مقالات ISI نقش ‌پذیری : 75 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
این اصطلاح به یادگیری زودرس، سریع، اختصاصی و مستمری اطلاق می‌شود، که خصوصاً در پرندگان دیده می‌شود، و بوسیله‌ آن حیوان نوزاد به مادر خود، و به طور کلی، به همنوعان خود وابستگی پیدا می‌کند. این پدیده در سال 1935 بوسیله کنراد لورنتس توصیف شد، زمانی که وی مشاهده نمود جوجه‌ غاز‌ها پس از بیرون آمدن از تخم، وقتی او را قبل از والدین خود مشاهده کردند، نسبت به او واکنشی نظیر واکنش بچه به مادرش نشان دادند. لورنتس نتیجه گیری نمود که شناخت انواع در نخستین مرحله رویارویی، پس از بیرون آمدن از تخم در سلسله اعصاب نقش می‌بندد.
در این صفحه، تعداد 75 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع نقش ‌پذیری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Surface imprinted polymers based on amino-hyperbranched magnetic nanoparticles for selective extraction and detection of chlorogenic acid in Honeysuckle tea

Selective and sensitive sensors based on molecularly imprinted poly(vinylidene fluoride) for determination of pesticides and chemical threat agent simulants

Magnetic, core-shell structured and surface molecularly imprinted polymers for the rapid and selective recognition of salicylic acid from aqueous solutions

Development of a selective fluorescence nanosensor based on molecularly imprinted-quantum dot optosensing materials for saxitoxin detection in shellfish samples

Synthesis of fluorescent molecularly imprinted nanoparticles for turn-on fluorescence assay using one-pot synthetic method and a preliminary microfluidic approach

Preparation of a surface-grafted protein-selective polymer film by combined use of controlled/living radical photopolymerization and microcontact imprinting

Quantum dots based imprinting fluorescent nanosensor for the selective and sensitive detection of phycocyanin: A general imprinting strategy toward proteins

A robust electrochemical sensing platform using carbon paste electrode modified with molecularly imprinted microsphere and its application on methyl parathion detection

Synthesis of hydrogen phosphate anion-imprinted polymer via emulsion polymerization and its use as the recognition element of graphene/graphite paste potentiometric electrode

Selective and sensitive glycoprotein detection via a biomimetic electrochemical sensor based on surface molecular imprinting and boronate-modified reduced graphene oxide

Neonatal testosterone imprinting affects thymus development and leads to phenotypic rejuvenation and masculinization of the peripheral blood T-cell compartment in adult female rats

Distinctive patterns of memory function in subgroups of females with Turner syndrome: evidence for imprinted loci on the X-chromosome affecting neurodevelopment