دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 34274
ترجمه فارسی عنوان مقاله

چه کسی در زیر فشار ساکت می شود (کم می آورد) پنج عامل بزرگ شخصیتی و تصمیم گیری تحت فشار

عنوان انگلیسی
Who chokes under pressure? The Big Five personality traits and decision-making under pressure
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
34274 2015 7 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Personality and Individual Differences, Volume 74, February 2015, Pages 22–28

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده 

کلمات کلیدی

1.مقدمه 

۲. آزمایش ۱

۲.۱. روش

۲.۱.۱ مشارکت کنندگان 

۲.۱.۲ مقیاس ها 

۲.۱.۲.۱ ابداع ۵ بزرگ. 

۲.۱.۲.۲ وظیفه تصمیم گیری. 

۲.۱.۳ رویه

جدول ۱. امتیازات دریافتی در وظیفه تصمیم گیری بوسیله انتخاب گزینه های افزایشی یا کاهشی

آزمایش ۱ - وظیفه تصمیم گیری 

شکل ۱. ScreenShot نمونه از وظیفه تصمیم گیری در آزمایش ۱

۲.۲ نتایج 

۲.۲.۱ آزمایش ها برای تفاوت های شخصیتی

۲.۲.۲ تجزیه و تحلیل همبستگی

جدول ۲. همبستگی ها مابین هرکدام از ۵ عامل بزرگ شخصیتی و میانگین نسبت انتخاب گزینه فزاینده در آزمایش ۱

۲.۲.۳ تجزیه و تحلیل رگرسیون 

جدول ۳. ضریب های همبستگی برای آزمایش ۱

۲.۳ مباحثه

۳. آزمایش ۲

۳.۱ روش

۳.۱.۱ مشارکت کنندگان 

۳.۱.۲ مقیاس ها و رویه ها

۳.۲ نتایج

۳.۲.۱ تجزیه و تحلیل های همبستگی (اصلاحی)

۳.۲.۲ تجزیه و تحلیل رگرسیون 

۳.۳ مباحثه

آزمایش ۲ وظیفه تصمیم گیری

شکل ۲. Screenshot نمونه از وظیفه تصمیم گیری در آزمایش ۲. به مشارکت کنندگان امتیازاتی که دریافت نموده بودند و امتیاز هدفی که باید به آن دست می یافتند ، ناطلاعات پاداشی قبلی ، و زمان برنامه ریزی شده تکمیل وظیفه شان داده شده بود. اگر زمان تکمیل پروژه کمتر از زمان هدف باشد ، به مشارکت کنندگان کلمه "همگام" و در صورتی که زمان برنامه ریزی شده بیشتر از زمان هدف باشد ، کلمات "عقب تر از برنامه" نشان داده می شود.

۴. مباحثه عمومی 

جدول ۴. همبستگی مابین ۵ عامل بزرگ شخصیتی و انتخاب گزینه میانگین افزایش در آزمایش ۲

جدول ۵. ضریب رگرسیون برای آزمایش ۲

۴.۱ محدودیت ها و جهت گیری های آتی
ترجمه کلمات کلیدی
شخصیت؛ تصمیم سازی؛ فشار عملکرد
کلمات کلیدی انگلیسی
Personality; Decision-making; Performance pressure
ترجمه چکیده
هدف مطالعه پیش رو ، بررسی و آزمایش اینکه خواه ۵ عامل بزرگ شخصیتی قادر به پیش بینی پرورش و موفقیت یا سکوت و کم آوردن تحت فشار در طول فرایند تصمیم گیری بود. تاثیرات ۵ عامل بزرگ شخصیتی بروی توانایی تصمیم گیری و عملکرد تحت آزمایش اجتماعی (۱) و آزمایش اجتماعی و فشار زمانی (۲) با استفاده از ۵ ابداع بزرگ شخصیتی و وظیفه تصمیم گیری پویا که نیازمند مشارکت ها برای یادگیری استراتژی بهینه است ، آزمایش شده بودند. در آزمایش ۱ ، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی ، تعاملی را مابین روان رنجوری و موقعیت فشار را نشان داده اند. روان رنجوری بصورت منفی گونه ای عملکرد را تحت فشار اجتماعی پیش بینی نموده ، اما بروی تصمیم گیری تحت فشار کم تاثیر نگذاشته است. بعلاوه اینکه ، تاثیر منفی روان رنجوری تحت فشار ، با استفاده از اجتماعی ترکیب شده (ادغامی) و دستکاری فشار زمانی در آزمایش ۲ تکرار شده بود. این نتایج از نظریه حواس پرتی پشتیبانی می کند ، که بموجب آن عوارض فشار منابع شناختی شخصی (انفرادی) بسیار عصبی بوده که منجر به عملکرد نیمه (زیر) بهینه می شود. موافق بودن نیز همچنین عملکرد را در هر دوی آزمایش ها بصورت منفی گونه ای نشان داده است.
ترجمه مقدمه
"تحمل نکردن (کم آوردن)تحت فشار" ارجاعی به پدیده ای است که به موجب آن افراد در موقعیت ها و شرایط نسبتا سطح بالا مرتبط به سطح عملکردشان بدون فشار ، ضعیف (پایین تر) است. در زمینه تصمیم گیری ، کم آوردن در تحت فشار زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تصمیمات موثر و کارامدی را در موقعیت های با فشار کم ، اما تصمیمات زیر بهینه را تحت فشار می گیرد. بنابراین ، عملکرد تصمیم گیریشان با افزایش سطح فشار ، کاهش می یابد. نظریه فعال سازی ویژگی ها ، مطرح می سازد که نشانه های موقعیتی ویژگی-مرتبط مشخص ، را می توان برای پیش بینی بازخوردهای رفتاری به آن موقعیت ها ، که ممکن است در توضیح چگونگی امکان اینکه ویژگی های مشخص می تواند رفتارهای مختلف را در زمینه های با فشار پایین و بالا کمک کند ، استفاده کرد. بازخوردها بسته به جفت ارتباط موقعیت به ویژگی و قدرت ویژگی فراخوانی شده می باشد. بنابراین ، احتمال بیشتری دارد که خصیصه های معین ، در صورتی که شرایط بشدت آنها را فراخوانی نمایند ، پدیدار شوند. فشار عملکرد غالبا در زمان موفقیتهای رده بالا یا شکست موقعیت ها اتفاق می افتد ، و در نتیجه ، ممکن است که این موقعیت ها موجب فعالی سازی خصیصه های معینی همچون ، اضطراب (تنش) ، خود شیفتگی ، و ترس از ارزیابی منفی شود ، که ممکن است در مقابل بروی عملکرد فردی تاثیر بگذارد. بعنوان مثال ، اضطراب برای شرکت در امتحان یا رقابت ها ، موجب کاهش سطح عملکرد در اینگونه موقعیت ها ، حتی اگر این امکان وجود داشته باشد که افراد مضطرب در زمینه های با فشار پایین بسیار شایسته باشند ، می شود. ترس از ارزیابی منفی همچنین افزایش اضطراب و کاهش عملکرد ورزشکاران را در تحت فشار نشان می دهد. بعلاوه اینکه ، سطوح پایین خودشیفتگی مرتبط با عملکرد ضعیف تحت فشار در هردوی وظایف شناختی و جسمانی می باشد. در حالیکه پژوهش قبلی ، چگونگی تاثیر شخصیت بروی عملکرد تحت فشار را بررسی نموده ، چگونگی تاثیر شخصیت بروی عملکرد حوزه تصمیم گیری ، کمتر مشخص شده است. در مطالعه پیش رو ، ما به بررسی این پرسش مهم که "چه کسی در تحت فشار تاب نمی آورد" را بوسیله تمرکز بروی تفاوت های فردی در شخصیت که ممکن است بروی تصمیم گیری تحت فشار تاثیر بگذارد. مدل ۵ عامل بزرگ شخصیتی ، متشکل از عوامل باز بودن ، برون گرایی ، وظیفه شناسی ، و روان رنجوری ، موافق بودن ، مورد استفاده ترین طبقه بندی شخصیتی در پژوهشات روانشناسی می باشد. در حوزه های تصمیم گیری ، مدل ۵ بزرگ در زمینه کاستن (نزول) تاخیر ، حساسیت پاداش ، قمار ، و ریسک پذیر بودن مطالعه شده اند. اگرچه اطلاعات کمی درباره اینکه مدل ۵ عامل بزرگ شخصیتی چگونه در تصمیم گیری تحت فشار نقش ایفا می کند وجود دارد. هرچند ، یک رویکرد نظری برای آزمایش تاب اوردن تحت فشار در طول تصمیم گیری بوسیله نظریه توزیع (حواس پرتی) ارایه شده ، که اعلام می دارد که موقعیت های پر از فشار موجب از دست رفتن تمرکز بروی وظیفه شده ، که موجب عملکردی ضعیف تر می شود. در تقابل با نظریه نظارت صریح که در زمینه مهارت های رویه ای اعمال می شود ، نظریه توزیع (حواس پرتی) مرتبط به فرایندهای شناختی ، همچون تصمیم گیری ، است، مطابق با پژوهش بروی نظریه توزیع ، فشار موجب ایجاد حواس پرتی های روانی می شود که منابع (WM) حافظه کاری را که باید به وظایف نیازمند هوشیاری و شناخت اختصاص داده شود را کاهش می دهد. در زمینه تصمیم گیری ، افرادی که بوسیله جزء فشار تصمیم گرفتار هستند ، ممکن است که احتمالا منابع شناختی کاهش یافته ای را بمنظور تصمیم گیری بهینه در دسترس داشته باشند. با توجه به ۵ ویژگی بزرگ ، پژوهش قبلی اعلام نموده که روان رنجوری بصورت مثبتی مرتبط با اضطراب است و این رابطه بوسیله تفکرات اندیشه ای و نگرانی واسط گری شده است. بعلاوه اینکه ، اضطراب نشان داده است که موجب ایجاد تفکرات ناخوانده (سرزده) ای می شود که موجب قطع و انحراف توانایی حل مسئله ریاضی بوسیله عوارض جانبی برای منابع WM می شود. پشتیبانی اضافی برای تاثیر زیان آور نظریه توزیع (حواس پرتی) بروی عملکرد نشان داده که موقعیت هایی با فشار بالا همچنین موجب ایجاد حواس پرتی روحی (عدم تمرکز) ای می شود که موجب از بین رفتن منابع WM ای که به وظایف با موقعیت های کم فشار اختصاص داده شده ، می شود. بنابراین در فشار ، افرادی با مشکل عصبی باید سطوح بالاتری از اضطراب و تفکرات سرزده مرتبط با فشار را که ممکن است منابع WM را بکار بگیرد ، احساس نموده که این امر موجب کاهش عملکردی بعنوان نتیجه کاهش ظرفیت WM در موقعیت های با فشار بالا در مقایسه با موقعیت های با فشار پایین شود. این نظریه مکانیزم بالقوه ای را که بوسیله آن ممکن است که اشخاص عصبی ، در زمانی که بیشترین نیاز را به موفقیت دارند ، شکست بخورند. جدای روان رنجوری ، پژوهش کمی در رابطه با شخصیت با هر دو فشار و زمینه های تصمیم گیری صورت گرفته است. در نتیجه ، تداخلات معدودی وجود دارد ، که می توان نتیجه ای درباره رابطه مابین تاب اوردن در زیر فشار در طول تصمیم گیری و باز بودن ، برون گرایی ، یا موافق بودن بدست اورد. با توجه به وظیفه شناسی ، پژوهش قبلی با وظیفه N تایی نشان داده است که اشخاص با وظیفه شناسی بالا بروی وظایف عملکردی متمرکز تر بوده ، اما در اعمال مهارت هایی که از دیگر وظایف بدست می اورند ، کمتر موثرند. همانگونه که نظریه توزیع (حواس پرتی) اعلام نموده ، ممکن است که فشار موجب افزایش بار شناختی شود و توجه و تمرکز را منحرف نموده که موجب کاهش در عملکرد یا ، تاب اوردن ، در مقایسه با موقعیت های بدون فشار شود. هرچند ، بر اساس پژوهش پیشین با فشار عملکردی و نظریه توزیع (حواس پرتی) ، پیش بینی شده که روان رنجوری مهم ترین ویژگی در تاثیر گذاری بروی رفتار تصمیم گیری تحت فشار باشد. بمنظور ارزیابی عملکرد تصمیم گیری ، ما از وظیقفه تصمیم گیری بازتابی استفاده می کنیم که در آن استراتژی بهینه شامل گزینه پیشین با پاداش های فوری بزرگتر در هر آزمایش به نفع گزینه ای است که پاداش های تاخیر یافته بزرگتر را فراهم می سازد. پژوهش پیشین با استفاده از این وظیفه نشان داده است که اجرای وظیفه تقاضای-WM دوگانه همزمان در عملکرد تصمیم گیری ضعف داشته ، که به موجب آن اشخاصی که گزینه پاداش دهی فوری را به مراتب انتخاب نموده اند ، بیانگر این بوده که وظیفه وابسته به WM است و توزیع WM می تواند موجب کاهش عملکرد شود. با استفاده از این وظیفه ، ما قادر به ازمایش اینکه خواه ممکن است که خصیصه های شخصیتی مشخصی موجب شود که افراد در برابر توزیعات منابع WM ، در زمانی که تحت فشار قرار می گیرند ، آسیب پذیرتر باشند ، که این مقوله می تواند موجب اولویت برای گزینه پاداش فوری ، در نتیجه ضایعات عملکردی در وظیفه شود.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  چه کسی در زیر فشار ساکت می شود (کم می آورد) پنج عامل بزرگ شخصیتی و تصمیم گیری تحت فشار

چکیده انگلیسی

The purpose of the present study was to examine whether the Big Five personality factors could predict who thrives or chokes under pressure during decision-making. The effects of the Big Five personality factors on decision-making ability and performance under social (Experiment 1) and combined social and time pressure (Experiment 2) were examined using the Big Five Personality Inventory and a dynamic decision-making task that required participants to learn an optimal strategy. In Experiment 1, a hierarchical multiple regression analysis showed an interaction between neuroticism and pressure condition. Neuroticism negatively predicted performance under social pressure, but did not affect decision-making under low pressure. Additionally, the negative effect of neuroticism under pressure was replicated using a combined social and time pressure manipulation in Experiment 2. These results support distraction theory whereby pressure taxes highly neurotic individuals’ cognitive resources, leading to sub-optimal performance. Agreeableness also negatively predicted performance in both experiments.

مقدمه انگلیسی

‘Choking under pressure’ refers to the phenomenon whereby people underperform in high stakes situations relative to their level of performance without pressure (e.g., Baumeister, 1984, Beilock and Carr, 2005 and Markman et al., 2006). In the context of decision-making, choking under pressure occurs when individuals make effective decisions in low-pressure situations but sub-optimal decisions under pressure. Thus, their decision-making performance decreases as the level of pressure increases. Trait activation theory, which proposes that specific trait-relevant situational cues can be used to predict behavioral responses to those situations, may help explain how specific traits may elicit different behaviors in low- and high-pressure contexts (Tett & Guterman, 2000). Responses depend on both the relevance of a situation to a trait and the strength of the trait evoked. Thus, certain traits are more likely to emerge if a situation strongly evokes them (Lievens, Chasteen, Day, & Christiansen, 2006). Performance pressure often occurs in high-stakes success or failure situations, and consequently, these situations may activate certain traits, such as anxiety, narcissism, and fear of negative evaluation, that may in turn affect individual performance. For example, anxiety for test-taking or competitions has been shown to lead to decrements in performance in those situations, even though anxious individuals may be highly competent in low-pressure contexts (e.g., Ashcraft and Kirk, 2001, Beilock and Carr, 2005 and Martens et al., 1995). Fear of negative evaluation has also been shown to increase anxiety and decrease performance under pressure in athletes (Mesagno, Harvey, & Janelle, 2012). Moreover, low levels of narcissism have been associated with poor performance under pressure on both physical and cognitive tasks (Wallace & Baumeister, 2002). While previous research has examined how personality influences performance under pressure, it is less clear how personality would affect performance in the decision-making domain specifically. In the present study, we examine the important question of ‘who chokes under pressure’ by focusing on how individual differences in personality might affect decision-making under pressure. The Big Five personality model, comprising the factors of openness, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and neuroticism, is the most widely used classification of personality in psychological research (John & Srivastava, 1999). In decision-making domains, the Big Five model has been studied in the context of delay discounting, reward sensitivity, gambling, and risk-taking (e.g., Hirsh et al., 2008, Mecca, 2003, Nicholson et al., 2005 and Ostaszewski, 1996), though little is known regarding how the Big Five personality model plays a role in decision-making under pressure. However, one theoretical approach to examine choking under pressure during decision-making is offered by distraction theory, which proposes that pressure-filled situations distract attention away from the task, leading to poorer performance (Lewis & Linder, 1997). In contrast to explicit monitoring theory which applies in the context of proceduralized skills (Baumeister, 1984), distraction theory is relevant to cognitive processes, such as decision-making (Lewis & Linder, 1997). According to research on distraction theory, pressure generates mental distractions that decrease available working memory (WM) resources that should be allotted to cognitively demanding tasks (Beilock and Carr, 2005 and Beilock et al., 2004). In the context of decision-making, individuals who are preoccupied by the pressure component of a decision may be more likely to have reduced cognitive resources available to make an optimal decision. In regard to the Big Five traits, previous research has established that neuroticism is positively associated with anxiety and that this relationship is mediated by thoughts of rumination and worry (Muris, Roelofs, Rassin, Franken, & Mayer, 2005). Furthermore, anxiety has been shown to create intrusive thoughts that disrupt math problem solving ability by taxing WM resources (Ashcraft & Kirk, 2001). Additional support for the detrimental effect of distraction theory on performance has shown that high-pressure situations also create mental distractions that compete for and diminish WM resources that are allocated to the task in low-pressure situations (Beilock, Kulp, Holt, & Carr, 2004). Therefore, under pressure more neurotic individuals should have higher levels anxiety and pressure-related intrusive thoughts that may occupy WM resources, leading to performance decrements as a result of decreased WM capacity in high-pressure situations compared to low-pressure situations. This theory offers a potential mechanism by which neurotic individuals may fail when they most need to succeed. Besides neuroticism, little work has related personality with both pressure and decision-making contexts. As a result, there are few inferences we can draw about the relationship between choking under pressure during decision-making and openness, extraversion, or agreeableness. With regard to conscientiousness, previous work with the N-back task showed that highly conscientious individuals are more focused on performance tasks, but are less effective at applying skills they learn to other tasks ( Studer-Luethi, Jaeggi, Buschkuehl, & Perrig, 2012). As distraction theory suggests, pressure may increase cognitive load and consume that focus and attention, leading to decrements in performance, or ‘choking’, compared to pressure-free situations. However, based on previous research with performance pressure and distraction theory, neuroticism was predicted to be the most likely trait to affect decision-making behavior under pressure. In order to assess decision-making performance, we utilize a reflective decision-making task in which the optimal strategy involves foregoing an option with larger immediate rewards on each trial in favor of an option that provides larger delayed rewards. Prior work using this task has shown that performing a concurrent dual WM-demanding task impairs decision-making performance whereby individuals selected the immediately rewarding option more, indicating that the task is WM dependent and that WM distraction could cause performance decrements (Worthy, Otto, & Maddox, 2012). By utilizing this task we can examine whether certain personality characteristics may make individuals more vulnerable to distraction of WM resources when placed under pressure, which would result in preference for the immediately rewarding option, and consequently impaired performance, on the task.