مقالات ISI مرز گستری : 95 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
سازمان های سنتی عملیات خود را در قالب واحدهای مشخص و واحدهای تجاری انجام می دهند. سازمان های مجازی عملیات خود را فراتر از زمان، مکان، فرهنگ ومرزهای سازمان انجام می دهند. بنابراین سازمان های مجازی اغلب به عنوان گسترش فعالیت های داخلی با ایجاد ارتباط خارج از مرز سازمان تعریف شده که با بهره گیری از تیم های مجازی بسته به نیاز سازمان شکل گرفته و یا خاتمه می یابد که نتیجه آن ایجاد یک سازمان بدون مرز که به عنوان یک « شبکه متحداز کارکنان» بدون توجه به مکان وزمان و مالک آن به نحو مطلوب به فعالیت کاری می پردازند. مزایای ایجاد اینگونه سازمان ها بطور کلی وفق پذیری بیشتر، کوتاهتر شدن زمان پاسخگویی، تخصصی تر شدن وظیفه ومعایت آن افزایش مناقشات ، کاهش وفاداری و ریسک پذیری بیشتر است.همه کارکنان و اعضای سازمان مسئولیت مرز گستری سازمان را بر عهده می گیرند و نقش اطلاعاتی ، حراستی یا رابطه با محیط خارج از سازمان را ایفا می کنند.دایره یا کسی که وظیفه یا نقش مرزگستری سازمان را بر عهده دارد می کوشد تا بین سازمان و عوامل اصلی محیط خارجی رابطه موزون و هماهنگ برقرار نماید . وظیفه مرز گستر معمولاً شامل مبادله اطلاعات است تا بتواند: 1-از اطلاعات مربوط به تغییرات محیط اگاهی یابد و انها را به درون سازمان بیاورد 2- اطلاعات را به محیطی بدهد که با سازمان نظم موافق و مساعد دارد . نقش های مرز گستری:آنها سازمان را با عناصر کلیدی در محیط بنگاه متصل نموده و هماهنگ می کنند افرادی که نقش های مرز گستری بر عهده می گیرند بنگاه را آماده عملیات و به رمز نگه میدارد و باعث میشود مدیریت ارشد از تحولات محیطی آگاه و مطلع گرددۀاغلب هر قدر عدم اطمینان محیطی افزایش پیدا می کند اهمیت واحدهای مرز گستری هم بیشتر می شود
در این صفحه، تعداد 95 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع مرز گستری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Where’s the competitive advantage in strategic information systems research? Making the case for boundary-spanning research based on the German business and information systems engineering tradition

Compressible flows on moving domains: Stabilized methods, weakly enforced essential boundary conditions, sliding interfaces, and application to gas-turbine modeling