دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 60529
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تنهایی، ارتباطات اجتماعی و اعتیاد به اینترنت: یک مطالعه پانل متقابل عقب مانده

عنوان انگلیسی
Loneliness, social contacts and Internet addiction: A cross-lagged panel study
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
60529 2014 7 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computers in Human Behavior, Volume 30, January 2014, Pages 164–170

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده


کلمات کلیدی


1.مقدمه


2.مفهوم سازی اعتیاد به اینترنت 


3. اعتیاد به اینترنت و مشکلات روانی


4. روش 


5. نمونه 


6. توسعه پرسشنامه و معیار


6.1. سطح اعتیاد به اینترنت


6.2. احساس افسردگی


6.3. تنهایی


6.4. ارتباط اجتماعی


جدول 1. آمار توصیفی معیارهای کلیدی


جدول 2. همبستگی های دوطرفه بین معیارهای کلیدی


7. تحلیل داده 


شکل 1. مدل پنل متقابل عقب افتاده دو متغیره دو موجی


8. نتایج 


8.1. افسردگی و علائم اعتیاد به اینترنت


شکل 2. ضرایب رگرسیون استاندارد  در مدل ساختار پنل متقابل عقب مانده برای تست تاثیر افسردگی روی اعتیاد به اینترنت. *** ضرایب در سط- 0.001 معنی دار هستند. n.s به معنای بی معنی است 


8.2. تنهایی و علائم اعتیاد به اینترنت 


شکل 3. ضرایب رگرسیون استاندارد در مدل ساختار پنل متقابل عقب مانده برای تست تاثیر تنهایی روی اعتیاد به اینترنت. *** ضرایب در سط- 0.001 معنی دار هستند. n.s به معنای بی معنی است 


8.3. ارتباطات اجتماعی و اعتیاد به اینترنت 


شکل 4. ضرایب رگرسیون استاندارد در مدل ساختاری تست کننده تاثیر ارتباطات اجتماعی آنلاین و آفلاین روی تنهایی و اعتیاد به اینترنت. v2 = 8.442, df = 13, p > .80, NFI = .987, RMSEA =.00.. ضریب تا حدودی در سطح 10. معنی دار است. ضریب در سطح 05. معنی دار است. ضریب در سطح 01. معنی دار است. *** ضریب در سطح 0.001 معنی دار است. 


9. بحث
ترجمه کلمات کلیدی
اعتیاد به اینترنت؛ افسردگی؛ تنهایی؛ انزوای اجتماعی؛ طراحی پانل
کلمات کلیدی انگلیسی
Internet addiction; Depression; Loneliness; Social isolation; Cross-lagged panel design
ترجمه چکیده
هدف این مطالعه بررسی اولویت علی در روابط تجربی مشاهده شده بین اعتیاد به اینترنت و سایر مشکلات روانی است. یک نظرسنجی پنلی متقابل عقب مانده شامل 361 دانشجو در هنگ کنگ انجام شد. نتایج نشان می دهد استفاده بیش از حد و ناسالم از اینترنت موجب افزایش احساس تنهایی در طول زمان می شود. اگرچه افسردگی یک رابطه دوگانه مثبت و متعادل با اعتیاد به اینترنت در هر نقطه زمانی دارد، چنین رابطه ای در تحلیل های متقابل عقب مانده قابل توجه نبود. این مطالعه همچنین نشان می دهد ارتباطات اجتماعی آنلاین با دوستان و خانواده یک جایگزین موثر برای تعاملات اجتماعی آفلاین برای کاهش دادن احساس تنهایی نیست. علاوه بر این، در حالی که افزایش روابط رو در رو می تواند به کاهش دادن علائم اعتیاد به اینترنت کمک کند، این تاثیر ممکن است با افزایش ارتباطات اجتماعی آنلاین در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت خنثی شود. به طور کلی، یافته های این مطالعه نشان دهنده یک چرخه معیوب نگران کننده بین تنهایی و اعتیاد به اینترنت است.
ترجمه مقدمه
در سال های اخیر محققان سراسر جهان در حوزه های ارتباط، روانشناسی و روانپزشکی توجه قابل توجهی به مساله رو به افزایش کاربرد ناسالم اینترنت (PIU) یا اعتیاد به اینترنت (IAD) داشته اند (گریفیتس، میلر، جیلپای و اسپارو، 1999؛ تائو و همکاران، 2010؛ یانگ، 2004؛ ژانگ، آموس و مک دوول، 2008). در حالی که مسائل هستی شناختی و اپیدمیولوژیک پیرامون آسیب شناسی بالینی اعتیاد به اینترنت همچنان یکی از موضوعات بحث های علمی است (سینز و هچانوا، 2009؛ فرانسس و ویدیگر، 2012؛ پایز، 2009؛ ویدیانتو و گریفیتس، 2006)، دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری به طور کلی معتقدند که چنین پدیده ای در واقع وجود داشته (چو، کندرون و بلاند، 2005) و کاربرد بیش از حد و اجباری اینترنت تاثیر منفی روی رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی فرد دارد (دیویس، 2001؛ یانگ، 1998). در حالی که این تحقیق چند عامل مرتبط با این مشکل شناسایی کرده است، از جمله افسردگی، تنهایی و انزوای اجتماعی (سیهان و سیهان، 2008؛ چو و همکاران، 2005؛ دیویس، 2001؛ یانگ و راجر، 1998)، جهت گیری علی روابط بین این مشکلات روانی و اعتیاد به اینترنت به طور واضح تعیین نشده است (چو و همکاران، 2005). این مطالعه به منظور پر کردن این شکاف تلاش می کند اولویت علی در روابط تجربی بین اعتیاد به اینترنت و احساسات ذهنی افسردگی و تنهایی کاربران آن را تعیین کند. تاثیرات تعاملات اجتماعی آنلاین و آفلاین نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تنهایی، ارتباطات اجتماعی و اعتیاد به اینترنت: یک مطالعه پانل متقابل عقب مانده

چکیده انگلیسی

This study aims to examine the causal priority in the observed empirical relationships between Internet addiction and other psychological problems. A cross-lagged panel survey of 361 college students in Hong Kong was conducted. Results show that excessive and unhealthy Internet use would increase feelings of loneliness over time. Although depression had a moderate and positive bivariate relationship with Internet addiction at each time point, such a relationship was not significant in the cross-lagged analyses. This study also found that online social contacts with friends and family were not an effective alternative for offline social interactions in reducing feelings of loneliness. Furthermore, while an increase in face-to-face contacts could help to reduce symptoms of Internet addiction, this effect may be neutralized by the increase in online social contacts as a result of excessive Internet use. Taken as a whole, findings from the study show a worrisome vicious cycle between loneliness and Internet addiction.