مقالات ISI پایش محیطی : 96 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
پایِش به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. امروزه پایش در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد، به ویژه در شبکه های همگانی، صنعتی و جغرافیایی. برای نمونه در برخی از کشورها برای شبکه های آب های زیرزمینی یک شبکه پایش بنیاد شده است. یا برای نمونه برخی از واحدهای صنعتی حساس از جمله نیروگاه ها بخشی به نام سامانه پایش کنترل اطلاعات دارند. در برخی از شهرهای آلوده جهان نیز ایستگاه های پایش کیفیت هوا ایجاد شده است.

در این صفحه، تعداد 96 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع پایش محیطی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Holistic approach to management of IT infrastructure for environmental monitoring and decision support systems with urgent computing capabilities

A survey of analytical methods employed for monitoring of Advanced Oxidation/Reduction Processes for decomposition of selected perfluorinated environmental pollutants

Improved environmental monitoring of surface geothermal features through comparisons of thermal infrared, satellite remote sensing and terrestrial calorimetry

An experimental framework for future smart cities using data fusion and software defined systems: The case of environmental monitoring for smart healthcare

A Bayesian spatio-temporal framework to identify outbreaks and examine environmental and social risk factors for infectious diseases monitored by routine surveillance

Environmental monitoring of spatiotemporal change in land use/land cover and its impact on land surface temperature in El-Fayoum governorate, Egypt

Chemical monitoring of Swedish coastal waters indicates common exceedances of environmental thresholds, both for individual substances as well as their mixtures

Combined effects of environmental disturbance and climate warming on insect herbivory in mountain birch in subarctic forests: Results of 26-year monitoring

Spatial analysis of trace elements in a moss bio-monitoring data over France by accounting for source, protocol and environmental parameters

Confronting barriers and recognizing opportunities: Developing effective community-based environmental monitoring programs to meet the needs of Aboriginal communities

Determination of total mercury for marine environmental monitoring studies by solid sampling continuum source high resolution atomic absorption spectrometry ☆

Use of multiple cell and tissue-level biomarkers in mussels collected along two gas fields in the northern Adriatic Sea as a tool for long term environmental monitoring