دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 10516 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی
Investment Decision Making and Risk
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
10516 2013 11 صفحه PDF 27 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Economics and Finance, Volume 6, 2013, Pages 169–177

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

1.1 تحقیق فعلی

2. ابزار و روش ها

2.1 شرکت کنندگان

2.2 اندازه گیری ویژگی های شخصیتی

2.3 پرسشنامه سرمایه گذاری

2.4 روش

3. نتایج

3.1 تصمیم به سرمایه گذاری

3.2 پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران

3.3 قابلیت پیش بینی روند تغییر قیمت سهام

3.4 میزان سرمایه گذاری

3.5 مدت سرمایه گذاری

3.6 ترجیح سرمایه گذاری

3.7 ریسک کم در برابر ریسک متوسط

3.8 سرمایه گذاری با زیان

3.9 سرمایه گذاری با سود

4. بحث

4.1 محدودیت ها و تحقیقات بیشتر

5. نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
- خطر - تصمیم گیری - سرمایه گذاری - اقتصاد - رفتار - اقتصاد خرد
کلمات کلیدی انگلیسی
risk, decision making,investment, behavior economics,microeconomics
ترجمه چکیده
تحقیق حاضر بررسی می کند افراد تا چه حد بر اساس آمادگی سرشتی که برای هیجانی خاص مانند خشم یا اضطراب دارند اقدام به تصمیم گیری مالی می کنند. پیش بینی کردیم که ویژگی خشم با تصمیم برای سرمایه گذاری ارتباط داشته باشد اما ویژگی اضطراب باعث می شود افراد از سرمایه گذاری خودداری کنند. ازپرسشنامه شش سؤالی استفاده کردیم که تصمیمات سرمایه گذاری در زندگی واقعی، قابلیت پیش بینی روند تغییرات سهام و ترجیح دادن سرمایه گذاری های پرریسک را بررسی می کند، برای اندازه گیری نگرش شرکت کنندگان نسبت به ریسک در حوزه مالی نیز از سه سناریوی فرضی استفاده کردیم. نتایج نشان داد که ویژگی خشم تصمیمات پرریسک را پیش بینی می کند: خشم با تمایل به سرمایه گذاری پول در انواع مختلف سهام، ترجیح دادن سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت و برآورد بالای قابلیت پیش بینی روند تغییرات قیمت سهام ارتباط مثبتی داشت. در مقابل، ویژگی اضطراب تصمیمات مالی محافظه کارانه را پیش بینی می کند: اضطراب با تصمیم به عدم سرمایه گذاری پس اندازها، داشتن حساب بهره دار و قابلیت پیش بینی اندک روند سهام ارتباط داشت. در سناریوهای فرضی، ویژگی خشم پورتفوی با ریسک متوسط و تصمیم برای منتظر ماندن قبل از فروش سرمایه گذاری با سود یا با زیان را پیش بینی می کند، در حالی که ویژگی اضطراب با ترجیح دادن پورتفوی با ریسک اندک و تصمیم برای فروش فوری سهام در صورت افزایش یا کاهش ارزش آن ارتباط داشت. این اطلاعات همسو با مدل های شناختی هیجانات است که بر کاربرد عملی آنها تأکید می کند و به اطلاعات پیرامون رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در زندگی واقعی می افزاید.
ترجمه مقدمه
برای اینکه فرد در دنیای مالی راه خود را با موفقیت بیابد باید بتواند شرایط مختلف را تشخیص و پاسخ مناسبی به آنها بدهد؛ یعنی شرایطی که مستلزم راهکارهای بیشتر مؤثر و احتمالا پرهزینه یا تصمیمات محافظه کارانه و بیشتر تأثیرپذیر است. هیجاناتی مانند اضطراب و خشم این کارهای مختلف را انجام می دهند: خشم را «حالت هیجانی توأم با احساسی که شدت آن از ناراحتی یا رنجش متوسط تا غضب و عصبانیت متغیر است» تعریف کرده اند (اسپیلبرگر و سیدمن، 1994) که احتمالا موجب نگرش و رفتار غیرمنفعل به شکل حمله می شود (لرنر و تیدنز، 2006). از سویی دیگر، اضطراب را پاسخ هیجانی تعریف کرده اند که مستلزم احساس ناخوشایند تنش و افکار پریشان و مشوش استو موجب رفتار محافظه کارانه و دوری گزین می گردد (راگوناتان و پام، 1999؛ ویلت، اولبرگ و رول، 2011). از آنجا که هیجانات به واسطه فرایندهای تکامل شکل گرفته اند، در ارزیابی شرایط و تصمیمات بعدی غالبا حائز اهمیت و مفید هستند (فینوکان، آلاکامی، اسلویک و جانسون، 2000؛ هوگارت، پورتل، کوگزارت و کولو، 2011). تحقیقات قبلی دریافتند که حالات هیجانی می توانند اهداف، نگرش ها و بینش افراد را تغییر دهند (فورگاس، 2000؛ زاجونک، 2000). این مسئله مورد قبول اکثریت است که تصمیم گیری می تواند تحت تأثیر حالات هیجانی باشد که موجب تفاوت در شیوه ارزیابی افراد از رویدادهامی گردد(اسلویک، فینوکان، پترز و مک گرگور، 2004). طبق مدل های شناختی (بک، 1999؛ آیزنگ، 1997)، فرایندهای شناختی گوناگون در هیجانات نقش دارند و آنها را تنظیم می کنند. هیچ هیجانی نمی تواند بدون ارزیابی شناختی باشد زیرا این ارزیابی شناختی است که به شرایط معنا می دهد. پیترز، واستوال، گارلینگ و اسلویک (2006) اظهار داشتند ارزیابی شناختی از محیط که در اثر هیجانات خاص است تأثیر مهمی بر تصمیم گیری دارد: این ارزیابی ها کار اطلاع رسانی، انگیزش و پردازش راانجام می دهند و از این رو تأثیر خاصی برنتایج حاصل دارند. تحقیقات قبلی نشان دادند که خشم باعث می شود افراد تمایل بیشتری پیدا کنند که شرایط را قابل پیش بینی، قابل فهم و تحت کنترل خود ببینند (الزورت، شرر، دیویدسون، شرر و گلداسمیت، 2003) و خشم موجب افزایش خوش بینی و احساس عدم آسیب پذیری می گردد (کیگلی و تدشی، 1996). در نتیجه، خشم با درک ریسک اندک در شرایط جدید ارتباط دارد (لونستین و لرنر، 2003). از سویی دیگر، اضطراب با سوگیری توجه به سمت اطلاعات مرتبط با تهدید و ارزیابی محرک های نامفهوم به صورت محرک های منفی ارتباط دارد (بار-هایم، لامی و گلیکمن، 2005؛ گو، گی، جیانگ و لو، 2010). همچنین اضطراب با احساس عدم اطمینان، کدورت و کنترل اندک بر اوضاع ارتباط دارد (اسمیت و الزورت، 1985). از این نظر وقتی فرد مضطرب می شود، درک ریسک در یک موقعیت به خاطر دل مشغولی بیش از حد به پیامدهای زیان افزایش می یابد. این مسئله در ارزیابی هیجانات حائز اهمیت است که مشخص شود فرد در زمان ها و شرایط مختلف به چه میزان حالات هیجانی را تجربه می کند و در واکنش نسبت به این هیجانات خاص چه تفاوت های فردی دارد؛ اینها همان ویژگی های شخصیتی او هستند (لازاروس، 1994). طی 15 سال گذشته تحقیقات فزاینده ای درباره تأثیر ویژگی های شخصیتی بر تصمیمات و بینش مالی صورت گرفته است (گیبسون، 2006). بنا به سنت، نظریه اقتصادی حاکی از آن است که تصمیمات سرمایه گذاری باید بر اساس مطلوبیت مورد انتظار باشند. یعنی بهترین تصمیمات تصمیماتی هستند که مطلوبیت مورد انتظار پول به دست آمده را به حداکثر می رسانند. اقتصادانان ریسک را یک شاخص عینی تعریف می کنند که هنگام تصمیم گیری درباره راه حل سرمایه گذاری باید از آن استفاده نمود. آنها بر اهمیت توجه به نسبت ریسک به بازده سرمایه گذاری انتخاب شده تأکید می کنند. از این نقطه نظر، ریسک سرمایه گذاری عبارت است از واریانس مطلوبیت سهام (رابین و تالر، 2001). با وجود این، چند تحقیق نشان دادند که افراد ریسک سرمایه گذاری را به صورت عینی نمی سنجند (پارکر و فیشاف، 2005). تحقیقات پیرامون قضاوت و تصمیم گیری نشان داده اند که درک ریسک تحت تأثیر عوامل زیاد دیگری سوای مطلوبیت پول مانند ویژگی های شخصیتی قرار دارد؛ درک ریسک یعنی قضاوت شهودی درباره وقوع پیامدهای منفی، شدت پیامدهای مرتبط و پذیرش ریسک که مستلزم متعادل کردن منافع با ریسک ها و قابلیت پذیرش آنها به صورت ذهنی است. تحقیقات گوناگون تلاش کرده اند که تیپ ها و ویژگی های همبسته با رفتار و بینش سرمایه گذاریرا بررسی کنند. برای مثال، کاردوسی و وانگ (1998) دریافتند که افراد با تیپ شخصیتیAدر مقایسه با افراد با تیپ Bتمایل بیشتری دارند که در تمام مسائل مالی ریسک پذیرتر باشند. شواهدی نیز مبنی بر میل به «هیجان خواهی» در برخی افراد در دوره مدیریت مالی شان وجود دارد (وانگ و کاردوسی، 1991). این خصوصیات شخصیتیهمراه با پیشینه اجتماعی اقتصادی روشن (یعنی مرد بودن، سن بیشتر، تأهل، استخدام دائم با درآمد بیشتر، تحصیلات بالاتر، دانش مالی بیشتر و افزایش انتظارات اقتصادی) پذیرش ریسک و تحمل کاهش قیمت سرمایه گذاری ها با انتظار افزایش ارزش آنهارا در مسائل پولی روزمرهپیش بینی می کنند (گرابل، 2000). فنتون اوکریوی، نیکولسون، سوان و ویلمن (2004) دریافتند دلالان باتجربه و موفق بورس در بانک های سرمایه گذاری اروپا که احتمالا از پذیرش ریسک بالایی برخورداراند ثبات هیجانی دارند و پذیرای تجربیات جدید هستند. دیده شده است که برون گرایی و خودآگاهی هردو ارتباط مثبتی با نیّات سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند (میفیلد، پرود و ووتن، 2008). از سویی دیگر، نویسندگان دیگر بدون بررسی نمونه بزرگی از دلالان بورس نتیجه گرفته اند که خود ویژگی های شخصیتی برای تصمیمات سرمایه گذاری و تجارت اهمیت ندارند (لو و رپین، 2005). درخصوص ویژگی های خشم و اضطراب، شواهدی حاکی از رابطه بین ویژگی خشم و تصمیمات پرریسک در سناریوهای مالی،اجتماعی و تندرستی فرضی (گامبتی و گیوسبرتی، 2009) و رابطه بین تفاوت های فردی در ویژگی اضطراب، نگرانی و اضطراب اجتماعی و ریسک گریزی در رفتار ریسک پذیر (مانر و همکاران، 2007) وجود دارد. اخیرا یک تحقیق همبستگی منفی معناداری بین ویژگی اضطراب و رفتار سرمایه گذاری یافت اما این همبستگی فقط در صورت پاسخ فوری به ریسک بود (ون ویندن، کراوزیک و هوپفنسیز، 2011). در کل با اینکه نوشتجات نشان داده اند که ویژگی های خشم و اضطراب درک ریسک و پذیرش ریسک را پیش بینی می کنند، تحقیقات اندکی رابطه بین این ویژگی های شخصیتی و تصمیمات سرمایه گذاری در زندگی واقعی را بررسی کرده اند. تحقیقات در این زمینه در واقع بیشتر آزمایشی هستند و اختلاف نظر کلی درباره سطح اعتبار بیرونی نتایج وجود دارد زیرا این نوع تحقیقات شرکت کنندگان را در شرایط مصنوعی مورد آزمون قرار داده اند؛ این شرایط شباهت اندکی به دنیای بیرونی دارد (گیگرنزر، 2008). بنابراین، بررسی بیشتر این مسئله که آیا ویژگی های خشم و اضطراب نقش متفاوتی در تصمیم گیری و بینش سرمایه گذاری در حوزه های واقعی زندگی انسان ایفا می کنند حائز اهمیت است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

چکیده انگلیسی

The aim of the paper is to present how investment decisions are made and what investment risk is, what role it has in the investment decision. The decision itself is a subjective act, but it is based on both subjective and objective factors. Risk is an important component of every investment, thus it is necessary to analyse it as both, the objective component of the investment, and as the subjective factor of the investment decision making.

مقدمه انگلیسی

To successfully navigate the financial world, an individual must be able to distinguish and respond appropriately to different situations which require more proactive, but potentially costly, strategies or more passive, conservative decisions. Emotions such as anxiety and anger serve these different functions: anger has been defined as an ‘‘emotional state that consists of feeling that varies in intensity, from mild irritation or annoyance to fury and rage’’ (Spielberger & Sydeman, 1994) and it tends to promote approach and proactive behavior in the form of attack (e.g., Lerner & Tiedens, 2006). On the other hand, anxiety has been defined as an emotional response involving unpleasant feelings of tension, apprehensive and worried thoughts and it prompts avoidant and conservative behavior (Raghunathan & Pham, 1999; Wilt, Oehlberg, & Revelle, 2011). Since emotions have developed through evolutionary processes, they are often functional and important in both the assessment of situations and the consequent decisions (e.g., Finucane, Alhakami, Slovic, & Johnson, 2000; Hogarth, Portell, Cuxart, & Kolev, 2011). Previous research has found that emotional states can alter people’s goals, attitudes and perception, (e.g., Forgas, 2000; Zajonc, 2000). It has been widely accepted that decision making can be influenced by emotional states, involving differences in the way individuals appraise events (e.g., Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 2004). According to cognitive models (Beck, 1999; Eysenck, 1997), emotions are supported and regulated by a variety of cognitive processes: no emotion can be without a cognitive appraisal attributing a meaning to situations. Peters, Västfäll, Gärling, and Slovic (2006) suggested that cognitive assessments of the environment, activated by specific emotions, have an important influence on decision making: they act as informational, motivational and processing functions and so they have specific impacts on outcome effects. Previous studies have shown that anger increases the tendency to perceive situations as predictable, comprehensible and under individual control (Ellsworth, Scherer, Davidson, Scherer, & Goldsmith, 2003), and it increases optimism and feelings of invulnerability (Quigley & Tedeschi, 1996). As a consequence, anger is related to the perception of low risk across new situations (e.g., Lowenstein & Lerner, 2003). On the other hand, anxiety is linked to an attentional bias toward threat-related information and to evaluating ambiguous stimuli as negative ones (e.g., Bar-Haim, Lamy, & Glickman, 2005; Gu, Ge, Jiang, & Luo, 2010). Moreover, anxiety is associated with the perception of uncertainty, unpleasantness and low situational control (e.g. Smith & Ellsworth, 1985). In this sense, when an individual feels anxious the perception of risk across a situation increases, because of a disproportional dwelling on loss outcomes. In the assessment of emotions, it is important to distinguish between the intensity of the experience of the emotional states and the individual differences in the tendency to react with these specific emotions across time and situations, that is personality traits (e.g., Lazarus, 1994). Over the last 15 years there have been an increasing number of studies about the influence that personality traits have on financial perception and decisions (e.g., Gibson, 2006). Traditionally, economic theory implies that investment decisions should be based on expected utility. That is, the best decisions are those that maximize the expected utility of the money obtained. Economists define risk as an objective index that has to be used when deciding on which solution to invest in. They highlight the importance of looking at the risk/return ratio of the selected investment. From this point of view, investment risk is the variance of stock utility (e.g., Rabin & Thaler, 2001). However, several studies showed that people do not assess investment risk objectively (e.g., Parker & Fischhoff, 2005). Research in judgment and decision making has shown that risk perception, that is the intuitive judgment about the occurrence of negative outcomes and the severity of the associated consequences, and risk acceptance, which involves the subjective balancing of benefits with risks and their acceptability, are influenced by many other factors aside from the utility of money, such as personality traits. A variety of studies have attempted to explore types and traits correlated with investment perception and behavior.For example, Carducci and Wong (1998) found that persons with a Type A personality are more willing to take higher levels of risk in all financial matters than Type B individuals. There is also evidence of a desire for ‘‘sensation seeking’’ by some persons in terms of their financial management (Wong & Carducci, 1991). These personality characteristics, in combination with specific socioeconomic background (i.e. being male, older, married, professionally employed with higher incomes, more education, more financial knowledge, and increased economic expectations), predicted risk acceptance, tolerating declines in the investments’ prices while waiting for them to increase in value, in everyday money matters (Grable, 2000). Fenton O’Creevy, Nicholson, Soane, and Willman (2004) found that successful professional traders for European investment banks, who have likely high levels of risk acceptance, tend to be emotionally stable and open to new experiences. Extraversion and conscientiousness were both found to be positively related to short-term investment intentions (Mayfield, Perdue, & Wooten, 2008). On the other hand, other authors have concluded, without studying large samples of traders, that personality traits are themselves not important for trading and investment decisions (e.g., Lo & Repin, 2005). Regarding the anger and anxiety traits, there is evidence suggesting a relationship between trait anger and risky decisions in hypothetic financial, social and health scenarios (e.g., Gambetti & Giusberti, 2009), as well as a relationship between individual differences in trait anxiety, worry, and social anxiety and risk-avoidance in a behavioral risk-taking task (e.g., Maner et al., 2007). Recently, a study found a significant negative correlation between trait anxiety and investment behavior, but only in the case of the immediate resolution of risk (van Winden, Krawczyk, & Hopfensitz, 2011). In general, although the literature has shown that anger and anxiety traits predict risk perception and risk acceptance, few studies have investigated the relationship between such personality traits and real life investment decisions. Research in this field is in fact primarily experimental and there is a general disagreement about the level of external validity of the results because this kind of studies tested participants in artificial conditions that bear little resemblance to the outside world (e.g., Gigerenzer, 2008). Thus, it is important to further investigate whether anger and anxiety traits play different roles in investment perception and decision in real domains of human life.

نتیجه گیری انگلیسی

We claim that the results have potential implications for both theories of decision making and for investment companies or banks. Economists have suggested that the best decisions in the financial field are not linked to saving money, but to investing in a diversified portfolio for a medium-long term (e.g., Barber & Odean, 2000). In our study, trait anxious individuals did not risk investing money in low predictable stocks nor in those usually perceived as sound, such as property bonds, industrials or insurance products: trait anxious individuals seem to be over prudent whereas trait anger individuals make ‘‘better decisions’’ as regards economic gains. As our findings suggest, personality traits may shape investment choices and decisions. These data fit with a growing body of evidence suggesting that individual differences in affective experiences influence risk decision-making (e.g., Maner et al., 2007; Slovic et al., 2004). Our study suggests the utility of a motivationbased approach to decision-making and is consistent with other theories positing emotion-specific influences on judgments and decisions (e.g., Lerner & Keltner, 2000). These findings also have practical implications for advisors or banks interested in identifying people most at risk for taking potentially risky decisions and, in turn, people not disposed to invest their money or to make investment decisions.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.