دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 82448
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تعهد سیستم دانش و تمایل به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

عنوان انگلیسی
Knowledge system commitment and knowledge sharing intention: The role of personal information management motivation
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
82448 2018 8 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Information Management, Volume 39, April 2018, Pages 220-227

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

۱. مقدمه 

2. پایه و اساس نظری و فرضیات

۲.۱ تعهد سیستم دانشی

۲.۲ گرایش و تمایل به اشتراک گذاری دانش

۲.۳ انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

شکل ۱. مدل پژوهشی

3. روش شناسی پژوهش

۳.۱ جمع آوری داده و خصایص (ویژگی های) نمون

۳.۲ توسعه نظرسنجی

جدول ۱. خلاصه جمعیت شناسی پاسخ دهندگان

4. تجزیه و تحلیل داده و نتایج

جدول 2.  آیتم های نظرسنجی و آمارهای توصیفی

5. مباحثه 

جدول 3. همبستگی های ساخت های پنهان (مقادیر مباحثه ای برجسته شده برابر با مربعات ریشه های AVE) 

جدول 4.بارگذاری ها متقاطع

شکل 2. نتایج مدل ساختاری 

جدول 5. ضرایب همبستگی مسیر و سطح اهمیت 

6. جمع بندی
ترجمه کلمات کلیدی
سیستم های مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات، تعهد، به اشتراک گذاری دانش، انگیزه،
کلمات کلیدی انگلیسی
Knowledge management systems; Information management; Commitment; Knowledge sharing; Motivation;
ترجمه چکیده
سیستم های مدیریت دانش (KM ها) فراهم آورنده فرایندها و ابزارهای سازمانی برای ذخیره ، و مدیریت دانش می باشند. تعداد زیادی پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر گذاری جنبه های فنی و اجتماعی KM ها بروی گرایش و تمایل کاربران و رفتار استفاده (کاربری) پرداخته اند. بررسی های اخیر KM ها شروع به کاوش عوامل فردی همچون انگیزه فردی و فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی نموده اند. این مطالعه به کاوش اثر انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی (خصوصا کارایی ، شفافیت ، و رسمیت اطلاعات) بروی تعهد کاربران در قبال سیستم های دانش می پردازد. از لحاظ نظری در مدل سه جزئی تعهد ، مدل پژوهش روابط مابین انگیزه و ابعاد هنجاری ، محاسباتی ، و کارامدی تعهد را آزمایش می کند. نتایج بررسی ۷۸ متخصص نشان می دهد که رسمیت اطلاعات دارای قدرتمندترین تاثیر بروی تعهد سیستم دانش کاربران در قیاس با شفافیت و کارایی اطلاعات است. این مطالعه بوسیله ترکیب و تاکید بر قدرت "شخص" در مدیریت دانش در پژوهش مدیریت دانش مشارکت می نماید.
ترجمه مقدمه
سیستم های مدیریت دانش (KM ها) فراهم آورنده فرایندها و ابزارهای سازمانی برای ذخیره ، و مدیریت دانش می باشند. تعداد زیادی پژوهش در مورد اصول مختلف به مطالعه چندین عنصر (جنبه) KM ها با اعمال آرایه غنی از پایه و اساس های نظری و روش شناسی ها ، پرداخته است. درحالیکه پژوهش اولیه KMS ها متمرکز بر موضوعات مرتبط به فناوری اطلاعات (IT) بوده ، در سالیان اخیر پژوهشگران فهمیده اند که KMS ها سیستم های فنی-اجتماعی با اجزای اجتماعی و فناوری در سراسر سطوح مختلف سازمان هستند. در نتیجه ، بسیاری از پژوهشات پیشین به آزمایش جنبه های فنی و اجتماعی KM ها و تاثیر آنها بروی گرایش به اشتراک گذاری دانش فردی و رفتارهای کاربردی (استفاده) پرداخته اند. از جاییکه KMS ها از چشم اندازهای چندگانه شروع به تکامل می کنند ، مباحثات اخیر درباره مدیریت دانش شروع به تاکید بر اهمیت "فرد" و "مدیریت دانش شخصی" نموده است. در مقاله ویرایشی ژورنال اروپایی سیستم های اطلاعاتی ، Baskerville اهمیت سیستم های اطلاعاتی "فردی" (IS) را تشریح نموده است. او بیان نموده که : آیا IS معنادار همیشه نیازمند سازمان است؟ چنین دیدگاهی پیشرفت انسانی ضروری ممکن شده بوسیله ICT ای که اکنون برای افراد در دسترس و موجود است ، را نادیده می گیرد. این مقوله شیوه ای که در آن IS فردی نسبت به شکل و گونه مشروع و کامل IS ، تکامل یافته را نادیده می انگارد. از جاییکه تکامل فنی موجب پیچیدگی بیشتر و بیشتر IS فردی شده ، به نظر می رسد که اینها به سادگی می توانند به شایع ترین گونه های چنین سیستم هایی بدل شوند. با نادیده گرفتن IS فردی در درون اصول ما که دیدگاه و چشم انداز تکاملی به شمار می آید ، ممکن است که به سادگی موجب بازتاب فرضیه شخصی ما شود که IS فردی ، و شخصی جالب نیستند. بررسی اخیر مراجع مدیریت دانش نشان دهنده نادیده گرفتن نسبی فردیت در پژوهش پیشین بوده ، درحالیکه مفاهیم IT محور بصورت گسترده ای ارایه شده اند. علاوه بر عوامل سیستمی و فنی ، انگیزه فردی و فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی نیز همچنین برای موفقیت KMS ها در سازمان ها مهم و مرتبط است. نقش عوامل "شخصی" امری ویژه در شرکت های دانش بنیان همچون شرکت های حسابرسی و حقوقی بوده که در آن دانش در ذهن های کارکنان جایگذاری شده و تمایل افراد برای استفاده از سیستم های دانشی برای موفقیت چنین سیستم هایی برتر و غالب است. تمرکز صرف بروی دیدگاه و چشم انداز سازمانی بمنظور آزمایش مدیریت دانش و تاثیر "شخص" بدلیل اینکه افراد منابع دانشی نشات گرفته می باشند ، کافی نیست. در واقع ، اعتقادات و انگیزه های شخصی کارکنان به میزان برابر با در نظر گرفتن قابلیت های سیستم یا کارکردهای فنی KMS ها با اهمیت است. بنابراین ، این مقوله برای پژوهشگران بمنظور یکپارچه سازی مفهوم مدیریت اطلاعات شخصی و چگونگی این مقوله که افراد قادر به مدیریت دانش و اطلاعات مربوط به کار در درون دستور جلسه پژوهشی می باشند ، کاربردی است. بدلیل افزایش تاکید بر عوامل شخصی در پژوهش مدیریت دانش ، هدف این مطالعه آزمایش نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی بر تعهد کاربران در سیستم های مدیریت دانش در محل کار و گرایش و تمایل آنها برای به اشتراک گذاری دانش ، می باشد. مخصوصا ، ما بر کارایی ، شفافیت ، و رسمیت اطلاعات فردی ، و همچنین اینکه چگونه عوامل انگیزه بروی تعهد کارامدی ، هنجاری ، و محاسباتی سیستم های مدیریت دانش تاثیر می گذارد ، و در نتیجه (طبعا) اینکه چگونه سه بعد تعهد بروی گرایش و تمایل کاربران برای به اشتراک گذاری دانش با دیگران تاثیر می گذارد ، تمرکز می نماییم. از لحاظ نظری مدل سه جزئی تعهد ، ما مدل پژوهشی را بمنظور درک متعاقب از جنبه "شخصی" مدیریت دانش ساخته و آزمایش می کنیم. با استفاده از بررسی داده جمع آوری شده از متخصصین حسابرسی ، نتایج نشان دهنده اهمیت عوامل انگیزه بخشی مدیریت اطلاعات و تاثیرات قدرتمند آنها بروی تعهد KMS است. مشخصا ، نتایج نشان دهنده این مقوله است که رسمی بودن اطلاعات نشان دهنده تاثیر محسوس و مثبت بروی تمامی سه بعد تعهد سیستم است. کارایی اطلاعات بصورت مثبت گونه ای تنها با تعهد محاسباتی در ارتباط بوده ، درحالیکه شفافیت اطلاعات بصورت محسوسی بر تعهد کارامدی تاثیر می گذارد. علاوه بر این ، نتایج آشکار می سازد که تعهدات کارامدی و محاسباتی بودن دارای تاثیر بسیار محسوس تری بروی قصد و گرایش کاربران برای به اشتراک گذاری نسبت به تعهد هنجاری است. مابقی مقاله بصورت ذیل سازماندهی شده است: بخش ۲ به مباحثه درباره پایه و اساس انتزاعی می پردازد که منجر به ارایه مدل و فرضیات پژوهشی می شود. بخش ۳ روش شناسی پژوهشی را توصیف می نماید ، که توضیح دهنده جمع آوری داده و رویه های اجرای نظرسنجی است. سپس ، ما تجزیه و تحلیل داده و نتایج آن را در بخش ۴ به مباحثه می گذاریم. بخش ۵ به مباحثه درباره پیامدهای این پژوهش و ارایه پیشنهاداتی برای پژوهش آتی می پردازد. بخش ۶ جمع بندی مقاله است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تعهد سیستم دانش و تمایل به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

چکیده انگلیسی

Knowledge management systems (KMSs) provide organizations processes and tools to capture, organize, and manage knowledge. A plethora of research has investigated how technical and social aspects of KMSs impact users’ intentions and usage behavior. Recent inquiries on KMSs have begun to explore individual related factors such as individual motivation and personal information management practices. This study explores the effect of personal information management motivation (specifically information proactiveness, transparency, and formality) on users’ commitment to knowledge systems. Theoretically grounded in the three-component model of commitment, the research model tests the relationships between personal information management motivation and the affective, calculative, and normative dimensions of commitment. Survey results of 78 accounting professionals demonstrate that information formality has the strongest effect on users’ knowledge system commitment compared to information proactiveness and transparency. This study contributes to knowledge management research by incorporating and emphasizing the power of “person” in knowledge management.