مقالات ISIبهبود فرایند : 132 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
فرآیند بهبود عبارت است از : شناسایی، تجزیه و تحلیل بر فرآیندهای کسب و کار موجود در درون یک سازمان جهت بهینه سازی فرآیندهای اساسی آن سازمان برای دستیابی به نتایج کار آمد تر همراه با استانداری های جدید کیفیت
در این صفحه، تعداد 132 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بهبود فرایند آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله

Improvement in biological oxidation process for the removal of dichlorvos from aqueous solutions using pretreatment based on Hydrodynamic Cavitation

Enlisting the willing: A study of healthcare professionalinitiated and opt-in biobanking consent reveals improvement opportunities throughout the registration process

An improvement of measurements reliability in thermal processes by application of the advanced data reconciliation method with the use of fuzzy uncertainties of measurements

Descriptive and multivariate analyses of four Tunisian wastewater treatment plants: A comparison between different treatment processes and their efficiency improvement

Process Improvement Project Using Tranexamic Acid Is Cost-Effective in Reducing Blood Loss and Transfusions After Total Hip and Total Knee Arthroplasty

Mediation as a Process for the Management of Conflict and the Improvement of Coexistence in Educational Centres. A Study Based on the Perceptions of Secondary School Students

Improvements in the decision making for Cleaner Production by data mining: Case study of vanadium extraction industry using weak acid leaching process