دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 94712
ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک کاربرد برای مزیت اجتماعی پایه در کشور اسپانیا

عنوان انگلیسی
New accounting information system: An application for a basic social benefit in Spain
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
94712 2018 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Revista de Contabilidad, Volume 21, Issue 1, January–June 2018, Pages 28-37

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

چارچوب نظری

چارچوب مفهومی

جدول ۱. تصمیمات ارائه و مفاهیم ارائه

جدول ۲ اصول بودجه بندی برای اطلاعات مالی در نهادهای عمومی.

جدول ۳. ترازنامه مزیت اجتماعی پایه برای یک دوره ۱۲ ساله

مدل اطلاعات مالی و حسابداری

تجارب پیشین

پیشنهاد AAM برای BSAB

نتیجه گیری

پیوست ۱. مفاهیم تشکیل دهنده ترازنامه درمورد مزیت اجتماعی پایه

پیوست 2. کمک های دولت در سال 2010
ترجمه چکیده
اطلاعات حسابداری راجع به مزایای کمک های اجتماعی بر مبنای حوزه مدیریتی آن در بودجه تأمین اجتماعی گنجانده شده است. ممکن است اطلاعات موجود در برنامه بودجه مناسب و مرتبط باشند، اما احتمالا برای مقایسه صورتهای مالی یک نهاد با دوره های گذشته و با صورت های مالی سایر نهادها کافی نیستند. بنابراین استاندارد IPSAS شماره 1 طرح ارائه اطلاعات اضافی را پیشنهاد می کند. مقاله حاضر بر مبنای نظریه مدیریت عمومی جدید، یک مدل حسابداری عمومی را برای هزینه های حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی چند سالانه مطرح می کند که اطلاعات مربوط به یک مزیت اجتماعی اساسی بالقوه را تکمیل می کند و توسعه می‌دهد. هدف این سیستم دستیابی به حداکثر شفافیت در پاسخگویی به ادارات دولتی و ارائه به موقع اطلاعات کیفیتی درباره روندهای موجود است.
ترجمه مقدمه
اِعمال شفافیت در پاسخگویی در مدیریت کمک های اجتماعی همراه با نیاز به پوشش دادن نیازهای اساسی، به هدفی مشترک در سراسر جهان تبدیل شده است. بنابراین، ما یک مزایت اجتماعی پایه (BSAB) را بعنوان یک شاخص جهانی پیشنهاد می کنیم که قادر به تامین حداقل نیازهای زندگی شهروندان است. این مزیت بر مبنای ایده درآمد اولیه، یک کمک فردی جهانی و بی قید و شرط است که شامل پرداخت مبلغ یکسان به هر شهروند می باشد. با این حال، BSAB بر اساس هزینه های برون سپاری برای نیازهای اساسی محاسبه می شود نه درآمد شهروندی. علاوه بر این، BSAB بی قید و شرط نیست، زیرا هم افزایی در زندگی با یکدیگر را در نظر می گیرد و به این واقعیت که شهروندان می توانند برخی هزینه های اساسی را به اشتراک بگذارند هم توجه می کند (پینه میگل، دلا پینا و فرناندز سینز ، ۲۰۱۵). کمک های پیشنهادی توسط بخش دولتی و به طور دقیق تر توسط نظام تأمین اجتماعی پشتیبانی می شوند. بودجه حمایتی آن می تواند از سوی تامین اجتماعی با افزایش اندک درصد کمک های انجام شده توسط کارفرمایان و کارکنان و از طریق کمک های دولتی فعلی تقویت شود (پینه میگل و دلا پینا، ۲۰۱۷). به منظور تقویت شفافیت در پاسخگویی و برعهده گرفتن هزینه های این گونه کمک ها توسط هیئت مدیره، باید ابزارهای مدیریتی درستی ایجاد شود. ما یک سیستم اطلاعاتی ارائه می دهیم که با هدف دستیابی به حداکثر شفافیت در پاسخگویی، درباره روندهای موجود در مواردی که آن را تامین می کنند، به تفصیل گزارش می دهد. علاوه بر این، شهروندان اطلاعات مالی بیشتری را از بخش عمومی، از جمله جزئیات عملکرد آن در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی درخواست می کنند. در حقیقت، آنها خواستار بهره وری در تخصیص و استفاده از منابع عمومی و شفافیت در مدیریت برای پاسخگویی هستند. بنابراین، حداکثر شفافیت باید در زمینه پاسخگویی برای مزایای کمک های اجتماعی پایه حاصل شود. هدف این مقاله ارائه یک سیستم اطلاعاتی چند سالانه است که اطلاعاتی را در رابطه با یک مزایت اجتماعی پایه (BSAB) تکمیل نموده و گسترش می دهد. BSAB می تواند به دستیابی به سطوح مطلوب شفافیت در پاسخگویی کمک کند. این سیستم بر چارچوب مفهومی گزارشگری مالی با هدف عمومی توسط نهادهای بخش عمومی مبتنی است. در حقیقت، هدف استاندارد بين المللي حسابداري بخش عمومي شماره 1 این است که صورتهای مالی باید اطلاعات را برای اطمینان از قابلیت مقایسه با هر صورتهای مالی یک نهاد از دوره های قبلی و صورتهای مالی سایر نهادها نشان دهند. برای این منظور در سیستم ما، صورتهای مالی بر یک مبنای تعهدی تهیه می شوند که اطلاعات مربوط به معاملات قبلی و رویدادهای دیگر را فراهم و نیز برای آینده پیش بینی هایی می کند که زمانی که رویدادها اتفاق می افتند و نه تنها زمانی که پول نقد یا معادل آن دریافت یا پرداخت می گردد، به روز می شود. در حال حاضر حسابداری مدیریت از ابزارهایی استفاده می کند که سیستم های اطلاعاتی را ایجاد می کنند که برای مدیریت بودجه سالانه مورد استفاده قرار می گیرند و این اطلاعات باید به سهامداران نشان داده شود. علاوه بر این، اصلاحاتی باید صورت گیرد، زیرا نه تنها باید به یک دوره اقتصادی خاص محدود شود بلکه باید وضعیت اقتصادی و اهداف سیاست اقتصادی را نیز در بلند مدت در نظر بگیرد. دیلارد و روسلندر (2011) حسابداری چند تفسیری را به عنوان روشی برای پاسخ دادن به دیدگاه های مختلف و نیازهای اطلاعاتی حوزه های جایگزین مطرح می کنند. بنابراین، ما یک چارچوب چند سالانه را برای تأمین بودجه BSAB در بلند مدت پیشنهاد می دهیم. در غیر این صورت، BSAB پیشنهاد شده ممکن است به دلیل کمبود بودجه پایدار نباشد و در برآوردن هدف مورد نظر خود شکست بخورد. مدل های مختلفی وجود دارد که می توان از آن ها برای جستجوی این سیستم اطلاعاتی چند سالانه (حسابداری بین نسلی ، حسابداری کل ، شبیه سازی خرد و غیره) بهره برد، اما حسابداری کل برجسته است. مدل های حسابداری کل، ارائه اطلاعات کافی را در سطح مطلوب جداسازی، تا جایی که بتوان از عهده مخارج برآمد و درآمدحاصل می شود، ممکن می سازد. طراحی آنها بدان معنی است که می توان آنها را در آینده برای پیشگیری از نفوذ سیاست در مدیریت عمومی برنامه ریزی کرد. این مقاله به شرح زیر است: بخش دوم تأثیر و اهمیت نظریه مدیریت عمومی جدید (NPM) و مدیریت مالی عمومی جدید (NPFM) را نشان می کند که به دنبال شفافیت و پاسخگویی به عنوان مبنایی برای ایجاد یک مدل حسابداری کل هستند که به بهبود مدیریت دارایی ها و خدمات عمومی کمک می کند. بخش سوم به تحلیل چارچوب مفهومی و اصول بودجه اطلاعات مالی و قوانینی که اطلاعات حسابداری را در اسپانیا تنظیم می کند می پردازد، چرا که قوانین اسپانیا با مطالبات بین المللی در خصوص انتشار اصول بودجه برای گزارشدهی مالی توسط نهادهای دولتی سازگار است. بخش چهارم مدل اطلاعات حسابداری را براساس نیازهای تعیین شده توسط NPM، NPFM و IPSAS 1 و مقررات حسابداری موجود مطرح می کند. این مقاله با ارائه طرحی کلی از مشارکت ها و محدودیت های مدل، نتیجه گیری و فهرست منابع کتابشناختی به پایان می رسد. هدف این مقاله ارائه یک سیستم اطلاعاتی چند سالانه است که اطلاعات مربوط به یک مزیت اجتماعی پایه را تکمیل نموده و گسترش می دهد. این سیستم با هدف دستیابی به حداکثر شفافیت در پاسخگویی، درباره روندهای موجود در مواردی که آن را تامین می کنند، به تفصیل گزارش می دهد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک کاربرد برای مزیت اجتماعی پایه در کشور اسپانیا

چکیده انگلیسی

La información contable sobre prestaciones sociales se incluye, de acuerdo con el ámbito de su gestión, en el presupuesto general de la Seguridad Social. La información que contiene el presupuesto puede ser relevante, pero es probable que sea insuficiente para permitir comparaciones con los estados financieros de una entidad de períodos anteriores y con los estados financieros de otras entidades. Por tanto, IPSAS 1 propone la presentación de información adicional. Sobre la base de la teoría de la «Nueva Gestión Pública», este documento propone un modelo de contabilidad agregado para el gasto contable como un sistema de información plurianual que complementa y amplía la información sobre una posible prestación social básica. Este sistema informa detalladamente sobre las tendencias de los temas que la financian con el objetivo de lograr la máxima transparencia y responsabilidad en las administraciones públicas para asegurar la provisión oportuna de información de calidad.