دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 94936 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

روابط بین مدیریت اطلاعات، مدیریت فرایند و عملکرد عملیاتی: زمینه های داخلی و بیرونی

عنوان انگلیسی
The relationships between information management, process management and operational performance: Internal and external contexts
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
94936 2018 35 صفحه PDF 28 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Production Economics, Volume 199, May 2018, Pages 95-103

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- متغیرهای کلیدی موردنظر

3- مدل تحقیق و شکل گیری فرضیه

1.3 مدیریت اطلاعات و مدیریت فرایند

2.3 مدیریت فرایند و عملکرد عملیاتی

3.3 عملکرد عملیاتی و عملکرد تجاری

4- روش

1.4 نمونه و روش ها

2.4 معیارها

5- نتایج

1.5 روایی مقیاس

2.5 واریانس روش مشترک 

3.5 تست MANOVA

4.5 روابط ساختاری

6- بحث یافته ها

1.6 دستاوردهای مقالات

2.6 مفاهیم کاربردی و عملی

7- محدودیت ها
ترجمه کلمات کلیدی
اطلاعات روند، کارایی، داخلی خارجی
کلمات کلیدی انگلیسی
Information; Process; Performance; Internal; External;
ترجمه چکیده
نقش اطلاعات در پشتیبانی فرایندهای عملیات شرکت ها بیش ازپیش مهم شده است. مدیریت اطلاعات در بازار رقابتی امروز پیش نیاز مدیریت فرایند شده است. این بررسی به نقش مدیریت اطلاعات بعنوان محرک مدیریت فرایند و تاثیر آن روی عملکرد عملیاتی می پردازد. عوامل زمینه ای متغیرهای بکاررفته در این بررسی ازنظر جنبه های داخلی و بیرونی را متمایز می کنیم که کران های بین شرکتی و فراشرکتی منعکس می کنند. با استفاده از داده های دریافتی از 202 شرکت تولیدی در استرالیا درمی یابیم که روابط مدیریت اطلاعات داخلی و مدیریت اطلاعات بیرونی هردو با مدیریت فرایند داخلی و مدیریت فرایند بیرونی مستقیم و مثبت است. تاثیرات مدیریت فرایند داخلی روی عملکرد عملیاتی داخلی و بیرونی مثبت است، اما تاثیر مدیریت فرایند بیرونی روی عملکرد عملیاتی بیرونی صرفاً مثبت است. درآخر، تاثیرات عملکرد عملیاتی داخلی و بیرونی روی عملکرد تجاری مثبت است. ازطریق بحث مفاهیم کاربردی و دستاوردهای یافته ها نتیجه می گیریم.
ترجمه مقدمه
خلق مزیت رقابتی طولانی مدت بعنوان یکی از مهمترین اهداف مدیریت درک شده است. اهمیت مدیریت فرایند در بهبود راندمان، اثربخشی و انعطاف پذیری تولید و نیز کیفیت محصول نهایی در مقالات کاملا محرز و اثبات شده است (Chiarini و Vagnoni، 2015؛ Ebrahimi و Sadeghi، 2013). این درحالی است که پتانسیل چنین بهبودی بدون هماهنگی و پشتیبانی طرفین بیرونی درامتداد زنجیره ی تامین شامل تامین کنندگان، انتقال دهندگان، توزیع دهنده ها و انبارها غالبا محدود می شود. شرکت های هماهنگ با سازمان های بیرونی می توانند عملکرد عملیاتی خود را بهبود دهند (Goffin و همکاران، 1997). مدیریت کارآمد زنجیره ی تامین مستلزم یکپارچگی فرایندی بین شرکت های زنجیره ی تامین است (Chen و Paulraj، 2004). مدیریت فرایند های بین شرکتی را بعنوان مدیریت فرایند بیرونی (EPM) در این بررسی توصیف می کنیم. ترکیب EPM موثر با مدیریت کارآمد فرایند داخلی (IPM) به زنجیره ی تامینی می انجامد که بواسطه ی تحویل بموقع و انعطاف پذیری در بالابردن پاسخ به تغییرات در تقاضاهای بازار و بموجب آن، ارتقای عملکرد عملیاتی توصیف می شود (Jayaram و Xu، 2013). دستیابی به مدیریت کارآمد فرایند مستلزم مدیریت اطلاعات است که بعنوان دسترسی و مدیریت اطلاعات مناسب و بموقع تعریف می شود (Devaraj و همکاران، 2007). فناوری اطلاعات مدرن (IT) به شرکت ها امکان می دهد حجم بالای اطلاعات داخلی و بیرونی را دریافت کنند که قبلا دردسترس نبود که مدیریت اطلاعات داخلی (IIM) و مدیریت اطلاعات بیرونی (EIM) را حتی مهمتر از قبل می کند. بعلاوه، کاربرد سیستم های هوشمند تجاری در تحلیل فرایندهای داخلی و بیرونی برای شرکت ها بیش ازپیش مهم شده است. IIM، شامل تهیه ی آنی و دقیق اطلاعات درون یک شرکت می تواند به مدیریت فرایندهای داخلی شرکت، ازجمله هماهنگی میان بخش های کارکردی شرکت کمک کند (Marchand و همکاران، 2000). مثلا استفاده از فناوری دیجیتال همچون طراحی به کمک کامپیوتر، تولید به کمک کامپیوتری، چاپ سه بعدی و برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) می توانند سبب جریان داده ها در بخش های مختلف شوند، یکپارچه با میزان اطلاعاتی که درون سازمان ها برای کاهش زمان انجام سفارش ساخت و بهبود راندمان فرایند بسرعت استفاده شود. ارتباط بین شرکت ها ازطریق زنجیره های تامین حاکی از آن است که تمرکز روی فرایندهای داخلی در دستیابی به کارآمدی کلی فرایند بتنهایی کافی نیست، بالاخص چون رقابت بیش از این بین شرکت ها و زنجیره های تامین شرکت ها ممکن نیست (Christopher، 1992). بهمان اندازه که شرکت ها در جستجوی فرایندهای داخلی برای بهبود عملکرد هستند، ازطریق فناوری های اطلاعات مقتضی باید کانال های ارتباطاتی قوی با شرکای کلیدی زنجیره ی تامین برقرارکنند (Jitpaiboon و همکاران، 2013؛ Kembro و Selviaridis، 2015). بنابراین، مدیریت اطلاعات بیرونی منطقاً بهمان اندازه ی IIM برای عملکرد عملیاتی بحرانی شده است. تعامل بین جنبه های داخلی و بیرونی فرایند و مدیریت اطلاعات و عملکرد باوجود مفاهیم کاربردی عملکرد مهم مدیریت فرایند و اطلاعات در منابع کاوش نشده است. ارتباط بین مدیریت فرایند و عملکرد عملیاتی شرکت ها و نیز ارتباط بین مدیریت اطلاعات و مدیریت فرایند در مطالعات قبلی کاوش شده اند و زمینه های مختلف بین شرکت و فراشرکتی از ارتباطات مربوطه و ساخت ها نادیده گرفته شده است. تاکنون صرفا معدود بررسی ها بطورخاص به خصوصیات زمینه ای مدیریت فرایند و اطلاعات پرداخته اند (Barratt و Barratt، 2011؛ Jayaram و Xu، 2013؛ Maiga و همکاران، 2015؛ Savitskie، 2007) و جنبه های داخلی و بیرونی مدیریت اطلاعات و فرایند از فعالیت های زنجیره ی تامین و عملیات شرکت در هیچ یک بطوراختصاصی یا جامع در بررسی ها پوشش و متمایز نشده است. هدف کلی ما در این بررسی همچنین تحقیق نحوه ی ارتباط IIM و EIM شرکت با IPM و EPM، و عملکرد عملیاتی داخلی (IOP) و عملکرد عملیاتی بیرونی (EOP) است. استدلال می کنیم که چگونه شرکت اطلاعات را بصورت داخلی به اشتراک می گذارد و نحوه ی اداره ی اطلاعات با طرفین بیرونی می تواند عملکرد و فرایندهای بیرونی و داخلی شرکت را متاثرکند. به چند روش به مدیریت فرایند و مدیریت اطلاعات پیرامون مبنای دانشی موجود در زمینه ی زنجیره های تامین کمک می کنیم. ابتدا جنبه های بین شرکتی و فراشرکتی مدیریت فرایند و اطلاعات و عملکرد را در یک مدل یکپارچه می کنیم و روابط را بطورهمزمان آزمایش می کنیم. بدنه ی تحقیقی متمرکز روی رابطه ی بین مدیریت فرایند و اطلاعات (Kesner و Russell، 2009؛ Lutters و همکاران، 2000؛ Seltsikas، 1999؛ Subramani، 2004؛ Yu و همکاران، 2006) و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و مدیریت فرایند (Kannan و Tan، 2005؛ Prajogo و Olhager، 2012) را بتفکیک بسط می دهیم. ثانیا تاثیرات متقابل عملکرد و مدیریت فرایند و اطلاعات را در سطوح بین شرکتی و فراشرکتی و با اتکای به بررسی های قبلی در این حوزه بررسی می کنیم. مکانیسم ها را ازطریق ارتباط مدیریت اطلاعات با عملکرد و با اتکای به بررسی های قبلی که روی تاثیر مستقیم مدیریت اطلاعات روی عملکرد شرکت تمرکز می کنند شناسایی می کنیم (Devaraj و Kohli، 2000؛ Honggeng و همکاران، 2008؛ Maiga و همکاران، 2015؛ Ravichandran و Lertwongsatien، 2005).
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  روابط بین مدیریت اطلاعات، مدیریت فرایند و عملکرد عملیاتی: زمینه های داخلی و بیرونی

چکیده انگلیسی

The role of information in supporting processes in firms' operations has become increasingly important. In today's competitive market, information management has become a “prerequisite” for process management. This study examines the role of information management as the driver of process management and its impact on operational performance. Specifically, we distinguish the contextual factors of the variables used in this study in terms of internal and external aspects that reflect intra-firm and inter-firm boundaries. Using a data set drawn from 202 manufacturing firms in Australia, we find that both internal information management and external information management have positive relationships with both internal process management and external process management. Internal process management has positive effects on both internal and external operational performance, but external process management only has a positive effect on external operational performance. Finally, both internal and external operational performance have positive effects on business performance. We conclude by discussing the implications and contributions of the findings.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.