دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 3560
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی: مطالعه موردی از صنعت خودرو

عنوان انگلیسی
Production planning of a multi-site manufacturing system by hybrid modelling: A case study from the automotive industry
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
3560 2003 12 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Production Economics, Volume 85, Issue 2, 11 August 2003, Pages 251–262

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات مهم

1.مقدمه

2.مدل سازی زنجیره تامین

3.مطالعه موردی

جدول 1. Pdf درخواست ماهانه

جدول 2. دفعات راه اندازی (دقیقه/راه اندازی)     

جدول 3. دفعات عملیات (دقیقه/واحد)

4.مدل سازی ترکیبی سیستم تولید چندسایت

جدول 4. توابع تراکم احتمالی دفعات نقص فنی و تعمیر منابع مهم در هر سایت

جدول 5. ظرفیت منابع در افق برنامه ریزی 1 ساله

جدول 6 راه اندازی، ریزدارایی ها، و هزینه های ثابت

جدول 7. هزینه های ماهانه تاخیر در تحویل کالا

شکل 2. جریان اطلاعات در زنجیره تامین

شکل 3. نمودار جریان مدل ترکیبی جهانی

شکل 4. نمودار جریان مدل ترکیبی محلی

5.بررسی نتایج

جدول 8. طرح های تولید مرجع 1 ساله سایت های SC

جدول 9. میانگین OF*، انحراف معیار و میانگین نیم عرض میزان اطمینان (95%) درصورت اتفاق طرح تولید واقعی، استراتژی بهینه سازی محلی (LOS) و جهانی (GOS)

جدول 10. میانگین نگهداری، راه اندازی، و هزینه های تاخیر تحویل زنجیره تامین

6.نتیجه گیری ها

 تقدیر و تشکر
ترجمه کلمات کلیدی
- برنامه ریزی تولید - مدلسازی ترکیبی - مدیریت زنجیره تامین -
کلمات کلیدی انگلیسی
Production Planning,Hybrid modelling,Supply chain management,
ترجمه چکیده
این مقاله با بازدارنده های ظرفیت و درخواست چند محصول و چند دوره ناپایدار به مسئله میزان تولید و زمان بندی (LSSP) سیستم تولید چند سایت می پردازد. (LSSP) با یک مدل سازی ترکیبی حل می شود که از ادغام یک مدل برنامه ریزی خطی صحیح مختلط و مدل شبیه سازی به دست می آید. روش مدل سازی ترکیبی به منظور آزمایش استراتژی تولید محلی و همچنین جهانی برای حل LSSP مورد نظر اتخاذ می شود. مدل پیشنهادی به زنجیره تامین سیستم تولید چند سایت از تجهیزات ترمز گیری برای صنعت خودروسازی اعمال می شود. راه حل های به دست آمده از مدل ترکیبی براساس استراتژی تولید محلی و یا جهانی با طرح تولید مرجع واقعی مقایسه می شوند. این روش می تواند با اتخاذ استراتژی مشترک به جای استراتژی رقابتی و یا تولید به فرایند تصمیم گیری کمک کند.
ترجمه مقدمه
ادغام و همزمانی جریان اطلاعات و مطالب سایت های تولید متعلق به زنجیره تامین (SC) مشخصاتی هستند که سازمان های صنعتی نوین به شدت نیازمند آن هستند. گروه های صنعتی خودروسازی به منظور تضمین معامله مطلوب بین رضایت مشتری و هزینه های تولید تغییرات ساختاری موجود در سیستم های تولید خود را ارائه می کنند (هاگ و روم، 1996؛ پروف، 2000). راه حل رایج این موضوع برون سپاری است. باتوجه به این دیدگاه استراتژیک، پیمان کاران اصلی عرضه کنندگان را از مراحل مهندسی و توسعه محصولات جدید درگیر می کنند. تولید کنندگان خودرو بیش از پیش به عرضه کنندگان وابسته می شوند. بررسی آسیب پذیری در زنجیره تامین کارخانه سازنده ماشین اروپایی در اندازه متوسط (اسونسون،2000) نشان داد بی نظمی هایی که هم سطح پیمانکاران فرعی ظاهر می شود جریان روبه پایین و رو به بالا موجود در زنجیره تامین را افزایش می دهد. درنتیجه، سطح عمیق تر تلفیق و همکاری درمیان تولیدکنندگان اتومبیل و پیمانکاران فرعی برای جلوگیری و یا کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین توصیه می شود. بسیاری از تولید کنندگان فرایند دخلی خود را به طور موفقیت آمیزی با مشتریان و عرضه کنندگان خارجی موجود در SC واحد ادغام می کنند (فرولیچ و وستبروک، 2001). باید به طورپیوسته در روابط مشتری و عرضه کننده تجدید نظر شود؛ اطلاعات و دانش استراتژیک تمایل دارند نسبت به گذشته که روابط صنعتی عمیق تری را ترغیب می کردند درمقیاس بزرگتری در میان تولید کنندگان به اشتراک گذاشته شوند. سه سطح ادغام زنجیره تامین در تنظیم سیاست های زمانبندی موجود در مطالعه وی و راجسکی (2000) مشخص می شود. سیاست «نزدیک بینانه» زمانی رخ می دهد که عضو رده بالا تنها هزینه های انعطاف پذیر داخلی را درنظر بگیرد. سیاست «بینابینی» هزینه های انعطاف پذیر نزدیک ترین اعضا به رده ارشد زنجیره تامین را درنظر می گیرد. در نهایت، سیاست «کلی» هزینه های انعطاف پذیر توسعه یافته برای تمام اعضای زنجیره تامین را درنظر می گیرد. زمانی که عرضه کنندگان درگیر SC های متفاوت هستند عامل بیشتر پیچیدگی رخ می دهد. باتوجه به چنین دیدگاهی، روش منسجم مدیریت زنجیره تامین (SCM) به جای روش رقابتی درمیان افرادی که به لحاظ حقوقی مستقل اما به لحاظ اقتصادی و راهبردی وابسته به SC هستند مستلزم روش مشترک است (کریستوفر و توویل، 2000). هدف اصلی SCM مبتنی بر ایجاد ترکیب رقابت و همکاری مطلوب درنظر گرفته شده به عنوان ویژگی اصلی شبکه های درون شرکت است (فول و بیوز، 2000). تنوع احتمالی در تقاضای محصول و همچنین دفعات حمل و نقل و تولید به طور فزاینده ای به عنوان منبع اصلی عدم اطمینان درنظر گرفته می شود (شابریز و وایت، 2000). دراین مقاله، نویسندگان پس از بررسی مدل های زنجیره تامین موجود در منابع (بخش 2) باتوجه به زنجیره تامین سیستم تولید چند سایت که قطعات تجهیزات ترمزگیری را برای صنعت خودرو تولید می کنند یک نمونه صنعتی ارائه می کنند (بخش 3). مدل ترکیبی مطرح شده که شامل مدل تحلیلی و مدل شبیه سازی است در بخش 4 توضیح داده می شود. این مقاله بر روی بررسی روش درخواست تنوع احتمالی تمرکز می کند که می تواند در صورت اتفاق استراتژی بهینه سازی محلی و جهانی به طور متفاوت بر عملکردهای فنی و اقتصادی کل سیستم تولید تاثیر بگذارد. درنهایت نتایج در بخش 5 ارائه می شوند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  برنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی: مطالعه موردی از صنعت خودرو

چکیده انگلیسی

The paper deals with lot sizing and scheduling problem (LSSP) of a multi-site manufacturing system with capacity constraints and uncertain multi-product and multi-period demand. LSSP is solved by an hybrid model resulting from the integration of a mixed-integer linear programming model and a simulation model. The hybrid modelling approach is adopted to test a local as well as a global production strategy in solving the LSSP concerned. The model proposed is applied to a supply chain of a multi-site manufacturing system of braking equipments for the automotive industry. Solutions obtained by the hybrid model under the local or the global production strategy are compared with an actual reference production plan. The approach could help decision making in adopting a cooperative, rather than competitive, production strategy.

مقدمه انگلیسی

Integration and synchronism of information and material flows of manufacturing sites belonging to a supply chain (SC) are characteristics strongly required by modern industrial organizations. Automotive industrial groups are introducing structural changes in their manufacturing systems in order to guarantee optimal trade-off between customer satisfaction and production costs (Haag and Vroom, 1996; Proff, 2000). Outsourcing is a common solution to this problem. According to such a strategic perspective, main contractors involve suppliers from development and engineering phases of new products. Automotive manufacturers became more and more dependent on suppliers. An analysis of vulnerability in the supply chain of a mid-size European car manufacturer (Svensson, 2000) revealed that disturbances appearing at the subcontractors level propagate downstream and upstream in the supply chain. As a consequence, a more in depth level of integration and cooperation among car manufacturers and subcontractors are recommended to avoid or reduce supply chain vulnerability. Several manufacturers integrate successfully their internal process to external suppliers and customers in a single SC (Frolich and Westbrook, 2001). Customer–suppliers relationships need to be continuously updated; strategic knowledge and information tend to be shared among manufacturers in a larger measure than in the past inducing more in depth industrial relationships. Three levels of supply chain integration in formulating scheduling policies are defined in Wei and Krajewsky (2000). A “myopic” policy occurs when the top tier member only considers its internal flexibility costs. An “intermediate” policy considers flexibility costs of members nearest to the top tier of the supply chain. Finally, “total” policy considers flexibility costs extended to all members of a supply chain. A further complexity factor occurs when suppliers are involved into different SCs. According to such a point of view, an integrated approach to supply chain management (SCM) requires a cooperative, rather than competitive, approach among legally independent but economically and strategically dependent subjects of a SC (Christopher and Towill, 2000). Main goal of SCM consists in establishing optimal combination of competition and cooperation considered as a basic feature of inter-firm networks (Pfohl and Buse, 2000). Stochastic variability in product demand as well as in manufacturing and transportation times are being increasingly considered as a major source of uncertainty (Shobrys and White, 2000). In this paper, after reviewing supply chain models available in the literature (Section 2), the authors introduce (Section 3) an industrial case concerning the supply chain of multi-site manufacturing system producing braking equipment components for the automotive industry. The hybrid model proposed, consisting of an analytical and a simulation model, is described in Section 4. The paper focuses on investigating the way demand stochastic variability can differently affect technical and economic performances of the whole production system, in case of both local and global optimization strategy. Results are finally provided in Section 5.

نتیجه گیری انگلیسی

In this paper the authors deal with production planning problem of a multi-site manufacturing system subject to capacity constraints in case of an uncertain, multi-product and multi-period demand. An hybrid model, resulting from the integration of a mixed-integer linear programming (MILP) model and a simulation model, is developed to solve a lot sizing and scheduling problem (LSSP). Manufacturing capacity at each site is affected by machine failures and repairs as well as by sequence dependent setup times. The model is applied to an industrial case study concerning a supply chain producing components for both the market of original braking equipments and for the aftermarket. In both cases, product demand is subject to stochastic variability. The supply chain consists of three manufacturing sites located in Italy. Production planning of sites is mutually dependent since the production plan of a site affects the production plan of the site upstream in the supply chain. Two different production strategies have been investigated. The first one considers each manufacturing site as a stand alone business unit which pursues its own technical–economic goals. The second one searches for a global solution by considering the pool of sites as a single manufacturing system without relaxing local constrains. Results obtained outlines the capabilities of the hybrid model proposed in solving the LSSP formulated in case of both local and global production strategy. An iterative procedure is design to integrate the MILP and the simulation models. The procedure leads, after few iterations, to a good solution among the feasible ones. Solution feasibility is mainly limited by capacity constraints at each site and by consistency constraints between production carried out by a site with demand provided to its upstream site. Solutions obtained by the hybrid model under the local or the global production strategy are compared with an actual annual reference production plan of the supply chain. For privacy concerns all data in the case study are slightly modified. The comparison is based on an overall economic performance measure defined as the sum of setup, holding, and delivery delayed costs. In the case study investigated, the local production strategy allowed a reduction of about 19% of average overall cost respect to the reference actual situation as the former strategy was able to find a solution allowing significant reduction in holding and delayed delivery costs. Simulation also revealed less uncertainty (over 18% reduction in the standard deviation) around the average overall economic performance of the solution identified by the hybrid approach. The comparison between solutions obtained by local and global production strategies stressed out the expected gap between the corresponding economic performances. The global production strategy leaded to better economic performance than the one provided by the local strategy, even if penalties occurred locally. Quantitative results are referable to the case study investigated. On the contrary, the hybrid modelling proposed reveals as a general suitable tool that could support decision making in establishing agreements among supply chain sites to find out production conditions where each firm can reach its own technical–economic goal by adopting a cooperative, rather than competitive, production strategy.