دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 7610
ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتخاب زندگی بواسطه اجرای تئوری بازی فازی

عنوان انگلیسی
Dwelling selection by applying fuzzy game theory
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
7610 2011 17 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Archives of Civil and Mechanical Engineering, Volume 11, Issue 3, 2011, Pages 681–697

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژه های کلیدی

1.مقدمه

2.کاربرد تئوری بازی در مهندسی

3.بازبینی مجموعه های فازی در تصمیم گیری چند معیاری

3.1.تئوری مجموعه فازی

3.2.متدلوژی بررسی. تئوری مجموعه فازی و بازی های فازی

جدول شماره 1. ماتریس ارزش های وابستگی برای عوامل تاثیر داخلی

جدول شماره 2. ماتریس ارزش های وابستگی برای عوامل تاثیر بیرونی

جدول شماره 3. ماتریس تصمیم گیری کلی

جدول شماره 4. ماتریس تصمیم گیری بازی فازی

3.3 مطالعه موردی

جدول 5. تصمیم گیری اولیه ماتریس

جدول شماره 6. عوامل تاثیر داخلی

جدول شماره 7. عوامل تاثیر خارجی

4.نتایج و مباحثه

جدول شماره 8. ارزش های A,B,C,D,E,F,G,H عوامل تاثیر داخلی.

جدول شماره 9. ارزش های A,B,C,D,E,F,G,H عوامل تاثیر خارجی.

جدول شماره 10. ارزش های وابستگی عوامل تاثیر داخلی.

جدول شماره 11. ارزشهای وابستگی عوامل تاثیر خارجی

جدول شماره 12. ماتریس تصمیم گیری بازی فازی

5.نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
مسکن - جایگزین - انتخاب - معیارهای چندگانه - تئوری بازی - سیستم گرمایش
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
این مقاله بواسطه تئوری بازیهای فازی به توصیف انتخاب الگوی زندگی می پردازد. دو نوع ساختمان مد نظر هستند: خانه آپارتمانی سنتی و خانه آپارتمانی لوفت (Loft). چهار سیستم گرمایشی جایگزین مورد توجه هستند: ذغالی، گازی، سوخت گیاهی یا حیوانی، و سیستمهای ترکیبی گیاهی- حیوانی و گازی. انواع جایگزین آن بواسطه مجموعه ای از معیارها توصیف می شوند. ارزشهای این معیارها از طریق شبیه سازی و بر اساس آمار تعیین می شوند. بازیهای فازی برای کمک به تصمیم گیری اعمال شدند. نتیجه حل مسئله نشان می دهد که تئوری بازیهای مارتیسی فازی برای چنین هدفی مناسب است.
ترجمه مقدمه
با در نظر گرفتن چندین معیار، تصمیم گیری در زندگی واقعی، فرآیندی انتخابی است میان جایگزین های ممکن. نگرش های تصمیم گیری گوناگون برای مواجهه با این مشکل مطرح شده اند. کمک تصمیم گیری چند معیاری (MCDA)، یکی از مناطق عملیاتی تحقیق است که در طول دهه گذشته رشد بسیار سریعی داشته است. MCDA اغلب شامل رتبه بندی جایگزین ها از بهترین تا بدترین، بر مبنای معیارهای چندگانه است [3]. بهینه سازی سنتی، نگرشهای مربوط به تحلیل آماری و اکونومتریک، که در پیش زمینه ای مهندسی شده مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب مبتنی بر این فرضیه است که مشکل مورد توجه به خوبی تدوین شده و تصمیم گیرندگان معمولا وجود یک هدف واحد، معیار ارزیابی یا نقطه نظری که بر تحلیل انجام شده تاکید می کند، را مورد توجه قرار می دهند [53]. از آنجا که پایداری یک ساختمان محل زندگی، برای زندگی کردن متکی به شماری از ویژگیها است، نظیر دما، ایزوله بودن صوتی، ملزومات گرمایشی سالانه و غیره، روشهای تصمیم گیری چند ویژگی (MADM) برای ارزیابی این ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد [18]. مشکلات مربوط به طبقه بندی چند معیاری، علاقه چشمگیر محققینی که بر روی MCDA کار می کنند را به دنبال داشته است [8]. این معیارها اغلب کیفی و درگیر کننده هستند. یک تصمیم می بایست بواسطه کسب نظرات مرتبط از کارشناسان، اتخاذ شود. چرا که دشواری ذاتی و عدم ثبات در یک محیط کاری، بر لزوم مشارکت بسیاری از کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری، تاکید می کند [28]. در مدیریت معاصر، عملکرد بر اساس معیارهای چندگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و نه مبتنی بر یک هزینه- عامل واحد [11]. در رابطه با تصمیم گیری مربوط به معیارهای چندگانه، مشکل اولیه عنوان شده توسط تحلیل گران و تصمیم گیرندگان، حول روشی است که تصمیم نهایی می بایست از آن طریق اتخاذ شود [13]. تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) یک پاسخ واقع بینانه به مشکل نیست، بلکه یک فرآیند تصمیم گیری شفاف و آموزنده است که به نمایان ساختن نحوه درک روش های تصمیم گیری غریزی در میان مردم، بواسطه یک فرآیند تحلیلی، منطقی و سازمان یافته کمک می کند [1]. MCDM به رتبه بندی جایگزین های تصمیم گیری می پردازد که بر اساس قضاوت های ترجیحی مبتنی بر جایگزین های تصمیم گیری در خصوص شماری از معیارها اتخاذ می شود [7]. تئوری فازی به عنوان یک تکنیک بسیار مهم برای مدیریت کیفیت سیستم تولیدی توزیع شده در نظر گرفته شده است و توجهات دانشگاه و صنعت را به خود جلب کرده است [46]. الگو و استفاده از انتخاب زندگی مبتنی بر تئوری بازی فازی، در این مقاله توصیف می گردد. باقی این مقاله به این شکل تنظیم شده است: بخش 2 به کاربرد تئوری بازی در مهندسی، بر طبق بازبینی ادبیات تحقیق می پردازد؛ بخش سوم به توصیف یک بازبینی از مجموعه های فازی در تصمیم گیری چند معیاری می پردازد، بخش کوتاهی از آن به مؤلفان تئوری فازی و جزییات مربوط به متدلوژی بررسی تئوری مجموعه فازی و بازیهای فازی، و نیز بازبینی مورد مطالعه اختصاص دارد؛ بخش 4 معطوف نتایج و مباحثه است؛ بخش 5 نتایج را تلخیص می کند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  انتخاب زندگی بواسطه اجرای تئوری بازی فازی

چکیده انگلیسی

The paper describes model of dwelling selection, using fuzzy games theory. Two types of buildings are under consideration: traditional singe flat dwelling house and loft flat dwelling house. Four alternatives of heating system are taking into account: coal based, gas based, biomass based, and combined bio-mass and gas based systems. Alternatives are described by a criteria set. Values of the criteria are determined by simulation and according to the statistic. Fuzzy games are applied for decision aiding. The problem solution result shows that fuzzy matrix games theory is appropriate for such purposes.

مقدمه انگلیسی

Decision making in real life is selection process among feasible alternatives, taking into account several criteria. Various decision making approaches have been proposed to tackle the problem. The Multi-Criteria Decision Aid (MCDA) has been one of the very fast growing areas of Operations Research during the last decade. The MCDA often deals with ranking of alternatives from the best to the worst ones based on multiple criteria [3]. Traditional optimization, statistical and econometric analysis approaches used within the engineering context are often based on the assumption that the considered problem is well formulated and decision-makers usually consider the existence of a single objective, evaluation criterion or point of view that underlies the conducted analysis [53]. Since the suitability of a dwelling-house for living depends on a number of attributes, like temperature, noise isolation, annual heat requirements, etc., a multi-attribute decision making (MADM) methods are used for their assessment [18]. Multi-criteria classification problems have gained significant interest among researchers working on MCDA [8]. The criteria are often qualitative and conflicting. A decision should be made by taking relevant opinions from the experts because inherent complexity and uncertainty in a business environment necessitate the participation of many experts in the decision making process [28]. In contemporary management, the performance is evaluated against multiple criteria rather than considering a single factor-cost [11]. In decision-making involving multiple criteria, the basic problem stated by analysts and decision-makers concerns the way by which the final decision should be made [13]. Multi-criteria decision making (MCDM) is not a prescriptive answer but a transparent and informative decision process which helps to uncover how peoples' intuitive decision procedures can be informed by a structured rational analytic process [1]. MCDM is concerned with the ranking of decision alternatives based on preference judgements made on decision alternatives over a number of criteria [7]. Fuzzy theory has been regarded as a very important technique for quality management of distributed manufacturing system and attracts the attentions of academic and industry [46]. Model and using of dwelling selection, based on fuzzy game theory, is described in this paper. The rest of the paper is organized as follows: section 2 shows game theory application in engineering, according on the literature review; section 3 describes a review of fuzzy sets in multi-criteria decision making, short about fuzzy theory authors and detail about investigation methodology of fuzzy set theory and fuzzy games, and review of case study; section 4 is dedicated for results and discussion; section 5 summarize the conclusions.

نتیجه گیری انگلیسی

Choosing apartment for living is multiple criteria problem. This case study shows the possibility to use the fuzzy set theory, combining with fuzzy games in decision making in choosing apartment for living. Also, paper uses combined technique's methodology to combine fuzzy sets and decision making. According to the fuzzy set theory general matrix is divided into two general decision making matrix of inner impact factors and outer impact factors. Second part of the calculation is by the help of fuzzy games compose the general decision making matrix and the fuzzy game decision making matrix. Results are ranked according on the minimax principle. Determination process goes threw a long calculation and values are transformed with a big algorithms, so the results are not so exact. But it doesn't impact on the choosing right solution. The fuzzy set theory is appropriate to use in different areas, because of its possibility to be adapt in a lot of ways of decision making. But it is still not popular in decision making in civil engineering.