دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 121091 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

ویژگی های روان سنجی مقیاس رتبه بندی انباشت (احتکار، انبار کردن)

عنوان انگلیسی
Psychometric properties of the Hoarding Rating Scale-Interview
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
121091 2018 5 صفحه PDF 12 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Volume 16, January 2018, Pages 76-80

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2 روش

 2.1. شرکت کنندگان

 2.2 اندازه گیری ها

2.3. روش

 4.2 طرح تحلیل داده ها

3  نتایج

 3.1. خصوصیات نمونه 

2.3 همسانی درونی و پایایی

 4. بحث
ترجمه کلمات کلیدی
اختلال هورمونی، ارزیابی، مصاحبه، روان سنجی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Hoarding disorder; Assessment; Interview; Psychometrics;
ترجمه چکیده
در این مطالعه ویژگی های روان سنجی یک نسخه توسعه یافته از مقیاس رتبه بندی انباشت (HRSI)، یعنی یک مصاحبه نیمه رسمی برای اختلال انباشت (HD) مورد آزمایش قرار گرفت. هشتاد و هفت بزرگسال مبتلا به HD و 44 فرد سالم (HC) شرکت کننده در این مطالعه با استفاده از HRS-I و با استفاده از اندازه گیری های خود سنجی از شدت ، اثرات منفی و اختلالات عملکردی HD بررسی شدند. تمام مصاحبه ها ضبط گردیده است. از شرکت کنندگان ، 21 نفر به صورت تصادفی برای تحلیل پایایی بین ارزیابها (IRR) و 11 نفر برای آزمون پایایی آزمون-بازآزمون (TRR) انتخاب شدند. HRS-I همسانی درونی عالی (α = 0.87) را نشان داد.IRR و TRR در این نمونه خوب بودند (ضرایب درون طبقه اى = 0.81 و 0.85 به ترتیب). نمرات HRS-I با نمرات خود سنجی پرسشنامه ذخیره سازی (SI-R) رابطه ای قوی با هم داشتند، همبستگی های جزئی نشان داد که اختلال HRS-I، دشواری دور انداختن و کسب اقلام با زیر مقیاس های SI-R، همبستگی معنی داری یا متوسط دارند.نمره گروه HD در همه موارد نسبت به گروه HC به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر بود، ( با اندازه اثر بزرگ (d = 1.28-6.58.تجزیه و تحلیل ROC نشان داد که حساسیت (1.00) و اختصاصى بودن (1.00) بسیار خوب است و تفاوت نمره گروه های HD و HC ، 11 بود. نتایج و محدودیت ها با توجه به تحقیقات قبلی نیز مورد بحث قرار گرفته است.
ترجمه مقدمه
مقیاس رتبه بندی انباشت (HRS-I،) یک مصاحبه نیمه ساختاری 5 آیتمی می باشد که برای استخراج جنبه های کلیدی اختلال ذخیره سازی (HD) طراحی شده است: (1) ،درهم ريختگى خانه، (2) مشکل دور ریختن اقلام، (3) جمع کردن بیش از حد اقلام ، (4) پریشانی ناشی از ذخیره سازی، و (5) اختلال عملکردی ناشی از ذخیره سازی. هر آیتم در یک مقیاس 9 نمره ای از 0 تا 8 رتبه بندی می شود و نمرات آیتم ها برای ایجاد نمره کل (محدوده = 0-40) با هم جمع زده می شوند. نمرات بالاتر نشان دهنده HD بیشتر است. اعتبار یابی اولیه (Tolin et al.، 2010) با استفاده از 73 بزرگسال مبتلا به HD، 19 فرد با اختلال وسواس فکری (OCD) و 44 بیمار گروه کنترل (HC) انجام شد. پایایی با کامل کردن HRS-I توسط یک ارزیاب در دو حالت متفاوت، ابتدا در کلینیک و سپس در خانه های شرکت کنندگان تعیین شد. همبستگی میان این دو مورد، برای آیتم ها HRS-I و نمره کل بسیار خوب بود و از 0.85 تا 0.94 متغیر بود. HRS-I به طور قابل توجهی با مقیاس خود سنجی HD، ( پرسشنامه ذخیره سازی SI-R، ) همبستگی دارد و به طور معتبری افراد دارای HD را از افراد بدون آن تشخیص می دهد (منطقه تحت منحنی ( AUC) بین 0.93 تا 0.99 بود). نمره قطع 14 در نمره کل HRS-I نشان دهنده حساسیت (0.97) و اختصاصی بودن (0.97) مطلوب بود. تحقیقات بعدی با استفاده از HRS-I نشان داد که این اندازه گیری به شدت با زیر مقیاس ذخیره سازی وسواسی-اجباری همبستگی دارد. در جوانان، HRS-I همسانی درونی بسیار عالی دارد و نمرات افراد HD و بدون HD بسیار متفاوت است HRS-I به اثرات درمان شناختی رفتاری حساس است و پس از درمان، نمرات به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در یک نظرسنجی ، خود سنجی ها نشان داد که انباشت با خرید و به دست آوردن چیزهای مجانی، و همچنین ویژگی های مربوط به کمال گرایی، بى تصميمى ، و طفره رابطه معنا داری دارد. تحقیقات نشان می دهد که HRS-I برای اندازه گیری شدت HD دارای روایی و پایایی خوبی است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی برخی محدودیت های روش شناختی مطالعه اعتبار سنجی تولین است. اولا، چون اندازه گیری تشخیصی معتبری برای HD در آن زمان وجود نداشت، نمونه HD با استفاده از HRS-I تشخیص داده شد ، و احتمالا روایی آن زیاد برآورد شده است. در مطالعه حاضر برای رسیدگی به این نگرانی، شرکت کنندگان براساس مصاحبه تشخیصی ساختار یافته معتبر تشخیص داده شدند. دوما، مطالعه اعتبارسنجی اولیه پایایی بین ارزیاب ها را اندازه گیری نمی کرد، بنابراین، بررسی پایایی بین ارزیاب ها HRS-I در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت. سوما، ارزیابی پایایی آزمون-بازآزمون در تحقیق اعتبار سنجی اولیه در زمینه های مختلف(ارزیاب اول در کلینیک و سپس در خانه شرکت کننده، مقیاس را تکمیل کرد) دراميخته است و ممکن است ضرایب همبستگی را تحت تأثیر قرار دهد،. بر این اساس، در تحقیق حاضر، پایایی آزمون-بازآزمون در یک زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، آزمون پایایی آزمون-بازآزمون در تحقیق اعتبار سنجی اصلی با استفاده از کل نمونه (HD، OCD و HC) انجام شد که دارای توزیع بدون همپوشانی بود (همپوشانی می توانست پایایی را بیش از حد برآورد کند). به همین دلیل ما پایایی بین ارزیاب ها و آزمون - بازآزمون را به طور خاص در نمونه HD بررسی کردیم. با استفاده از دستورالعملهای گسترش یافته برای HRS-I ، ما پیش بینی کردیم که این مقیاس دارای پایایی بین ارزیاب ها و آزمون - بازآزمون خوبی است ، همچنین روایی همگرای خوبی در خود سنجی و روایی گروه های شناخته شده مناسبی دارد ( نشان داده شده توسط حساسیت و اختصاص بودن قوی برای تشخیص HD از شرکت کنندگان غیر HD)
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  ویژگی های روان سنجی مقیاس رتبه بندی انباشت (احتکار، انبار کردن)

چکیده انگلیسی

The present study tested the psychometric properties of an expanded version of the Hoarding Rating Scale (HRS-I), a semistructured interview for hoarding disorder (HD). Eighty-seven adults with HD and 44 healthy control (HC) participants were assessed using the HRS-I and completed a battery of self-report measures of HD severity, negative affect, and functional impairment. All interviews were audio recorded. From the HD participants, 21 were randomly selected for inter-rater reliability (IRR) analysis and 11 for test-retest reliability (TRR) analysis. The HRS-I showed excellent internal consistency (α = 0.87). IRR and TRR in the HD sample were good (intra-class coefficients = 0.81 and 0.85, respectively). HRS-I scores correlated strongly with scores on the self-report Saving Inventory-Revised (SI-R); partial correlations indicated that the HRS-I clutter, difficulty discarding, and acquiring items correlated significantly and at least moderately with corresponding SI-R subscales, when controlling for the other SI-R subscales. The HD group scored significantly higher on all items than did the HC group, with large effect sizes (d = 1.28–6.58). ROC analysis showed excellent sensitivity (1.00) and specificity (1.00) for distinguishing the HD and HC groups with a cutoff score of 11. Results and limitations are discussed in light of prior research.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.