دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 3838
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحصیلات و حفظ اشتغال

عنوان انگلیسی
Education and employment protection
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
3838 2013 21 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Labour Economics, Volume 20, January 2013, Pages 3–23

فهرست مطالب ترجمه فارسی
نکات مهم

چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- واقعیات Stylized

شکل 1. رابطه بین سهم اشتغال موقت و سختگیری EPL.

جدول 1. علت خاتمه اشتغال (بر حسب درصد). خلاصه ای از داده ها در “Dares Première Synthèse”, 07.1، فوریه 2008 در دسترس است.

شکل 2. سهم کارگران موقت از مجموع اشتغال در سطوح مختلف آموزش

3- مقالات مرتبط

4- مدل

1-4 فرضیات مقدماتی

1-1-4 تحصیلات

2-1-4 تطبیق

3-1-4 تولید

4-1-4 قوانین مربوط به قراردادها و استخدام (EPL)

جدول 2. تخریب شغل و سرمایه‌گذای برای تحصیل. خلاصه‌ای از داده‌ها در “CEREQ Bref”, 248, January 2008، در دسترس است. 

5-1-4 چانه‌زنی و دستمزدها

4-2 معادلات دارایی، هزینه های اضافی و چانه زنی

4-3 قواعد تصمیم گیری در اقتصاد غیرمتمرکز

4-3-1 آستانه تخریب

4-3-2 ورود آزاد

4-3-3 انتخاب های تحصیلی

4-4 جریان ها

شکل 3. جریان های بازار کار

5-تعادل بخشی بازار کار

5-1 آستانه های بهره وری

5-2 انتخاب های تحصیلی

6- تحلیل تعادل

شکل 4. تعادل منحصر به فرد و خصوصیات آماری مقایسه ای. مقادیر تعادل انقباض بازار کار و سطح تحصیلات تعیین کننده منحنی های (LD) و (OS) هستند. فلش های جهت دار نشان می دهند که در صورت افزایش f یا p منحنی ها چگونه حرکت می کنند.

جدول 3. مقادیر پارامترهای معیار

A-7 مثال کمّی

7-1 انتخاب پارامترها 

جدول 4. مقادیر تعادل معیار

7-2 EPL و سرمایه گذاری آموزشی

شکل 5. تأثیر هزینه های اخراج (f) و تأثیر سهم ورود به مشاغل موقت (p) در اقتصاد معیار (پانل های a و b) و آغاز از اقتصاد سیاست آزاد (پانل های c و d) هرگاه آموزش درون زاد باشد. 

8- تحلیل رفاه 

8-1 بی کفایتی اقتصاد سیاست آزاد

8-2 تأثیرات رفاه حفاظت از استخدام

شکل 6. تأثیرات افزایش در p (پانل a) و افزایش در f (پانل b) بر روی رفاه هرگاه آموزش درون زاد (خط ساده) در برابر برون زاد (خط چین) باشد که از سیاست تعادل آزاد به ازای پارامترهای معیار ما آغاز می شود. 

شکل 7. تأثیرات افزایش در p (پانل a) و افزایش در f (پانل b) بر روی رفاه هرگاه آموزش درون زاد (خط ساده) در برابر برون زاد (خط چین) باشد که از سیاست تعادل آزاد آغاز می شود (پارامترهای معیار اصلاح شده اند به طوری که آموزش به EPL واکنش بیشتری نشان دهد).

9- نتیجه گیری

پیوست A

محاسبات میانی 

تحلیل رفاه 
ترجمه کلمات کلیدی
- سرمایه انسانی - حفاظت از استخدام - گردش کار - تطبیق اصطکاک - بهره وری
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
در این مقاله، بازده تحصیلات در محیطی که در آن ارتباط بین تحصیلات و تخریب شغل در نظر گرفته شده، مثلاً در تحقیقاتی همانند لاینگ و همکاران (1995) و بوردت و اسمیت (2002)، تعمیم داده شده است. این تعمیم ما را قادر می سازد تا بررسی کنیم که چگونه قوانین حفظ شغل (EPL) نوع اروپایی با قراردادهای بلندمدت به شدت قانونمند و قراردادهای کوتاه مدت انعطاف پذیر بر برگشت به تحصیل، تعادل بیکاری و رفاه تاثیر می گذارند. در این زمینه، نشان دادیم که هزینه های اخراج و استخدام موقت تاثیرات مثبتی بر نرخ استفاده از سرمایه انسانی و در نتیجه سرمایه گذاری های آموزشی دارند. هم چنین نشان دادیم که اقتصاد آزاد بدون تنظیم ناکارآمد است زیرا مشخصه این اقتصاد سرمایه گذاری ناکافی در تحصیلات است که منجر به حذف بیش از حد شغل و ایجاد ناکافی شغل می شود. با تثبیت اشتغال، هزینه های اخراج باعث تحریک سرمایه گذاری های آموزشی و در نتیجه ایجاد رفاه و بهره وری می شود، هر چند بهترین سیاست اعطای کمک به تحصیلات است. البته، احتمال کمی نیز وجود دارد که افزایش هزینه های اخراج در یک EPL مضاعف (نوع اروپایی) منجر به افزایش انگیره ها برای تحصیل و رفاه عمومی شود.
ترجمه مقدمه
بسیاری از کشورهای اروپایی دارای حفظ اشتغال مضاعف هستند، حفظ اشتغال مضاعف به معنی وجود همزمان شغل های دایمی/ بلند مدت (که از این به بعد به آن LTJ می گوییم) که از حفاظت شدید بهره می برد، و شغل های ناپایدار/ کوتاه مدت (STJ) با حفاظت کم یا بدون حفاظت است. در این مقاله، رابطه بین تحصیلات و حذف شغل وقتی که اقتصاد با استفاده از قانون حفاظت از اشتغال نوع اروپایی (EPL) تنظیم شده باشد، را بررسی می کنیم. هدف ما این است که به پرسش های زیر پاسخ دهیم: تاثیرات این نوع EPL مضاعف بر سرمایه گذاری های آموزشی چیست، و چگونه ویژگی های مختلف EPL اروپایی بازده تحصیل را تغییر می دهد؟ وقتی که تاثیر سرمایه گذاری های آموزشی در نظر گرفته می شود، تاثیرات EPL مضاعف بر بیکاری و رفاه عمومی چیست؟ تا آن جا که می دانیم، تاکنون پیامدهای ارتباطات بین تحصیلات و جنبه های مختلف جابه جایی نیروی کار بر بازده تحصیلات نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله آن است که این خلاء را پر کند. انگیزه های ما برای انجام این تحقیق دو مورد بوده است. اول، کار اولیه ای که توسط ژاکوب مینسر (1991) انجام شده نشان می دهد که یکی از منافع تحصیلات پایین آوردن احتمال اخراج است، یعنی هر چه سطح تحصیلات کارگر بالاتر باشد، احتمال تخریب شغل نیز کمتر است. شواهد بیشتر در مورد ارتباط مشابه در مطالعات مختلف ذکر شده است، مثلاً کوهن و همکاران (1997) در مورد فرانسه و ایالات متحده. دوم، EPL مضاعف در بسیاری از کشورهای اروپایی رایج است. قوانینی از این دست باعث ایجاد تاثیرات متفاوتی بر گردش نیروی کار می شود، زیرا این قوانین در مورد شغل های دایمی باعث کاهش تخریب شغل ولی در مورد شغل های موقتی باعث افزایش تغییرات می-شوند. در عین حال، سرمایه گذاری ها در بخش تحصیلات با گردش نیروی کار و واکنش در برابر تغییرات در قوانین نیز ارتباط دارد. با در نظر گرفتن این ویژگی ها و با الهام از لاینگ و همکاران (1995) یا بوردت و اسمیت (2002) بازده تحصیل را در مدل تعادل تحقیقی بررسی کردیم. ما با وارد کردن تخریب داخلی شغل در چارچوب مورتنسون و پیزاردیس (1994) از این نویسندگان دور شده ایم، و مشخصه های اصلی EPL در اروپا را تعمیم داده ایم: شرکت ها به دلیل محدودیت های قانونی، و در واقع عدم وجود جریمه اخراج برای وقتی که STJ به LTJ تبدیل نشده، فقط می توانند بخشی از کارگرها را به صورت کوتاه مدت (نه بلند مدت) استخدام کنند. بنابراین، دو ویژگی اصلی EPL مضاعف از طریق دو پارامتر سیاسی ساده، بخشی از استخدام های جدید به صورت STJ می توانند بعد از یک دوره مشخص تبدیل به LTJ شوند، و تشریفات زاید و دستورات قانونی که فقط به LTJ اعمال می شوند، به دست آمده اند. این دو ویژگی ما را قادر می سازند تا تاثیر موسسات بازار کار مضاعف بر ایجاد شغل، تخریب شغل و سرمایه گذاری ها در سرمایه انسانی که به نظر می رسد با هدف ما مرتبط باشد را بررسی کنیم. به علاوه، چارچوب ما تعادل رقابتی بدون حساسیت ها را به عنوان حالت حدی وقتی که حساسیت های تحقیقی از میان رفته پذیرفته است. در این حالت خاص، بازار کار مشابه با بازار رقابتی در نظر گرفته شده در بکر (1964) است که در آن تنها مشوق برای سرمایه-گذاری در آموزش، افزایش بهره وری و دستمزد فرد و به دست آوردن بازده کامل است. در حالت کلی تر (اصطکاکی) در نظر گرفته شده در این جا، دو رشته از مقالات که به طور گسترده می توان به آن ها استناد کرد به شرح زیر مطرح شده اند: 1- مقالات مرتبط با تحصیلات و بیکاری که برخی از مزایای تحصیلات و وجود انحرافات مختلف مرتبط با تصمیمات آموزشی در بازارهای کار اصطکاکی را برجسته می کنند. این مقالات به طور کلی ارتباط بین تحصیلات و خروج از، به جای ورود به، بیکاری را بررسی می کنند. (علاوه بر موارد دیگر، ساینت-پائول، 1996؛ اسنور، 1996؛ موین، 1999؛ شارلوت و همکاران 2005 را ببینید). 2- مقالاتی که به مقررات مربوط به بازار کار می پردازند معمولاً روی سطح آموزش/مهارت بیرونی متمرکز شده اند (مثلاً، مورتنسن و پیزاریدس، 1999؛ بلانچارد و لاندیز، 2002؛ کاهوک و پوستل- وینی، 2002؛ بنتولیا و همکاران، 2012؛ سالا و همکاران، 2012). برای شروع، با تمرکز بر رابطه بین تحصیلات عمومی و ورود به بیکاری، اولین رشته از مقالات را در نظر می گیریم. تحلیل های ما نشان می دهند که یکی از تاثیرات مفید حفاظت از اشتغال تثبیت روابط شغلی است که با افزایش نرخ استفاده از سرمایه انسانی، می تواند برای سرمایه گذاری ها در سرمایه انسانی مفید باشد. البته، افزایش در سهم ورودی-ها به اشتغال موقت باعث کاهش مشوق ها برای کسب دانش می شود: شغل های موقتی به احتمال زیاد از بین می-روند، و گردش نیروی کار منجر به کاهش نرخ استفاده از سرمایه انسانی می شود که عامل تعیین کننده برای سرمایه-گذاری ها در سرمایه انسانی است. به علاوه، حفاظت سختگیرانه تر از اشتغال باعث کاهش انگیزه ها برای تبدیل شغل-های موقت به قراردادهای دایمی شده و گردش نیروی کار را افزایش و انگیزه های برای کسب دانش را کاهش می-دهد. این بدان معنی است که EPL نوع اروپایی تاثیرات متناقضی بر سطح تحصیلات نیروی کار وارد می کند: هزینه های اخراج می تواند برای سرمایه گذاری های متعادل در سرمایه انسانی مفید باشد در حالی که افزایش نسبت ورود به اشتغال کوتاه مدل می تواند زیانبار باشد. ما این موضوع را با ارائه چند پیکربندی عددی منطقی به وضوح نشان می دهیم. البته این بدان معنی نیز است که در غیاب مشاغل کوتاه مدت، تاثیر مفید هزینه های اخراج بر تحصیلات بیشتر است. با تمرکز بر روی تاثیرات EPL مضاعف بر تعادل و رفاه وقتی که سرمایه‌گذاری‌ در تحصیلات را در نظر می‌گیریم، گروه دوم را وارد عمل می‌کنیم. در نتیجه تاثیر جدیدی از تحصیلات را معرفی می‌کنیم و نتایج (مثبت و منفی) ما می‌توانند با مقالاتی که سطح مشخصی از بهره‌وری/تحصیلات را مورد توجه قرار داده‌اند، مقایسه شوند. در سمت مثبت، نشان داده‌ایم که به طور کلی تاثیر هزینه‌های اخراج بر ایجاد شغل مبهم است، زیرا برخی اوقات تاثیر معمولاً منفی این هزینه‌ها بر ایجاد شغل، از تاثیر مثبت بر تحصیلات و بهره‌وری که باعث ایجاد شغل می‌شوند، مهم‌تر هستند. تاثیر معمولاً مثبت EPL بر مدت شغل نیز می‌تواند با توجه به این واقعیت که کاهش گردش نیروی کار باعث افزایش سرمایه گذاری‌های آموزشی و در نتیجه ثبات شغل می‌شوند، تقویت شود. به علاوه، تاثیر کلی هزینه‌های اخراج بر بیکاری نیز به طور کلی مبهم است، ولی این هزینه‌ها به خصوص وقتی که تاثیر مثبت تحصیلات غالب باشد، می‌تواند منجر به توقف بیکاری شود زیرا تحصیلات باعث تحریک ایجاد شغل و کاهش تخریب شغل می‌شود. تاثیر متداول (منفی) هزینه‌های اخراج بر ایجاد شغل زمانی غالب است که سرمایه‌گذاری در تحصیلات با تغییر در گردش نیروی کار خیلی تغییر نکند، در حالی که تاثیر مثبت زمانی غالب است که تحصیلات عکس‌العمل شدیدی داشته باشد. از سوی دیگر، لازم به توضیح است که تحصیلات ما می‌تواند توجیهی صریح برای سیاست‌های بازار کار ایجاد کند. بنابراین خصوصیات رفاهی تعادل را بررسی می کنیم. نشان می‌دهیم که تعادل بازار آزاد بدون EPL ناکارآمد بوده و دارای سرمایه‌گذاری ناکافی آموزشی است که منجر به ایجاد شغل‌های بسیار کم و تخریب بسیاری از مشاغل می‌شود. این بر خلاف بسیاری از مقالات است که در آن‌ها تحصیلات در نظر گرفته نشده و وقتی شرایط هوسیس (1990) برقرار باشد، تخریب شغل در مقایسه با حالت بهینه بسیار کم است. بنابراین، در برخی موارد، EPL به شکل هزینه‌های اخراج می‌تواند با تثبیت روابط کاری و تحریک سرمایه‌گذار در سرمایه انسانی رفاه را افزایش دهد، هر چند بهترین سیاست، سیاست آموزشی است که به تلاش‌های آموزشی کمک نماید. البته توجه داشته باشید که در بازار کار مضاعف، احتمال این که هزینه‌های اخراج باعث بهبود رفته شود کم است، و با افزایش هزینه‌های اخراج، گردش نیروی کار برای STJ نیز افزایش خواهد یافت، که باعث تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های آموزشی می‌شود. در این رابطه، به نظر می‌رسد که نتایج بلانچارد و لاندیر (2002) و کاهوک و پاستل-وینی (2002) در مورد تاثیر منفی حفاظت مضاعف از اشتغال بر رفاه از انسجام نسبی برخوردار باشند. سازماندهی این مقاله به صورت زیر است: بخش 2 چند واقعیت مرتبط با تحقیقمان را توضیح می‌دهیم، بخش 3 مقالات مرتبط را بررسی می‌کند. بخش 4 وضعیت اصلی را نشان می‌دهد. بخش 5 خصوصیات تعادل بخشی مدل و بخش 6 خصوصیات کلی تعادل را بررسی می‌کند. در بخش 7 با هدف سنجش تاثیرات مختلف چند تمرین عددی را مطرح کرده‌ایم. بخش 8 خصوصیات هنجاری مدل را بررسی کرده است. در نهایت بخش 9 نتایج را نشان می‌دهد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تحصیلات و حفظ اشتغال

چکیده انگلیسی

In this paper, we generalize the study of the return to education undertaken in e.g. Laing et al. (1995) and Burdett and Smith (2002) to an environment where the link between education and job destruction is taken into account. This enables us to study how a European-type Employment Protection Legislation (EPL) with heavily regulated long-term contracts and more flexible short-term contracts affects the return to schooling, equilibrium unemployment and welfare. In this context, we show that firing costs and temporary employment have opposite effects on the rate of use of human capital and thus, on educational investments. We furthermore demonstrate that a laissez-faire economy with no regulation is inefficient as it is characterized by insufficient educational investments leading to excess job destruction and inadequate job creation. By stabilizing employment, firing costs could spur educational investments and therefore lead to gains in welfare and productivity, though a first-best policy would be to subsidize education. However, there is little chance that a rise in firing costs in a dual (European-type) EPL context would raise the incentives to schooling and aggregate welfare.

مقدمه انگلیسی

Many European countries are characterized by dual employment protection, which can be defined as the coexistence of both stable/long-term jobs (hereafter, LTJ), which benefit from stringent protection, and unstable/short-term jobs (STJ) of short duration and with little or no protection. In this paper we study the link between education and job destruction when the economy is regulated by a European-type employment protection legislation (EPL). Our aim is to answer the following questions: What are the effects of this type of dual EPL on education investments, and how do the various features of European EPL distort the return to education? What are the effects of dual EPL on aggregate unemployment and welfare when the reaction of education investments is taken into account? To the best of our knowledge, the consequences of the links between education and the various aspects of labor turnover on the return to education have been neglected so far. The objective of this paper is to fill this gap. Our motivations for this study are twofold. First, the seminal work by Jacob Mincer (1991) shows that one of the benefits of education is a lower probability of being fired, i.e. the higher a worker's education level, the lower the chance of job destruction. Additional evidence of a similar link are documented in various studies, e.g. Cohen et al. (1997) for France and the US. Second, dual EPL is prevalent in many European countries. Regulations such as these introduce counteracting effects on labor turnover, as they reduce job destruction for stable jobs, but increase churning for temporary jobs. At the same time, education investments are linked to labor turnover and react to changes in regulations. With these features in mind, we develop an analysis of the return to education in an equilibrium search-matching model similar in spirit to that of Laing et al. (1995) or Burdett and Smith (2002). We depart from these authors by introducing endogenous job destruction in a framework à laMortensen and Pissarides (1994), further extended to account for the main characteristics of EPL in Europe: firms can hire only a fraction of the workers on a short-term (rather than long-term) basis due to legal restrictions, with virtually no firing penalty when STJ are not converted into LTJ.1 Thus, the two main features of dual EPL are captured through two simple policy parameters, the proportion of new hires on STJ that can be converted into LTJ after a certain duration, and the stringency of red-tape and legal procedures which applies only to LTJ. This enables us to study the impact of dual labor market institutions on job creation, job destruction and human capital investments, and consequently appears relevant to our purpose. In addition, our framework admits the competitive equilibrium without frictions as a limit case when search frictions die down. In this particular case, the labor market is similar to the competitive market considered in Becker (1964), where the only incentive to invest in education is to increase one's productivity and wage, and where full efficiency obtains. In the more general (frictional) case considered here, we bring together two strands of the literature, which can be broadly depicted as follows: i. the literature on education and unemployment highlights a number of benefits from education and the existence of various distortions related to education decisions in frictional labor markets. This literature generally investigates the link between education and exit from, rather than entry into, unemployment (see among others, Saint-Paul, 1996, Snower, 1996, Moen, 1999 and Charlot et al., 2005) as is the case in this paper. ii. the literature dealing with labor market regulations generally concentrates on exogenous education/skill level (e.g. Mortensen and Pissarides, 1999a, Blanchard and Landier, 2002, Cahuc and Postel-Vinay, 2002, Bentolila et al., 2012 and Sala et al., 2012). To begin with, we complement the first strand by focusing on the link between general education and entry into unemployment. Our analysis shows that one of the beneficial effects of employment protection is to stabilize employment relationships which, by increasing the rate of use of human capital, can be beneficial to human capital investments. However, a rise in the share of entries into temporary employment reduces the incentives to schooling: temporary jobs are more likely to be destroyed, and labor turnover reduces the rate of use of human capital, which is detrimental to human capital investments. In addition, a more stringent employment protection reduces the incentives to convert temporary jobs into permanent contracts, which further increases labor turnover and reduces the incentives to schooling. This means that a European-type EPL exerts conflicting effects on the workforce education level: firing costs can be beneficial to equilibrium human capital investments, while a rise in the share of entries into short-term employment can be detrimental. We provide some fairly reasonable numerical configurations where this is the case. It also means that the beneficial impact of firing costs on education would be larger in the absence of short-term jobs. We complement the second strand by focusing on the effects of a dual EPL on equilibrium and welfare when education investments are taken into account. We thus bring to light a new education effect, and our (positive and normative) results can then be compared with the literature which considers a given productivity/education level. On the positive side, we show that the effect of firing costs on job creation is found to be ambiguous in general, because the usual negative effect on job creation can sometimes be outweighed by a positive effect on education and productivity which fosters job creation. The usual positive impact of EPL on job duration can be further reinforced by the fact that reducing labor turnover spurs educational investments, which adds to job stability. In addition, the global effect of firing costs on unemployment is ambiguous in general, but could lead to a fall in unemployment, especially when the positive education effect dominates, as education stimulates job creation and reduces job destruction. The usual (negative) effect of firing costs on job creation dominates when education investments are not very responsive to changes in labor turnover, while the positive effect may dominate in cases where education is more responsive. On the normative side, it is also worth noting that our education effect can offer an explicit rationale for labor market policies. We thus investigate the welfare properties of the equilibrium. We show that the laissez-faire equilibrium without EPL is inefficient, characterized by insufficient educational investment leading to too few job creations and too many job destructions. This is at odds with a large part of the literature where education is not considered and where there are in general too few job destructions in comparison to the optimum when the Hosios (1990) condition does not hold.2 Therefore, in some cases, EPL in the form of firing costs can improve welfare by stabilizing employment relationships and stimulate human capital investments, though the first best policy remains an education policy aimed at subsidizing education efforts. Note however that there is little chance for firing costs to be welfare-improving in a dual labor market, given that the rise in firing costs will increase labor turnover for STJ, which induces a negative impact on education investments. In this respect, the conclusion of Blanchard and Landier (2002) and Cahuc and Postel-Vinay (2002) on the negative impact of dual employment protection on welfare seems to be relatively robust. The organization of the paper is as follows: Section 2 discusses a few stylized facts relevant to our study, while Section 3 offers a review of the related literature. Section 4 depicts the basic setup. Section 5 studies the partial equilibrium properties of the model and Section 6 its general equilibrium properties. In Section 7 we provide some numerical exercises aimed at quantifying the various effects. Section 8 studies the normative properties of the model. Finally, Section 9 concludes.

نتیجه گیری انگلیسی

In this paper, we studied the impact of a European-type labor market regulation on the return to schooling, equilibrium unemployment and welfare. Compared to some of the previous contributions on this subject (e.g. Blanchard and Landier, 2002, Cahuc and Postel-Vinay, 2002, Bentolila et al., 2012 and Sala et al., 2012), our model provides an analysis of the impact of dual labor market on the incentives to schooling, and shows that firing costs and temporary jobs have opposite effects on the rate of use of human capital, and thus on educational investments. In contrast to the previous literature, we show that a laissez-faire economy with no regulation is inefficient as it is characterized by suboptimal educational investments leading to excess job destruction and insufficient job creation. Hence, by stabilizing employment relationships, firing costs may actually spur educational investments and therefore lead to gains in welfare or productivity. However, there is little chance that a dual labor market with heavily regulated long-term contracts and more flexible short-term contracts like the ones that exist in many European countries, will raise the incentives to schooling.