دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 12213
ترجمه فارسی عنوان مقاله

شبکه های تولید و زنجیره های تامین : دیدگاه استراتژی عملیات

عنوان انگلیسی
Manufacturing networks and supply chains: an operations strategy perspective
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
12213 2003 11 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Omega, Volume 31, Issue 1, February 2003, Pages 29–39

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

تصویر1. دیدگاه های مختلف در مورد شبکه ی ارزش

2.شبکه های تولید از دیدگاه مدیریت عملیات 

3. زنجیره های تامین از دیدگاه مدیریت لجستیک 

4. استراتژی عملیات 

4.1تسهیلات و امکانات 

جدول1. دیدگاه های مختلف در مورد طبقات تصمیم در استراتژی عملیات

4.2یکپارچه سازی عمودی 

5. مقایسه ی شبکه های تولید و زنجیره های تامین

5.1 تسهیلات

5.1.1اندازه 

جدول2. مسائل کلیدی استراتژی عملیات در رابطه با شبکه های تولید و زنجیره های تامین.

5.1.2 موقعیت 

5.1.3 تخصص گرایی/تمرکز 

5.2 یکپارچه سازی عمودی

5.2.1 جهت 

5.2.2میزان 

5.2.3 تعادل 

6. پیکربندی  و هماهنگی 

6.1پیکربندی

تصویر2.طبقه بندی سیستم تحلیل به انواع مختلفی از شبکه ها.

6.2هماهنگی

تصویر3. هماهنگی مشروط به نوع پیکربندی شبکه است.

6.3نمونه های شرکت

6.4 پیامدهای مدیریتی و استراتژیک

7. نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
تولید جهانی - تدارکات - مدیریت عملیات - استراتژی عملیات - مدیریت زنجیره تامین - شبکه ارزش -
کلمات کلیدی انگلیسی
Global manufacturing, Logistics, Operations management, Operations strategy, Supply chain management, Value network,
ترجمه چکیده
هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل شبکه های تولید و زنجیره های تامین از دیدگاه استراتژی عملیات است. این دو حیطه به عنوان مسیرهای پژوهشی مجزا در نظر گرفته می شوند اما با جهانی شدن مداوم بازارها و عملیات، باید برای مطالعه ی شبکه های تسهیلات و امکانات، این حیطه های مکمل را یکپارچه سازی نمود. در این مقاله، دو حیطه ی پژوهشی را بر مبنای دو طبقه ی تصمیم ساختاری در استراتژی عملیات مورد بررسی قرار می دهیم، یعنی: امکانات و یکپارچه سازی عمودی. یک نوع شناسی را برای تحلیل سیستم های شبکه ارائه می دهیم که منجر به 4 ساختار اساسی شبکه می شود. هماهنگی فعالیت ها در شبکه به ساختار و پیکره بندی شبکه وابسته است و منجر به 4رویکرد هماهنگی می شود. تجزیه و تحلیل هماهنگی و ساختار را می توان به عنوان پایه و اساسی برای پژوهش بیشتر در زمینه ی یکپارچه سازی شبکه ی تولید و نظریه ی زنجیره تامین مورد استفاده قرار داد.
ترجمه مقدمه
بدون تردید کسب و کار امروزی، بین المللی شده است. در طول دهه ی اخیر، افزایش فوق العاده ای در تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایجاد شده است و بسیاری از بازارها در حال حاضر به طور کامل جهانی شده اند. نقش شرکت های تولیدی از تامین محصولات برای بازارهای داخلی از طریق بازارهای بین المللی به تامین بازارهای بین المللی از طریق تولید محلی تغییر یافته است. بنابراین، پژوهش در مورد مسائل بین المللی در تولید، از فروش جهانی و بازاریابی به تولید جهانی تکامل یافته است. به استثنای شدیدتر شدن رقابت، روند جهانی شدن، روش های تامین محصولات و خدمات برای مشتریان و تجزیه و تحلیل امور و شبکه ی تولید یا زنجیره ی تامین را تغییر داده است. در نتیجه ی جهانی شدن ، حجم زیادی از تولید در شرکت های بزرگ در شبکه های ارزش انجام می شود. شبکه ی ارزش را به عنوان شبکه ای از تسهیلات و امکانات در نظر می گیریم که تحت مالکیت سازمان های مختلف هستند که زمان، مکان یا شکل های مختلف به مراحل تولی افزوده می شود که ارزش محصول برای مشتری نهایی افزایش می یابد. با این حال، فعالیت ها و مسائل مربوط به تولید در شبکه از زوایای مختلف در نظر گرفته می شوند. این امر را می توان با دو مسیر پژوهشی جدید-پژوهش شبکه ی تولید و پژوهش زنجیره ی تامین- نشان داد که هر دو بر شبکه ی ارزش اما با استفاده از رویکردهای مختلف تمرکز می کنند. نظریه ی شبکه های تولید از زمینه ی مدیریت عملیات به وجود می ایددر حالی که دیدگاه مدیریت لجستیک، نظریه ی زنجیره ی تامین را بیان می کند. هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل این موضوع است که ساختار شبکه های ارزش در دو مسیر پژوهشی بیان شده به چه صورت در نظر گرفته می شود. تاریخچه ی هر یک از مسیرهای بیان شده بر نحوه ی در نظر گرفتن شبکه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها تاثیر می گذارد. پزوهش در مورد شبکه های تولید ریشه در مدیریت تولید کارخانه دارد که منجر به این می شود که دانشمندان شبکه ها را به صورت کلی مطالعه نمایند و شبکه ی درونی را طور در نظر بگیرند که تمام تسهیلات تحت کنترل مالی کامل هستند. بر عکس، پژوهش در مورد زنجیره های تامین از دیدگاه لجستیک، شبکه را به عنوان شبکه ی بیرونی با تسهیلاتی تحت مالکیت سازمان های مختلف در نظر می گیرد. علاوه براین، پژوهش لجستیک ریشه در مدیریت مواد و توزیع فیزیکی دارد و بر ارتباطات بین گره ها تمرکز می کند در حالی که پژوهش شبکه ی تولید بر خود گروه های تولید تمرکز می کند. این دیدگاه های مختلف در تصویر1 مجسم شده اند. شرکت های فعال در سرتاسر جهان با شبکه های ارزش پراکنده درک کرده اند که تنها مهارت در تولید و فعالیت های لجستیک کافی نیست و ان ها باید این دو مورد را یکپارچه سازی نمایند. بنابراین، در ادغام دانش در مورد دو مسیر پژوهشی، مزایا و ارزشی وجود دارد. این مقاله برای برقراری پایه و اساسی که برای یکپارچه سازی بخش هایی از دو حیطه ی پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد، شبکه های تولید و زنجیره های تامین را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. دو بخش بعدی به طور مختصر توصیف می کنند که این دو مسیر پژوهشی چگونه از سال1960 تا کنون تکامل یافته اند. پس از ان، در یکی از بخش های مطالعه به دیدگاه استراتژی عملیات می پردازیم که دیدگاهی است که برای تحلیل خود از آن استفاده می کنیم، این دیدگاه ر دو طبقه از تصمیم تمرکز می کند که عبارتنداز: یکپارچه سازی عمودی و تسهیلات. سپس شبکه ی تولید و نظریه ی زنجیره ی تامین از دیدگاه استراتژی عملیات مورد مقایسه قرار می گیرند. در نهایت، نشان می دهیم که این دو مسیر پژوهشی چگونه می توانند با معرفی یک نوع شناسی برای ساختار و پیکره بندی هماهنگی در شبکه ی ارزش، یکدیگر را تکمیل کنند. ما هم چنین پیامدهای مدیریتی این نوع شناسی، نتیجه گیری و ایده های برای پژوهش های اینده را بیان می کنیم.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  شبکه های تولید  و زنجیره های تامین : دیدگاه استراتژی عملیات

چکیده انگلیسی

The purpose of this paper is to analyze manufacturing networks and supply chains from an operations strategy perspective. These two areas have traditionally been treated as separate research tracks, but with the ongoing globalization of markets and operations there is a need to integrate these complementary disciplines to study networks of facilities. In this paper we examine the two researc

مقدمه انگلیسی

The fact that business today is international is indisputable. During the last decade there has been an explosive increase in both international trade and foreign direct investment, and many markets are now truly global. The role of manufacturing companies has changed from supplying domestic markets with products, via supplying international markets through export, to supply international markets through local manufacturing. Hence, the research on international issues in manufacturing has evolved from global sales and marketing into global manufacturing. Except from making competition even fiercer, the trend of globalization has changed the ways of providing customers with products and therefore also the objects that are analyzed, be it the company, the manufacturing network, or the supply chain. As a result of globalization, the vast majority of manufacturing in large companies is carried out in value networks. We regard a value network as a network of facilities, possibly owned by different organizations, where time, place or shape utility is added to a good in various stages such that the value for the ultimate customer is increased. However, the manufacturing related activities and issues in the network are viewed from different angles. This can be exemplified by two major research tracks—manufacturing network research and supply chain research—both focusing on the value network, but using different approaches. Manufacturing networks theory stems from the operations management field whereas the logistics management perspective dominates supply chain theory. The aim of this paper is to analyze how the structure of value networks is treated in the two research tracks respectively. The history of each track affects how the network is viewed upon and which activities that are analyzed. Research on manufacturing networks has its roots in the manufacturing management of the single factory, resulting in that scholars tend to study the network as a wholly owned and internal network where all facilities are under full financial control. Conversely, research on supply chains from a logistics perspective tends to analyze the network as an external network with facilities owned by different organizations. Logistics research furthermore sets out from its roots in physical distribution and materials management and focus on the links between the nodes (and to some extent distribution nodes), whereas manufacturing network research tend to focus on the (manufacturing) nodes themselves. These different points of view are visualized in Fig. 1.

نتیجه گیری انگلیسی

This research has analyzed manufacturing network theory and supply chain theory from an operations strategy perspective. A difference in locus of each respective perspective was identified. Research on manufacturing networks has used an intra-firm operations management perspective, focusing on configuration and coordination of manufacturing sites in terms of general strategy, process technology, information systems, transfer of knowledge, etc. Suppliers and customers are only considered with an external interface concerning material and information flows. In other words, manufacturing network research is mainly interested in the manufacturing nodes in the network and not necessarily in the transactions between them. Logistics research on supply chains has, on the other hand, mainly focused on managing material and information flows, as well as financial flows, between sites. Technology transfer, parallel production and product allocation are seldom regarded. In this sense, supply chain research is mainly interested in the links between the nodes in the value network. In our analysis of differences and similarities between manufacturing network and supply chain theory, we take an operations strategy perspective, focusing on two structural decision categories; facilities and vertical integration. The facility issues are closely related to the manufacturing network theory and the configuration of networks, whereas vertical integration policy areas correspond to supply chain theory and the coordination issues of the network. The coordination of the network is contingent upon the network configuration. We exemplified this relationship with two matrices, one showing typical configurations of value networks and the other showing the corresponding type of coordination. In summary, we have highlighted the differences between manufacturing network and supply chain theory, and have suggested a way to integrate the two research areas. Interesting areas for future research are, for example, to further analyze the issues of configuration and coordination of networks, to analyze network hierarchies (networks, organization, sites, plants, production processes), and to develop inter-firm network strategies.