دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 5429 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

عنوان انگلیسی
Patterns of empowerment and leadership style in project environment
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
5429 2010 12 صفحه PDF 23 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Project Management, Volume 28, Issue 7, October 2010, Pages 638–649

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژه‌های کلیدی

1.مقدمه

2.قاب‌بندی تئوری

2.1کارآیی مدیریت پروژه

2.2 سبک رهبری، معیاری برای مدیریت پروژه کارآمد

2.3 مجازی بودن به عنوان یک زنجیره و تعدیل کننده

شکل 1. مدل مدیریت کارآمد پروژه مجازی 

2.4 توانمندسازی 

2.5 رهبری و توانمندسازی

2.6 شرایط توانمندسازی و خدمات مشتری

3.روش‌ها

3.1. نمونه

3.2. سطح تحلیل

جدول 1. مشخصات پاسخ دهندگان

3.3. معیارها

4.نتایج

4.1. روش تحلیل

4.2آلفای کرونباخ

4.3هم بستگی متغیرهای مستقل

4.4نتایج هم بستگی

4.5نتایج رگرسیون خطی

4.6اثرات متقابل

جدول 2. میانگین‌ها، انحراف معیارها و هم‌بستگی ها          

جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون خطی

5.بحث و بررسی

شکل 2: تاثیر تعدیل مجازی بودن بر ارتباط بین شرایط توانمندسازی و توجه به وظیفه.

شکل 3. تاثیر تعدیل مجازی بودن بر ارتباط میان شرایط توانمندسازی و توجه به افراد.

6.مدل پیشنهادی

7.مفاهیم

7.1. مفاهیم نظری

شکل 4. مدل مدیریت کارآمد پروژه مجازی

7.2مفاهیم عملی

8.محدودیت‌ها

9. نتیجه

پیوست A
ترجمه کلمات کلیدی
توانمند سازی - سبک رهبری - خدمات به مشتری - پروژه های بیشتر مجازی و مجازی کمتر - مدیریت پروژه موثر -
کلمات کلیدی انگلیسی
Empowerment, Leadership style, Customer service, More virtual and less virtual projects, Effective project management,
ترجمه چکیده
در این تحقیق به روابط میان توانمندسازی، سبک رهبری و خدمات مشتری به عنوان معیاری از مدیریت کارآمد پروژه با درجات مختلف مجازی بودن پرداخته می‌شود. در این تحقیق شرایط توانمندسازی در پروژه‌های کمتر مجازی و بیشتر مجازی مورد مقایسه قرار می‌گیرند. ما فرضیه خود را با داده‌های گردآوری شده از متخصصین مدیریت پروژه شاغل در پنج کشور با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل رگرسیون تعدیل شده برای تشریح فرضیه‌های پیشنهادی آزمایش می‌کنیم. نتایج ثابت می‌کنند که شرایط توانمندسازی تاثیر بارزی بر وظیفه‌گرایی، مردم‌گرایی و خدمات مشتری دارد و در پروژه های بیشتر مجازی نسبت به پروژه‌های کمتر مجازی بالاتر است بنابراین منجر به مدیریت موثر پروژه مجازی می‌شود. علاوه بر این فهمیدیم که مجازی بودن رابطه میان توانمندسازی و مردم‌گرایی را تعدیل می‌کند. با این تحقیق پیامدهای قابل توجهی برای رفتارهای رهبری و اجرای پروژه در محیط کار مدیریت پروژه حاصل می‌شود.
ترجمه مقدمه
افزایش بهره‌وری، کیفیت بالاتر محصولات و خدمات، بهبود کار تیمی و خدمات مشتری، افزایش سرعت و پاسخگویی منجر به تعالی توانمندسازی می‌شوند (شلتون 1991، براون 1992، فون دران 1996، اپل بام و هونگار 1998). در تحقیق قبلی اثبات شد که یک رابطه مثبت بین توانمندسازی و عملکردِ تیمِ واقع در یک مکان وجود دارد (بورپیت و بیگونس 1997، کرکمان و روزن 1999). با این حال تا به امروز به توانمندسازی تیم مجازی توجه کمی شده است (کرکمان و همکاران 2004). کرکمان و همکاران (2004) بر روی تیم‌های مجازی کار کردند که نشان می‌دهد توانمندسازی تیم ارتباط مثبتی با توانمندسازی پروسه و رضایت مشتری در تیم‌های مجازی دارد. در این مقاله بیشتر به تحقیق کرکمان و همکاران (2004) می‌پردازیم و آن را با دو محیط پروژه مجازی مقایسه می‌کنیم. کرکمان بر توانمندسازی روانشناختی تمرکز داشت در حالیکه در این تحقیق شرایط توانمندسازی مبنای تحقیق قرار گرفته است. در اینجا ما توانمندسازی را به صورت یک متغیر مستقل و مدیریت پروژه مجازی را به صورت یک متغیر وابسته در نظر می‌گیریم که با خدمات مشتری و سبک رهبری ارزیابی می‌شوند (هم وظیفه و هم افراد مورد توجه قرار می‌گیرند). در بخش بعد در مورد این متغیرها بحث خواهیم کرد. هم‌چنین گفته خواهد شد که اگر این معیارهای سبک رهبری (خدمات مشتری و سبک رهبری) در پروژه‌های مجازی بالا باشند، مدیریت پروژه موثر و کارآمد خواهد بود. تیم‌های مجازی می‌توانند به سرعت به تغییرات جهانی‌سازی تجارت واکنش نشان می‌دهند (کی ورث و لیدنرا 2001، مازنوسکی و چودوبا 2000، مونتویاویس و همکاران 2001) و کاربرد آنها به‌صورت نمایی در حال توسعه است. بنابراین بیشتر نیاز است نقش توانمندسازی در پروژه‌های مجازی را درک کنیم. کوهن و بایلی (1997) اظهار می‌کنند که تحقیقات توانمندسازی باید بر روی تیم‌های گوناگونی نظیر تیم‌های مدیریت، تیم‌های پروژه و تیم‌های مجازی انجام شود تا مشخص کند که آیا نتایج یافته‌های آنها به تیم‌های کاری دایمی قابل تعمیم است یا خیر (کوهن و بایلی 1997). کرکمان و همکاران (2004) اظهار دارند که محققانی که مدل‌هایی از کارآمدی تیم مجازی می‌سازند باید توانمندسازی را به عنوان یک متغیر پیش‌بینی مهم در نظر بگیرند. این تحقیق از بدنه در حال رشد تحقیقات توانمندسازی پشتیبانی می‌کند و نشان می‌دهد که این مقاله به این صورت تقسیم‌بندی شده است: ابتدا ما «کارآیی مدیریت پروژه» را تعریف می‌کنیم و سپس شرح می‌دهیم که چگونه «سبک رهبری» و خدمات مشتری می‌توانند معیاری برای کارآیی مدیریت پروژه باشند و در آخر «مجازی بودن بعنوان یک زنجیره و تعدیل‌کننده» را تعریف می‌کنیم. سپس در مورد شرایط توانمندسازی و اهمیت آن در رفتار رهبری و خدمات مشتری بحث می‌کنیم و روش اتخاذ شده در این کار تحقیقی را توضیح می‌دهیم. پس از ارایه فرضیه روابط میان شرایط توانمندسازی و رفتار رهبری (وظیفه گرایی و مردم گرایی) و خدمات مشتری را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. نتایج کلیدی کاوش ارایه و مطرح می‌شوند. این مقاله با بحثی در مورد سهم کلی این تحقیق پایان می‌یابد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

چکیده انگلیسی

The current study explores the relationship of empowerment, leadership style and customer service as a measure of effective project management in projects with varying degree of virtuality. The study makes comparisons of empowerment climate in less and more virtual projects. Moreover, the study examines moderating effects of degree of virtuality on the relationship between empowerment and leadership style. We test our hypotheses with data collected from project management professionals working in five countries using linear regression and moderated regression analysis to analyze the proposed hypotheses. Results demonstrate that empowerment climate has a significant effect on concern for task, concern for people and customer service and is higher in more virtual than less virtual projects thus leading to effective virtual project management. Moreover, we found virtuality moderates the relationship between empowerment and concern for people. Findings of this study have significant implications for leadership behaviours and project performance at project management workplace.

مقدمه انگلیسی

Increased productivity, higher quality products and services, improved teamwork and customer service, increased speed and responsiveness has led to the eminence of empowerment (Shelton, 1991, Brown, 1992, Von Dran, 1996 and Appelbaum and Honeggar, 1998). Previous research has demonstrated a positive relationship between team empowerment and colocated team performance (Burpitt and Bigoness, 1997 and Kirkman and Rosen, 1999). To date, however, little attention has been paid to virtual team empowerment (Kirkman et al., 2004). Kirkman et al. (2004) work on virtual teams suggests that team empowerment is positively related to process improvement and customer satisfaction in virtual teams. This paper takes further the work of Kirkman et al. (2004) and compares it to two virtual project environments. His work focused on psychological empowerment while this present study takes of empowerment climate as the basis for research. Here we have taken empowerment as the independent variable and effective virtual project management as the dependent variable measured through customer service and leadership style (concern for both task and people). We define and discuss these variables in the next section. It is also suggested that project management will be effective if these measures of leadership style (customer service and leadership style) are high in virtual projects. Virtual teams can rapidly respond to business globalization challenges (Kayworth and Leidner, 2001; Maznevski and Chudoba, 2000 and Montoya-Weiss et al., 2001) and their use is expanding exponentially (Kirkman et al., 2002). Thus there is a need to understand further the role of empowerment in virtual projects. Cohen and Bailey (1997) suggests that empowerment research should also be conducted on various types of teams, including management teams, project teams, and virtual teams, to determine if the results of their findings with permanent work teams are generalizable (Cohen and Bailey, 1997). Kirkman et al. (2004) suggest that researchers who build models of virtual team effectiveness should include empowerment as an important predictor variable. This study supports the growing body of research on empowerment suggesting that it to be a very important construct for building models of virtual project teams. This article is organized as follows: we first introduce ‘project management effectiveness’, and then how ‘leadership style’ and customer service can be a measure of project management effectiveness and lastly ‘virtuality as a continuum and moderator’. We further discuss empowerment climate and its significance with leadership behaviour and customer service and explain the approach adopted in this research work. After proposing the hypotheses, we study the relationship between empowerment climate and leadership behaviour (concern for both task and people) and customer service. Key results of the survey are presented and discussed. The article concludes with a discussion of the general contribution of this study.

نتیجه گیری انگلیسی

Our study adds to the growing body of research on empowerment in more and less virtual projects and explores the relationships of leadership style and customer service with empowerment and how these relationships contribute to effective virtual project management. In view of our findings, we hope that project management professionals will be better conscious of both psychological empowerment and empowerment climate and concern for people in their projects with varying degree of virtuality.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.