مقالات ISI نرخ ارز حقیقی : 235 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
نرخ ارز حقیقی که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان رقابت پذیری است. این شاخص اطلاعات مفیدی را در زمینه رقابت پذیری فراهم می کند. اما استفاده از آن محدودیت هایی دارد که بنوع داده ها و قابل مقایسه بودن آنها بستگی دارد. این شاخص در مطالعات اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نظیر لیپ شیتز و مک دونالد و هم چنین مارش و توکریک ارائه شده است. شاخص های مختلفی برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی ارائه شده است، که مهمترین آنها عبارتنداز: نرخ ارز حقیقی مبتنی بر قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیرتجاری، نرخ ارز حقیقی مبتنی بر قیمتهای مصرف کننده، نرخ ارز حقیقی مبتنی بر ارزش واحد صادرات، نرخ از حقیقی مبتنی بر هزینه های نرمال شده واحد کار در صنعت و نرخ ارز حقیقی مبتنی بر سودآوری تولید کالاهای تجاری. صندوق بین الملل پول نرخ ارز مؤثر حقیقی را برای کشورهای مختلف و از جمله ایران محاسبه می کند. بنابراین، این شاخص را می توان به عنوان معیاری از جابجایی نسبی عوامل تولید بین بخش کالاهای قابل مبادله و کالاهای غیرمقابله مبادله در اقتصادهای داخلی و خارجی تفسیر کرد. یکی از مزیت های مهم این شاخص سادگی محاسبه آن است. نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با نرخ ارز اسمی دارد و افزایش نرخ ارز اسمی موجب افزایش نرخ ارز حقیقی می گردد؛ اما در برخی از مواقع، افزایش نرخ ارز اسمی نیز به نوبه خود می توانند تأثیر منفی بر ارزش نرخ ارز حقیقی داشته باشد.
در این صفحه، تعداد 235 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع نرخ ارز حقیقی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.