrial structure is generally more traditional levels, coupled with low level of industrial concentration, infrastructure is relatively backward, and this part of the region does not advocate large-scale economic development, but rather as the cultivation area of ecological environment and improve the ecological capacity of the city as a whole.

نتیجه گیری انگلیسی

Between human development and nature is a contradiction between a pair of very special in the past few thousand years, human survival and development are predatory. This trend intensified in the last hundred years, resulting in fewer and fewer of our mountains, and various forms of pollution are becoming more serious. However, the contradiction between man and nature are not irreconcilable, and human beings as a natural son, not only to realize that our current approach to development problems, better able to solve these problems. The construction of ecological city is a path to solve this problem, through the construction of ecological city, the development of the city implement the concept of sustainable development, to promote the ecological environment construction and repair, making the city's development in the pursuit of economic and social benefits can also pay more attention to ecoefficiency, to achieve social, economic and environmental sustainability, coordinated development, the true harmony between man and nature never were.