دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 13495
ترجمه فارسی عنوان مقاله

به سوی آرکه تایپ افقی از کنترل مدیریت: چشم انداز اقتصاد هزینه معامله

عنوان انگلیسی
Towards horizontal archetypes of management control: a transaction cost economics perspective
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
13495 2002 18 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Management Accounting Research, Volume 13, Issue 1, March 2002, Pages 131–148

فهرست مطالب ترجمه فارسی

چکیده

مقدمه

شرح مورد: تنظیمات صحنه

آرکه تایپ ها و کنترل مدیریت

Horizontalizing کنترل مدیریت: چشم انداز اقتصادی

TCE در روند تمرکز و تغییر در سیستم های کنترل مدیریت

نتیجه گیری ها و محدودیت ها

منابع
ترجمه کلمات کلیدی
- کنترل مدیریت - تئوری سازمانی - هزینه معامله اقتصاد
کلمات کلیدی انگلیسی
Management control,institutional theory,transaction cost economics
ترجمه چکیده
در این مقاله ارائه می دهد توضیح اقتصادی تمایل به مشاهده به اتخاذ و ( دوباره ) طراحی سیستم های کنترل مدیریت افقی. برای این منظور، این مقاله برای اولین بار از توصیف عمومی عمودی و افقی قالب های مدیریت کنترل : آرکه تایپ ها و کنترل مدیریت . این آرکه تایپ ها در مکانیسم های کنترل بوروکراتیک و برخی از آنها نیز در مکانیزم بازار را جلب کند. بعد ، تمایل مشاهده شده نسبت به horizontalization است با ساخت یک تجزیه و تحلیل اقتصاد دیفرانسیل هزینه های معامله از حرکت به سوی آرکه تایپ افقی از کنترل مدیریت توضیح داد . این است که به قصد به generategeneral اظهارات هنجاری و نه برای تولید یک تئوری مثبت اقتصادی به طور کلی از انتخاب در سیستم های کنترل مدیریت طراحی نیست. در عوض، مقاله با هدف دستیابی به یک درک غنی تر از اقتصاد از جهت افقی که در آن سیستم های کنترل مدیریت در حال توسعه . به طور خاص، آن را پرتاب نور را در برخی از اهمیت ویژگی های مختلف معاملاتی و رفتاری برای تصویب کارآمد و طراحی سفارشی ساخته شده است سیستم های کنترل مدیریت در عمل .
ترجمه مقدمه
در داخل سازمان تمایل به تمرکز اعدام ، و به وجود متمرکز کنترل کار، از فعالیت ها و خدمات خاص. اگر چه این گرایش به تسهیل و حمایت از فعالیت های محدود نمی شود ، آن است که در اینجا است که این گرایش به وضوح خود را نشان می دهد. بسیاری از حمایت و تسهیل فعالیت هایی مانند مسکن، IT ، خدمات تمیز کردن، تعمیر و نگهداری و امنیتی تمایل دارند از هم جدا شوند فعالیت های هسته ای از دیگر واحدهای سازمانی و در اصطلاح متمرکز شود ' مشترک مراکز خدمات . تمایل نیز می تواند در زمینه حسابداری دیده می شود فعالیت ها، که در آن برخی از سازمان ها در حال حاضر با توجه به یا در واقع متوجه غلظت و تمرکز فعالیت های حسابداری خاصی را به حسابداری خانه . رانده شده توسط نیاز به اقتصاد مقیاس و / یا نیاز به ایجاد فضای برای انعطاف پذیری ، کیفیت، سرعت و دقت در هسته فرآیندهای کسب و کار شرکت ، و پشتیبانی تحولات در فن آوری اطلاعات و ارتباطات اعدام و / یا کنترل این فعالیت ها است که به یک سطح مرکزی منتقل شده است. به برخی موارد روند تمرکز تنها یک مرحله در یک فرایند است که با به پایان می رسد است برون سپاری فعالیت های . البته، برون سپاری شامل انتقال از یک ارتباط در درون مرزهای یک سازمان در یک رابطه در بازار است. پردازش از غلظت و تمرکز بر گرفتن تغییرات در سازمان ساختار و همچنین تغییرات در روابط کنترل مدیریت . به منظور افزایش بهره وری و اثربخشی فعالیت در مراکز خدمات مشترک ، مدیریت روابط کنترل باید ( دوباره ) به شکل : که تاثیر می خواهد عملکرد مرکز و چه مکانیزم دستگاه استفاده می شود به مدیریت عملکرد از خارج از واحد ؟ در بسیاری از موارد تمرکز نگه می دارد همگام با تصویب و پیاده سازی سیستم مدیریت کنترل افقی : مشتری ارتباط با تأمین کنندگان . این است که مطابق است با مشاهده Otley است که در بسیاری از سازمان ها ، سیستم های پاسخگویی متقابل در حال ظهور است ( Otley ، 1994). در این مقاله تمرکز ، به ویژه، در تغییر مدیریت کنترل مربوط به تمرکز . با فرض این که در عمل انگیزه های اقتصادی هستند و نه غالب در شروع فرایند تغییر این مقاله به ویژه در برخی جزئیات مقابله با اقتصاد تمرکز و علم اقتصاد و حرکت به سوی اتخاذ و اجرای روابط کنترل مدیریت افقی. به منظور ایجاد صحنه، بخش زیر شامل شرح مورد کوتاه است. توضیحات تاکید ارتباط عملی این موضوع در این مقاله با ارائه دیدی نسبت به روابط بین تمرکز و تغییر در مدیریت سیستم های کنترل . این است که در یک مطالعه موردی در دانشگاه لیدن ، انجام در سال 1995 است. اسناد مورد مطالعه قرار گرفت و چند نفر در داخل دانشگاه مورد مصاحبه قرار گرفتند . یکی از مصاحبه شوندگان کنترل دانشگاه ، که سر از هم بود نیروی کار به اتهام طراحی یک پیشنهاد برای کنترل مدیریت جدید سیستم خدمات امکانات . با توجه به مطالعه موردی، بخش سوم شامل تعدادی از کلی آرکه تایپ ها و کنترل مدیریت . آرکه تایپ های افقی کنترل مدیریت در علاوه بر این به یک عمودی خلاصه شده است. در بخش چهار و پنج حرکت به سمت تمرکز و به سمت مدیریت افقی سیستم های کنترل توضیح داده و روشن با استفاده از نظریه های اقتصادی ، به ویژه اقتصاد جدید ، نهادی سازمانی . این است که به منظور تولید یک غنی تر انجام می شود درک درستی از اقتصاد متمرکز به اعدام از خدمات و امکانات از horizontalizing کنترل مدیریت . تجزیه و تحلیل ممکن است عقلانیت تایید تصمیمات اتخاذ شده در عمل، اما آن را نیز ممکن است برخی از استدلال های اضافی که توسط پزشکان حرفه ای نادیده گرفته شده ، و یا حتی ممکن است به ضد و نقیض منجر شود نتیجه گیری. در نهایت، در بخش شش برخی از نتیجه گیری در مورد نظری استخراج شده و همچنین اثرات عملی است. علاوه بر این، محدودیت هاینهادی جدید چشم انداز اقتصاد هستند بگذارند .
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  به سوی آرکه تایپ افقی از کنترل مدیریت: چشم انداز اقتصاد هزینه معامله

چکیده انگلیسی

This paper offers an economic explanation of an observed tendency to adopt and (re)design horizontal management control systems. To this end, the paper first describes generic vertical and horizontal management control templates: archetypes of management control. These archetypes draw on bureaucratic control mechanisms and some of them also on a market mechanism. Next, the observed tendency towards horizontalization is explained by making a differential transaction cost economics analysis of the movement towards horizontal archetypes of management control. This is not with the intention to generategeneral normative statements nor to generate a general positive economic theory of choices in management control systems design. Rather, the paper aims at acquiring a richer understanding of the economics of the horizontal direction into which management control systems are developing. In particular, it throws some light on the importance of various transactional and behavioural features for an efficient adoption and tailor-made design of management control systems in practice.

مقدمه انگلیسی

Inside organizations there is a tendency to concentrate the execution, and to centralize the task control, of certain activities and services. Although this tendency is not limited to facilitating and supporting activities, it is here that this tendency most clearly manifests itself. Many supporting and facilitating activities like housing, IT, cleaning services, maintenance and security tend to be separated from the core activities of other organizational units and to be concentrated in so-called ‘shared service centres’. The tendency can also be seen in the context of accounting activities, where some organizations are now considering or have actually realized the concentration and centralization of certain accounting activities into accounting houses. Driven by the need for economies of scale and/or the need to create space for flexibility, quality, speed and punctuality in the firm’s core business processes, and supported by developments in information and communication technology the execution and/or control of these activities is being shifted to a central level. In some cases the centralization process is only a stage in a process that ends with outsourcing the activities. Of course, outsourcing involves the transformation from a relationship within the boundaries of an organization into a relationship in a market. Processes of concentration and centralization encompass changes in the organization’s structure as well as changes in management control relationships. In order to enhance the efficiency and effectiveness of activities in shared service centres, management control relationships will have to be (re)shaped: who will be influencing the performance of the centre and what mechanisms and devices will be used to manage performance from outside the unit? In many cases centralization keeps pace with the adoption and implementation of horizontal management control systems: client– supplier relationships. This is consistent with Otley’s observation that in many organizations, systems of mutual accountability are emerging (Otley, 1994). This paper concentrates, in particular, on management control change related to centralization. Assuming that in practice economic motives are rather dominant in starting a change process the paper will especially deal in some detail with the economics of centralization and the economics of the movement towards the adoption and implementation of horizontal management control relationships. In order to set the scene, the following section contains a short case description. The description underlines the practical relevance of the issue in this paper by providing an insight into the relationships between centralization and change in management control systems. It is based on a case study at Leiden University, conducted in 1995. Documents were studied and several people within the University were interviewed. One of the interviewees was the University’s controller, who was also head of the task force charged with drawing up a proposal for a new management control system for the facilities services. Drawing on the case study, section three contains a number of generic management control archetypes. Horizontal archetypes of management control are outlined in addition to a vertical one. In sections four and five the movement towards centralization and towards horizontal management control systems is explained and clarified by applying economic theory, especially new-institutional organizational economics. This is done in order to generate a richer understanding of the economics of centralizing the execution of facilities services and of horizontalizing management control. The analysis may confirm the rationality of the decisions made in practice, but it may also support some additional arguments that are neglected by professional practitioners, or it may even lead to contradictory conclusions. Finally, in section six some conclusions are drawn about theoretical as well as practical impacts. Furthermore, the limitations of a new institutional economics perspective are articulated.

نتیجه گیری انگلیسی

Projects on centralization and concentration of facilitating activities often encompass change in management control relationships. In this paper, choices of horizontal management control systems were analysed using economic theory, especially organizational economics. An interpretation of the main decisions in a project of centralizing facilities services and of changing management control systems through a TCE-lense provides an insight into the differential consequences of different archetypes of management control in terms of production costs (economies of scale) and transaction costs. Choices of archetypes can be linked to the characteristics of the services involved, the extent of the user’s needs and the level of uncertainty and complexity surrounding the performance of services. The theoretical reasoning does not lead to findings which contradict the actions of the practitioners in the case description. TCE-reasoning can lead a decision maker, who has to decide upon the adoption of management control systems, to choose internal centralization, as in the case of Leiden University. It does have the potential, however, to add some elements to the reasoning of practitioners. First, it emphasizes the link between the adoption and tailoring of (horizontal) management control systems on the one hand, and the activities and transactions they are expected to control on the other hand. Therefore, the theoretical reasoning can lead practitioners to refine their arguments in choosing a management control system, and to differentiate management control systems as the characteristics of the services differ. Second (and closely connected with the first), the theoretical reasoning brings the notion of transaction costs clearly into focus. In addition to economies of scale, a potential impact on transaction costs can be important in choosing between alternative archetypes of management control. Incorporating transactions costs into the analysis implies explicit attention to behavioural risks connected with different archetypes of management control. The analysis was by no means intended to generate general normative statements or, alternatively, a general positive theory on choices of management control archetypes. The intention was just to find out, whether a review through the lenses of TCE would lead to a confirmation of the arguments and line of reasoning of the practitioners, to a possible refinement of the arguments, or to contradictory conclusions. Of course this analysis has its limitations. As Burns and Scapens state, being fundamentally rooted in neo-classical economic theory, transaction cost economics has difficulty in analysing processes of change (Burns and Scapens, 2000, p. 5). Although TCE has the potential to offer an economic rationale for the direction of the change towards horizontal archetypes of management control systems (or the outcomes of processes of adopting and (re)designing management control systems), it does not have the potential to clearly reveal and depict the processes inside the organization, when moving from one stage to another. Old institutional economics is better equipped for this (Scapens, 1994; Burns and Scapens, 2000). TCE furthermore starts from the premise that, for a (boundedly) rational decision maker, there is a deliberate choice regarding organizational forms. Applied to the research topic in this paper, this implies that several alternative management control archetypes are consciously weighed ‘ex ante’ and that the decision maker tries to take an optimal decision. This contradicts notions in new institutional 146 Ed G. J. Vosselman sociology (Powell and DiMaggio, 1991) stating that there is non-choice behaviour in organizations. Whereas through the lenses of transaction cost economics, the adoption of a management control archetype is viewed as the product of purposive choice behaviour based on technical-rational considerations, sociological variants of institutional theory view observed archetypes as the consequences of non-choice behaviour in an embedded institutional environment. This non-choice behaviour is captured by the notion of isomorphism. This means, that organizations just come to imitate each other’s archetypes of management control because they are in the same environments or organizational fields. TCE does not pay any attention to elements from outside the organization that influence changes in management control systems inside the organization. Roberts and Greenwood (1998) in this regard suggest, that although people making decisions on organizational forms seem to be engaged in processes of purposive and deliberate choice, the process is institutionally constrained. Purposive, efficiency-seeking behaviour guides the decision maker’s motives to evaluate the existing archetype of management control and to search for possible alternative archetypes, because they are forced to do so by competitive forces in the market or by the institutional pressure of powerful actors. But during the process there will be preconscious institutional constraints. These constraints (Roberts and Greenwood, 1998, p. 359) imply that the complete set of known archetypes may contain several that are not assessed by decision makers, because they do not match the ‘taken-for-granted’ values and beliefs about appropriateness in that organizational field or in those organizational contexts. To put it differently: the set of ‘legitimated’ alternative archetypes is smaller than the full set of known archetypes. Furthermore, decision makers tend to emulate successful archetypes in the organizational field (mimetic isomorphism). So, organizations may have a bias towards archetypes with a high level of cognitive legitimacy. Decision makers tend to assess the efficiency of different archetypes of management control against the overall performance of observed organizations in their field and to imitate the actions of organizations that are perceived as being successful. Furthermore, the evaluation of the selected set of control archetypes will be dependent on normative requirements, i.e. the existing norms and values, within the organizational field. The decision to adopt a certain archetype of management control will also be made in the presence of postconscious institutional constraints. These constraints consist of coercive pressures or normative pressures to select from the subset of designs those designs currently either endorsed by or adopted by legitimated institutional leaders, consultants or other influential professionals. If decision makers do not act within these constraints, they run the risk of losing legitimacy, which may outweigh any expected efficiency gain. As such, ‘it is possible that postconscious institutional constraints may forestall the adoption of an otherwise more efficient organizational design’ (Roberts and Greenwood, 1998, p. 361). Yet, it may be expected that purposive efficiency seeking choice behaviour will continue to be present in organizations. Professional practitioners like controllers with the responsibility for the economic rationality of the organization will have to try and take some rational decisions on the adoption and (re)design of management control systems. The concluding model (Table 1) in this paper may be of use to them in deciding on the desired outcomes. The model can be refined by using it as a basis for future explanatory case studies providing explanations of the adoption and design of management control Towards Horizontal Archetypes of Management Control 147 systems. Or it can also be used in a constructive approach, as advocated by Kasanen et al. (1993), the model serving as an ‘ex ante theory’ in designing and adopting management control systems in various organizations. These designs might be a first step in generating ‘ex post theory’. By means of reflecting on the actual functioning of designed and implemented management control systems in organizations, an economic theory on the adoption of management control systems can be developed.