مقالات ISI سقوط بازار سهام : 99 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
گاهی کاهش دو رقمی شاخص بازار سهام در یک دوره میان مدت چند روزه را سقوط بازار سهام می نامند که البته این تعریف، نمی تواند تعریف کمی دقیقی از ریزش بازار سهام باشد. بازار افتان اغلب نمایی از دوره های کاهش قیمت بازار سهام طی چند سال یا چند ماه را نشان می دهد و سقوط بازار سهام هرچند در یک بازار افتان به وقوع می پیوندد ولی لزوما این دو به جای هم به کار نمی روند (برای مثال سقوط بازار سهام در سال 1987 منجر به ایجاد یک بازار افتان نشد یا بازار نیکی ژاپن در سال 1990 چند سال بازار افتان را تجربه می کرد در حالی که هرگز سقوط بازاری در آن به وقوع نپیوست). کاهش ناگهانی قیمت سهام در بخش های مهم و تاثیر گذار بازار سهام را سقوط یا ریزش بازار سهام می گویند. سقوط بازار در واقع پدیده ای اجتماعی است که رخدادهای بیرونی اقتصادی با رفتار جمعی و روانشناسی ترکیب شده و در یک چرخه متناوب شکل می گیرد. اگر تنها دلیل قیمت پایین امروز این است که قیمت فردا پایین می آید، در صورت عدم تغییر در ارزش ذاتی باید منتظر ریزش بازار بود.
در این صفحه، تعداد 99 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع سقوط بازار سهام آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.