دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 11744
ترجمه فارسی عنوان مقاله

آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

عنوان انگلیسی
The effects of uncertainty dynamics on exports, imports and productivity growth
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
11744 2011 15 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Asian Economics, Volume 22, Issue 2, April 2011, Pages 174–188

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

2. بررسی آثار پیشین درباره پویایی سلسله روابط رشد عدم اطمینان و رشد تجاری

3. منابع داده و روش شناسی

3. 1. محاسبه رشد بهره وری

3. 2 مدل علیت

4. مدل ها و نتایج تجربی

4. 1 مدل و نتایج بدون عدم اطمینان

جدول 1: برآورد های تابع تولید لگاریتمی غیر جبری

جدول 2: نتایج آزمون های ریشه واحد

جدول 3: آزمون یوهانسن برای هم انباشتگی و روابط هم انباشته سازی

جدول 4: نتایج آزمون علیت گرانجر

تصویر 1: توابع پاسخ ضربه عمومی شده

جدول 5: تجزیه خطای واریانس پیش بینی تعمیم یافته

جدول 6: برآورد های پارامتر مدل VAR-GARCH-M یا TFP

جدول 7: برآوردهای پارامتر مدل VECM-GARCH-M یا بهره وری نیروی کار

تصویر 2: توابع پاسخ ضربه تعمیم یافته برای الف) مدل VEC رشد LP و رشد صادرات ب) مدل رشد VEC و رشد وادرات

تصویر 3: توابع پاسخ ضربه تعمیم یافته برای مدل VAR مربوط به رشد TFP

4. 2  مدل و نتایج با عدم عدم اطمینان

 5. تأثیر عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

6. نتیجه گیری

پیوست الف: خلاصه نتایج علیت
ترجمه کلمات کلیدی
- نوسانات - بهره وری کل عوامل - بهره وری نیروی کار - تجارت
کلمات کلیدی انگلیسی
Volatility,Total factor productivity,Labour productivity,GARCH,Trade
ترجمه چکیده
این مقاله رابطه ی رشد بهره وری تجاری را با واردکردن عدم قطعیت/ بی ثباتی در مدل VECM-GARCH بررسی می کند. با استفاده از سنگاپور به عنوان مطالعه ی موردی، شواهدی را می یابیم که حتی پس از کنترل عدم اطمینان اقتصادی در این مدل، از نقش حیاتی واردات به عنوان مجرای سودبخشی برای رشد در بهره وری عامل کل (TFP) و بهره وری نیروی کار پیشتیبانی می کند. تفاوت های موجود در نتایج آزمون علیت برای TFP، بهره وری نیروی کار و رشد تجارت بین مدل ها به همراه عدم اطمینان و بدون آن، اهمیت وارد کردن عدم اطمینان را برای گرفتن نتایج درست درباره ی روابط علّی آنها نشان می دهد. یافته هایی که نشان می دهند بی ثباتی در رشد بهره وری مانع رشد واردات می شود درحالیکه بی ثباتی در رشد صادرات و وارادات تأثیرات گوناگونی بر رشد بهره وری دارند، اشارات مهمی برای سیاست های رشد بهره وری دارند که قبلاً در نظر گرفته نشده بودند.
ترجمه مقدمه
سیاستگذاران مدت هاست که اهمیت ثبات اقتصاد کلان و تأثیری که بر اقتصاد دارد را دریافته اند. از دهه 1980، این امر مبنای علایق تحقیقاتی درباره عدم قطعیت اقتصادی بوده است که ناشی از رشد خروجی یا چرخه های تجاری و آثارش بر متغیرهای اقتصادکلان است ( نگاه کنید به بلکبرن و پلونی، 2005؛ ایسترلی، اسلام و استیگلیتز، 2001؛ فونتاس و کارناسوس، 2007 و بسیاری دیگر). تعداد قابل توجهی از این مطالعات بر روی عدم اطمینان تورم و رشد خروجی و بی ثباتی متمرکز شده اند ( بویژه بلکبرن و پلونی، 2005؛ گریر، هنری، الکانس و شیلدز، 2004) در حالیکه دسته ی دیگری از آثار تحقیقی بر منابع بی ثباتی ( مانند توسعه مالی، یکپارچگی تجاری، دوره های نوسان تجاری و سیاست مالی ) و تأثیرش بر روابط پویای بین بی ثباتی و رشد تأکید کرده اند ( فاتاس و میهوف، 2003؛ کوز و همکاران، 2004؛ مندوزا، 1997؛ تورنوفسکی و چاتو پادایای، 2003 ). بنابراین، قدری شگفت آور است که علایق تحقیقاتی پیرامون عدم اطمینان هنوز باید جایگاهش را در تحقیقات مهم درباره شبکه ی ارتباطی رشد بهره وری تجاری پیدا کند. نتایج مهم حاصل از آثار تحقیقی نظری و تجربی درباره عدم اطمینان نشان می دهند که سیاست ها و شوک های بیرونی که بر بی ثباتی تأثیر می گذارند، می توانند بر رشد خروجی نیز تأثیر بگذارند. بنابراین، داخل کردن عدم اطمینان در مدل سازی ها می تواند درک بهتری را از پویایی در روابط رشد بهره وری تجاری ارائه کند. با یکپارچگی جهانی و افزایش گروه بندی های منطقه ای در قالب توافق های تجاری دوجانبه و چندجانبه، در دو دهه گذشته افزایش ناگهانی زیادی در پیوندهای تجاری بین کشورها به وجود آمده است. بر اساس تأثیر این پدیده بر بسیاری از اقتصادها، بدیهی است که تجارت آزاد می تواند به بی ثباتی بیشتر در جریان های تجاری، رشد اقتصادی و در نتیجه بی ثباتی در رشد بهره وری منجر شود. شواهد حاصل از تحلیل های قبلی درباره سلسله روابط رشد تجاری کاملاً در هم آمیخته است و تضاد شواهد حاکی از آن است که رابطه ی بین رشد تجاری و رشد بهره وری نباید مستقل از بی ثباتی بررسی شود. مطالعه حاضر ارزیابی تجربی استوارتری را از شواهد سلسله روابط رشد تجاری ارائه می دهد و تعدادی از مسائل آثار تحقیقی موجود را درباره رشد بهره وری تجاری حل می کند. اول، بیشتر مطالعات درباره ی فرضیه ی رشد بهره وری تحت راهنمایی صادرات یا واردات استواری را در رابطه با ثبات پارامترهای برآوردشده ای که مبنای این فرضیات هستند، لحاظ نکرده اند و یا به اندازه ی کافی بررسی نکرده اند. برای نمونه، برخی مطالعات برای توضیح رویدادهای خاص از متغیرهای مجازی استفاده می کنند در حالیکه مطالعات دیگر برای بدست آوردن مرزهای بحرانی در سطح معناداری 5 % از مجموع انباشتی و مجموع انباشتی مربعات (CUMSQ)بر اساس باقیمانده-های برآورد شده استفاده کرده اند. مشکل استفاده از متغیرهای مجازی ریشه در این فرضیه ی ضمنی دارد که رویدادهایی که می توانند پاسخ ها را تغییر دهند پیشاپیش معلوم هستند اما این امر الزماً صحیح نیست. با آزمون CUMSQ نه تنها محاسبه ی مقادیر بحرانی صحیح دشوار است بلکه احتمالاً این مقادیر باعث القای آثار کم- توان این رویدادها یا هر شکل دیگری از بی ثباتی می شوند که ناشی از رویدادهای نامعلوم در داخل اقتصاد هستند و/ یا به متغیرهای مورد توجه مربوط هستند اما این مقیاس فقط نوسان های قابل پیش بینی را بدست می آورد و از تنوع مؤلفه ی غیرقابل پیش بینی متغیر چشم پوشی می کند ( گریر و پری، 1998 ). برای حل این مسئله، مطالعه کنونی با مدلسازی پراکندگی شرطی متغیرهای مربوطه با استفاده از مدل تنوع ناهمگون خودبازگشتی تعمیم داده شده (GARCH)روشی جایگزین اما نیرومندتر را برای آشکار کردن عدم اطمینان در چارچوب پویا در نظر می گیرد. این مقیاس قادر است تا مفاهیم مبنایی متغیر شامل خود پاسخ های بازار را ضبط کند. مدل GARCH این مزیت را نیز دارد که به واریانس شرطی فعلی امکان می دهد تا با موارد قبلی همبستگی پیدا کند و درنتیجه تداوم در عدم اطمینان را ضبط می کند. کمک دوم آن این است که این مطالعه از ملاحظه ی عدم اطمینان در فقط یک متغیر که اغلب در حوزه های تحقیقی دیگر چنین است فراتر می رود. بویژه، این مطالعه به تأثیرات احتمالی عدم اطمینان بر رشد واردات، صادرات و بهره وری در هریک از روابط رشد بهره وری تجاری توجه می کند. همچنین، استفاده از هر دو میزان رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری عامل کل (TFP)تحلیل تطبیقی تر و جامع تری از بهره وری با تجارت ارائه می دهد. کمک سوم این است که برخلاف استفاده از متغیر تجارت آزاد که فرضیه صادرات و واردات را با هم شامل می-شود، در این مطالعه صادرات و واردات جداگانه در نظر گرفته می شوند. تحلیل جداگانه ای رابطه ی خاصی را که واردات و صادرات با بهره وری دارند توضیح خواهد داد ( که در نتیجه، امکان در نظر گرفتن ترتیبات سیاستگذاری تجاری بیشتری را فراهم می کند) که در تضاد با مقیاس تجارت آزاد است که ممکن است این مقیاس منجر به پنهان شدن تأثیر صادرات یا واردات شود. همان طور که مشخص می شود، در واقع نتایج برای هر یک از مؤلفه-های تجاری کاملاً متفاوت هستند. در ابتدا به هر حال باید توجه کرد که هدف این مقاله برداشتن گام اول به سوی مطالعه ی عدم اطمینان با مشارکت دادن بی ثباتی است و مجراهایی را که رشد تجاری و رشد بهره وری و بی ثباتی شان از طریق این مجاری بر یکدیگر تأثیر می گذارند، شناسایی نمی کند. این کار به دو دلیل فراتر از حوزه ی این مطالعه است: اول، این کار مستلزم کار متفاوتی است که به بررسی نیرومندتری بر اساس مدل ساختاری کاملاً اصلاح شده نیاز دارد تا عواملی را بررسی و کشف کند که بی ثباتی را در این متغیرها تعیین می-کنند و رابطه بین آنها را به دست دهد. دوم، مدل هایی که بی ثباتی در خود داخل می کنند داده های فشرده ای دارند زیرا افزودن هر عامل اضافی به برآورد تعداد زیادی از پارامترهای اضافی با استفاده از مدل فعلی نیاز خواهد داشت. در این مطالعه از سنگاپور به عنوان مطالعه موردی استفاده می شود زیراسنگاپور مورد کلاسیکی از رشد مؤفق تحت راهنمایی صادرات از طریق فرآیند صنعتی سازی و آزادسازی تجارت است. با توجه به آزاد بودن اقتصاد و اتکا بر صادرات و واردات، سنگاپور در برابر شرایط اقتصادی منطقه ای و بین المللی از قبیل شوک های نفتی دهه هفتاد، رکود جهانی در سال 1985، بحران مالی آسیا در سال 1998- 1997، رکود صنعت الکترونیک در اویل دهه 1990 و در سال 2001 و همچنین حملات 11 سپتامبر آسیب پذیر است. همچنین، سنگاپور در معرض بی ثباتی واردات است زیرا این کشور در داده های واسطه و فناوری خارجی به شدت به واردات وابسته است و در نتیجه تورم وارد شده ( که نه تنها بر تقاضای واردات تأثیر می گذارد بلکه بر هزینه تولید و در نتیجه بر بهره وری نیز تأثیر می گذارد) همیشه یک نگرانی بزرگ بوده است. چندین مطالعه ( بروددا، 2004؛ کوز، 2002؛ مندوزا، 1997 ) نشان داده اند که میزان بالای آزادی تجارت خارجی می تواند بسته به ماهیت رژیم نرخ ارزکشور سبب نوسان تندی بر حسب تجارت شود.می توان از رژیم نرخ ارز مدیریت شده ی سنگاپور انتظار داشت تا امکان دهد که نوسان بر حسب تجارت منبع بی ثباتی تجاری شود. علاوه بر این، سنگاپور با توجه به کوچکی این کشور در بازار جهانی پذیرنده ی شرط قیمت است ( اقتصادش توان تأثیرگذاری بر تعیین قیمت را ندارد). باقیمانده مقاله به صورت زیر ترتیب داده شده است: بخش بعدی مروری کلی از آثار پیشین درباره عدم اطمینان و رابطه ی آن با سلسله روابط پیچیده رشد تجاری ارائه می دهد. بخش 3 داده ها و روش شناسی به کار رفته را نشان می دهد. بخش 4 درباره مدل های اقتصادسنجی و نتایج تجربی بحث می کند و بخش 5 به نتیجه گیری می-پردازد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

چکیده انگلیسی

This paper investigates the trade-productivity growth relationship by incorporating uncertainty/volatility in a VECM-GARCH model. Using Singapore as a case study, we find evidence supporting the crucial role of imports as a beneficial conduit for growth in both total factor productivity (TFP) and labour productivity even after controlling for economic uncertainty in the model. Differences in the causality test results for TFP, labour productivity and trade growth between models with and without uncertainty show the importance of incorporating uncertainty in drawing robust inferences about their causal relationships. The findings that volatility in productivity growth impedes import growth while volatility in export and import growth has varied impacts on productivity growth carry important implications for trade and productivity growth policies not considered before.

مقدمه انگلیسی

Policy makers have long recognized the importance of macroeconomic stability and the impact that it has on an economy. Since the 1980s, this has underpinned growing research interest in economic uncertainty arising from variability in output growth or business cycles and its effects on macroeconomic variables (see Blackburn and Pelloni, 2005, Easterly et al., 2001 and Fountas and Karnasos, 2007, amongst many others).2 A significant number of these studies have centred on inflation uncertainty and output growth and volatility (notably Blackburn and Pelloni, 2005 and Grier et al., 2004) while another strand of the literature has focused on the sources of volatility (such as financial development and trade integration, terms of trade fluctuations and fiscal policy) and its impact on the dynamic relationship between volatility and growth (Fatas and Mihov, 2003, Kose et al., 2004, Mendoza, 1997 and Turnovsky and Chattopadhyay, 2003). It is thus somewhat surprising that the research interest surrounding uncertainty has yet to find its way into the important work on the trade-productivity growth nexus. The important results from the existing theoretical and empirical literature on uncertainty suggest that policies and exogenous shocks that affect volatility can have an impact on output growth. Incorporating uncertainty into modeling efforts can thus offer a better understanding of the dynamics in the trade-productivity growth relationship. With global integration and the increase in regional groupings in the form of bilateral and multilateral trade agreements, there has been a surge in cross-country trade linkages in the last two decades. Based on the impact this has had on many economies, it is evident that trade openness could lead to greater volatility in trade flows, economic growth and hence, productivity growth. Evidence on the trade-growth nexus from previous analyses is at best mixed and often contradictory is indication that the relationship between trade and productivity growth should not be investigated independently from volatility. This current study offers a more rigorous empirical assessment of the evidence on the trade-growth nexus and overcomes a number of problems in the existing trade-productivity growth literature. First, most studies on the export or import-led productivity growth hypothesis have not considered or sufficiently checked for robustness with regard to the stability of the estimated parameters underlying the hypotheses. For example, some studies use dummy variables to account for specific events while others have used the cumulative sum and cumulative sum of squares (CUMSQ) based on the estimated residuals to obtain critical bounds at 5% significance level. The problem with using dummy variables lies in the implicit assumption that events which could change responses are known before hand but this is not necessarily true. With the CUMSQ test, not only are the correct critical values difficult to calculate, they are also likely to induce low power (Hendry, 1995). Furthermore, the use of dummies is static as it only accounts for specific events. They do not incorporate the lagged effects of the events or any other form of volatility arising from unknown events within the economy and/or related to the external trade and economic environment. Some studies measure uncertainty or volatility using the standard deviation of the variables concerned but this measure only captures predictable fluctuations and neglects the variability of the unpredictable component of the variable (Grier & Perry, 1998). To deal with this, the present study considers an alternative but more robust method of detecting uncertainty in a dynamic framework by modeling the conditional variance of the variables concerned using a generalised autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) model. This measure is able to capture the underlying perceptions of the market, particularly when there is greater uncertainty on the part of the market regarding the change in the direction of the variable including market responses per se. The GARCH model also has the advantage of allowing current conditional variance to be correlated with past ones and therefore captures persistence in uncertainty. The second contribution is that this study goes beyond the consideration of uncertainty in just one variable which is often the case in other areas of research. Specifically, this study looks into the possible impacts of uncertainty in exports, imports and productivity growth on each of the trade-productivity growth relationships. The use of both labour productivity and total factor productivity (TFP) growth also provides a more comprehensive and comparative productivity analysis with trade. The third contribution is that exports and imports are considered separately, in contrast to the conventional use of the trade openness variable which entails the summation of exports and imports. The separate analysis will shed light on the specific relationship that exports and imports have with productivity (which, in turn, will allow more targeted trade policy arrangements) as opposed to the trade openness measure which may result in the impact of exports or imports being masked by the other. As it turns out, the results are in fact quite different for each of the trade components. At the outset, it must however be noted that this paper's objective is to provide a first step towards studying uncertainty by incorporating volatility without identifying the channels via which growth in trade and productivity, and their volatility, impact on each other. This is beyond the scope of this paper for two reasons. First, it calls for a different exercise requiring more rigorous investigation based on a fully modified structural model to explore the factors that determine volatility in these variables in order to provide a link between them. Second, models incorporating volatility are data-intensive as adding any one extra factor would require the estimation of an additional large number of parameters using the current model. This would result in a considerable loss in the degrees of freedom which may affect the statistical validity of the model. This study uses Singapore as a case study since it is a classic case of successful export-led growth through a rapid process of industrialisation and openness. Given the economy's openness and reliance on exports and imports, Singapore is vulnerable to the regional and international climate such as the oil shocks of the 1970s, the 1985 world recession, the 1997/1998 Asian financial crisis, the electronics industry slump in the early 1990s and in 2001, as well as the 2001 September 11 attack. External shocks are likely to have indirect effects on trade through the fall in the demand for Singapore's exports. Singapore is also exposed to import volatility as she is heavily reliant on imports for intermediate inputs and foreign technology, and thus, imported inflation (which not only affects the demand for imports but also affects the cost of production and hence productivity) has always been a major concern. Several studies (Broda, 2004, Kose, 2002 and Mendoza, 1997) have shown that a high degree of openness to foreign trade could induce sharp swings in the terms of trade depending on the nature of the country's exchange rate regime. Singapore's managed exchange rate regime can be expected to allow fluctuations in the terms of trade to be a source of trade volatility. Furthermore, given its smallness, Singapore is a price taker of imports and exports in the world market. The rest of the paper is organised as follows. The next section provides an overview of the theoretical and empirical literature on uncertainty and the relationship to the trade-growth nexus. Section 3 sets out the data and methodology used. Section 4 discusses the econometric models and empirical results while Section 5 concludes.

نتیجه گیری انگلیسی

This paper presents the first attempt in examining the effects of uncertainty on the causal relationship between productivity and trade. The paper argues that there are good reasons for doing so and this is undertaken by modeling the impacts of uncertainty (measured by the volatility in all variables considered, namely exports, imports and productivity growth) on the trade-growth nexus in a dynamic framework. The empirical results show that uncertainty matters for drawing accurate inference about the causal relationships between TFP, labour productivity, and trade growth in a small, open economy. Bivariate VAR- and VEC-GARCH-M models were estimated to incorporate uncertainties surrounding trade and productivity growth and the effects are qualitatively and quantitatively analysed for both the short-run and long-run dynamics of productivity and trade growth. Considering the brevity of the sample size, the results of this paper are only tentative and should be interpreted with caution. In the case of Singapore, both sets of results, with and without uncertainty/volatility, support the import-led TFP growth hypothesis. An important result not previously shown in the literature is the impact of volatility of growth in exports, imports and productivity growth on each other. Relative to export growth volatility, import growth volatility exerted a greater negative influence on TFP growth but the reverse was true for labour productivity growth. However, the volatility in TFP growth hindered import growth more than the volatility in labour productivity growth. In addition, when uncertainty is accommodated in the model, TFP growth is found to promote import growth. Contrary to the results for TFP growth, there is evidence that labour productivity and trade growth are mutually causative. The relationship between them is robust even after controlling for uncertainty. The generalized impulse response functions indicate that a model incorporating uncertainty tend to show the effect of shocks lasted longer. These results are instructive for policy makers as imports provide a beneficial conduit for higher productivity growth even during volatile periods. The Singapore economy which has experienced modest TFP growth may potentially embark on a sustainable growth path by enhancing access to foreign technology through promoting better quality imports. It must however be conceded that the limitation of this paper lies in the lack of satisfactory explanations for the above observed links between TFP growth and import growth when considering volatility. This provides an avenue for extending the current work because at this stage, it is beyond the scope of this paper as this constitutes a different exercise of identifying a range of possible sources of volatility as well as controlling for various factors such as government spending, investment, and terms of trade amongst others, to provide a transmission mechanism via which the trade-growth nexus operates.