دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 145447 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابراز اشتیاق کاذب: بررسی هزینه ی ناهماهنگی هیجانی در معلم ها

عنوان انگلیسی
Inauthentic expressions of enthusiasm: Exploring the cost of emotional dissonance in teachers
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
145447 2018 15 صفحه PDF 36 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Learning and Instruction, Volume 53, February 2018, Pages 74-88

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

1-1- اشتیاق معلم

1-2- هزینه ی ناهماهنگی هیجانی

1-3- پژوهش حاضر

2- مطالعه ی مقدماتی

2-1- روش ها

2-1-1- شرکت کنندگان و روش کار

2-1-2- سنجش ها

2-2- نتایج مطالعات مقدماتی و بحث

شکل 1- مدل دو طرفه پنهان مورد بررسی در مطالعه ی مقدماتی. ابراز اشتیاق: گزارش های معلم ها از میزان ابراز اشتیاق خود؛ تجربه ی لذت: گزارش های معلم ها از میزان لذتی که تجربه کرده اند؛ ملاحظه ی اشتیاق معلم: درک دانش آموزان از میزان اشتیاق معلم خود. **p < .01. ***p < .001.

3- مطالعه ی اصلی

3-1- روش 

3-1-1- شرکت کنندگان و روش کار

3-1-2- سنجش ها

جدول 1. آمار توصیفی و پایایی های تمام متغیرهای نمونه 1 و 2.

3-2- نتایج

3-2-1- اعتبار  ساختاری مقیاس های ابراز اشتیاق و تجربه ی لذت

جدول 2. همبستگی های تمام متغیرهای پژوهش مربوط به نمونه 1 (بالای قطر) و نمونه 2 (پایین قطر).

3-2-2- شناسایی گروه های اشتیاق- لذت

جدول 3. ارزش های معیار اطلاعاتی برای راه حل های متفاوت  پروفایل مربوط به نمونه 1 و 2.

شکل 2- z-scoreهای پروفایل های پنهان در مورد ابراز اشتیاق و تجربه ی علاقه. برای معلم های ابتدایی (نمونه 1) و دبیرستان (نمونه 2).

3-2-3- پیش بینی کننده های گروه های اشتیاق- لذت

3-2-4- بهزیستی شغلی گروه های اشتیاق-لذت

جدول 4. پیش بینی کننده های گروه های اشتیاق- لذت برای نمونه 1 و 2.

جدول 5. میانگین های گروه های اشتیاق- لذت (خطاهای استاندارد)، و تفاوت های معنی دار کلی در شاخص های بهزیستی شغلی برای نمونه 1 و 2.

4-بحث

شکل 3- میانگین های استاندارد شده ی همبستگی ها که به طور معنی دار با پروفایل پنهان، برای معلم های ابتدایی (نمونه 1) و دبیرستان (نمونه 2) متفاوت بود.

4-1- ابراز اشتیاق و تجربه ی علاقه، به عنوان مدو ساختار مجزا و به طور مستقل متفاوت

4-2- پیش بینی کننده های الگوهای اشتیاق- لذت

4-3- بهزیستی شغلی گروه های اشتیاق- لذت

4-4- الگوهای اشتیاق و لذت: مفاهیمی برای معلم ها

4-5- محدودیت ها و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
ترجمه چکیده
پژوهش های مربوط به اشتیاق معلم، تا به امروز، از این امر غافل بوده است که ابراز اشتیاق چه تأثیری در معلم ها می گذارد، به ویژه اگر آن ها از تدریس به اندازه ی کاملا کافی لذت نبرند. ما برای رسیدگی به این موضوع، بررسی کردیم که آیا معلم ها اشتیاق به تدریس و تجربه ی لذت مرتبط با تدریس را به میزان های مختلف دارند یا نه، و اگر چنین است، این میزان های مختلف، با بهزیستی شغلی معلم ها چه ارتباطی دارد. در یک مطالعه ی مقدماتی، ما بررسی کردیم که آیا امتیازدهی معلم ها (تعداد: 67 نفر) و دانش آموزان (تعداد: 1489 نفر) به ابراز اشتیاق معلم با یکدیگر همبستگی دارد یا خیر، و دریافتیم که معلم ها به درستی می توانند تعیین کننده ی میزان ابراز اشتیاق خود باشند. سپس، در دو نمونه معلم (N1=188 و N2=263)، با به کارگیری تحلیل مشخصات پنهان، به درستی یک گروه پنهان را پیدا کردیم که در ابراز اشتیاق معلم، بالا بود و به طور قابل مقایسه، در لذت تجربه شده ی مرتبط با تدریس پایین بود. همان طور که انتظار می رفت، نسبت به گروه های دیگر در نمونه ها، این گروه ها منفی ترین مشخصات را نسبت به بهزیستی شغلی خودشان داشتند.
ترجمه مقدمه
یک باور عمومی مشترک وجود دارد که معلم های مشتاق، موفقیت و انگیزه ی دانش آموزان را افزایش می دهند. یافته های حاصل از پژوهش ها، اغلب این باور را تقویت می کنند؛ به عنوان مثال، نشان داده شده است که اشتیاق معلم با افزایش کیفیت تدریس و اثرگذار بودن یک معلم، مرتبط است. اما به طور غیر منتظره، پژوهش های اندکی وجود دارد که اشتیاق معلم را از منظر معلم بررسی کرده باشد. بنابراین، این که آیا تدریس همراه با شور و اشتیاق، به اندازه ای که برای دانش آموزان مفید است، برای خود معلم ها نیز مفید است یا خیر، هنوز نامشخص است، به ویژه اگر آن ها از تدریس، به اندازه ی کاملا کافی لذت نبرند. امروزه فشار در حال افزایشی برای معلم وجود دارد که معلمی اثربخش باشد، زیرا پاداش و استخدام معلم، غالبا توسط عملکرد دانش آموزان تعیین می شود. بنابراین، معلم ها اغلب تشویق می شوند – یا حتی از آن ها انتظار می رود- که در طول تدریس، شور و اشتیاق نشان دهند. اما، عمل تدریس ممکن است اغلب تا حدی ناخوشایند باشد: ارائه ی تکراری مطالب آموزشی مشابه می تواند بیش از حد باشد، و طبیعت اجباری مدرسه، به طور اجتناب ناپذیر، سبب فقدان مبحث شور و اشتیاق از سوی بسیاری از دانش آموزان می شود. همچنین، معلم ها اغلب ممکن است خود را در یک وضعیتی بیابند که در آن، احساسات واقعی آن ها با میزان ابزار اشتیاق مورد انتظار در تدریس تناقض داشته باشد. اگر آن ها با وانمود کردن به داشتن اشتیاق، واکنش نشان دهند، این امر، ایجاد کننده ی یک اختلاف، میانِ هیجانی است که ابراز می شود و هیجانی که فرد به طور واقعی در حال تجربه ی آن است، که به آن عنوان ناهماهنگی هیجانی داده می شود. اعتقاد بر آن است که این تناقضِ بین هیجانِ واقعا تجربه شده و هیجانی که نشان داده می شود، یک منبع آسیب است که بهزیستی را تهدید می کند. دانستن عواملی که در افزایش میزان استرس در معلم ها دخیل هستند، به دلیل میزان بالای همبستگی استرس-مربوط به شغل با تدریس و شمار زیاد معلم های در حال ترک شغل، بسیار مهم است. بنابراین، مطالعه ی حاضر در پی آزمودن استرس معلم است که از ناهماهنگی هیجانیِ ایجاد شده در اثر وانمود کردن به اشتیاق، ناشی می شود.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  ابراز اشتیاق کاذب: بررسی هزینه ی ناهماهنگی هیجانی در معلم ها

چکیده انگلیسی

Research on teacher enthusiasm has, to date, neglected how expressing enthusiasm influences teachers, particularly if they do not enjoy teaching at sufficiently high levels. To address this issue, we investigated whether teachers express teaching enthusiasm and experience teaching-related enjoyment at varying levels, and if so, how these varying levels relate to teachers' occupational well-being. In a preliminary study, we investigated whether teachers' (N = 67) and students' (N = 1489) ratings of teacher's expressed enthusiasm corresponded with one another and found that teachers can accurately assess their own level of expressed enthusiasm. Next, in two samples of teachers (N1 = 188 and N2 = 263), using latent profile analyses we indeed found a latent group that was high in expressed teacher enthusiasm and comparably low in experienced teaching-related enjoyment. As expected, relative to the other groups in the samples, these groups had the most negative profiles with respect to their occupational well-being.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.