مقالات ISI ریسک عملیاتی : 124 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
ریسک عملیاتی یکی از قدیمی ترین و مهمترین انواع ریسک است که موسسات مالی و بانک ها با آن مواجه می باشند. اهمیت این ریسک به اندازه ای است که کمیته نظارت بانکی بال در بازنگری مقررات کفایت سرمایه ( بال II ) این ریسک را بعنوان یکی از ریسکها در محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بانک ها وارد نموده است. این ریسک ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از موسسات مالی و بانکها می باشد. یکی از تفاوتهای اساسی این نوع ریسک با ریسک های اعتباری و بازار ، آن است که احتمال وقوع آن در تمامی واحدهای بانک وجود دارد، در صورتی که احتمال وقوع ریسک های اعتباری و بازار می تواند در بخشهای اعتباری و پرتفوی اوراق بهادار بانک باشد. در مجموع ریسک عملیاتی از جمله ریسکهای غیر مالی بوده و ادامه حیات و فعالیت موسسات از جمله بانکها را با چالش جدی مواجه می سازد بنابراین می بایست زمینه های بروز مخاطرات عملیاتی را از بین برده و یا محدود ساخت.
در این صفحه، تعداد 124 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع ریسک عملیاتی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Methodology to evaluate the monetary benefit of Probabilistic Risk Assessment by modeling the net value of Risk-Informed Applications at nuclear power plants

How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspectives from the Central-Eastern Europe coal mining industry

Localizing Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Planners and Decision Makers Agenda: Technical Comprehensive Model, Quezon City, Philippines