دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 19868
ترجمه فارسی عنوان مقاله

محیط خارجی و نقش تعدیل کننده مربوط به جهت گیری بازار صادرات

عنوان انگلیسی
External environment and the moderating role of export market orientation
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
19868 2014 6 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Business Research, Volume 67, Issue 5, May 2014, Pages 740–745

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده 

واژه های کلیدی

1. مقدمه

2. پیشینه نظری و فرضیه های تحقیقی 

1.2 محیط خارجی شرکت های صادرکننده 

2.2 فاصله روانی 

3.2رفتار استراتژیک صادراتی: انطباق& استاندارد سازی آمیزه بازاریابی 

4.2جهت گیری بازاری و نقش آن به عنوان یک عامل تعدیل کننده در فعالیت صادرات 

3.روش

1.3 تحلیل داده و نمونه 

2.3 مقیاس های اندازه گیری 

4.نتایج 

5.بحث و پیامدها 

1.5 پیامدهای علمی

جدول 1 ارزیابی مدل اندازه گیری 

جدول 2 همبستگی های بین ساختارها 

جدول 3 پارامترهای مربوط به آزمایش فرضیه ها

2.5 مفاهیم مدیریتی

6. محدودیت ها و تحقیقات آینده
ترجمه کلمات کلیدی
محیط خارجی - روانشناسی از راه دور - بازارگرایی صادرات - سازگاری بازاریابی - عملکرد صادرات -
کلمات کلیدی انگلیسی
External environment,Psychological distance,Export market orientation,Marketing mix adaptation, Export performance,
ترجمه چکیده
این تحقیق دو هدف اصلی را دنبال می کند. در ابتدا سعی می کند با در نظر گرفتن فواصل روانی بین بازارهای داخلی و خارجی، شکاف دانش موجود در ارتباط با نقش محیط خارجی در رفتار استراتژیک شرکت های صادرکننده را پر کند. هدف دوم شفاف کردن نقش جهت گیری بازار در فعالیت صادراتی است، زیرابررسی کردن منابع نتایج ضد و نقیضی را در اختیار ما قرار می دهد. این مطالعه سعی می کند از طریق آزمایش کردن فرضیه های یک مدل مفهومی که با کمک نمونه ای از 212 شرکت صادراتی اسپانیایی تشکیل شده است، بینش هایی در ارتباط با این مسائل فراهم کند. نتایج به دست آمده به دو نتیجه گیری اصلی منجر شدند: (a) در محیط های آشفته، شرکت های صادراتی که برنامه آمیزه بازاریابی را با نیازهای مربوط به بازارهای خارجی انطباق دهند، به عملکرد صادراتی بهتری در بازارهای بسیار رقابتی و دور از لحاظ روانی دست پیدا می کنند؛ (b) اگرچه جهت گیری بازاری اثری مثبت و مستقیم بر روی عملکرد صادراتی دارد، نقش اصلی آن در پشتیبانی کردن از تصمیم گیری استراتژیک در شرکت های صادرکننده است. علاوه بر این، جهت گیری بازار نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین انطباق آمیزه بازاریابی و عملکرد صادرات، ایفا می کند.
ترجمه مقدمه
کالاهای صادراتی، شیوه های سنتی برای دسترسی به بازارهای خارجی فراهم می کنند. سه رویکرد بیشترین توجه را در نظریه عوامل تعیین کننده و عواقب فعالیت های صادراتی، جلب کرده اند. در ابتدا، دیدگاه مبتنی بر منابع بر روی دارایی های شرکت -خاص مانند تجربه، اندازه و قابلیت های شرکتی تمرکز می کند که انتخاب های استراتژیک را محدود می کنند. دوم، الگوی ساختار-رفتار-عملکرد فرض می کند اساساً دو مجموعه مهم از شرایط مقدم بر روی عملکرد صادراتی (EP)تأثیرگذار هستند: (a) خصوصیات ساختاری مربوط به بازارهای شرکت صادراتی؛ و توانایی شرکت برای دستیابی و حفظ مزایای موقعیتی از طریق پیاده سازی مؤثر و کارآمد برنامه ریزی استراتژی رقابتی. سوم، الگوی رابطه ای میتواند شبکه ای ازتعاملات تجاری را بازرسی کرده و گسترش صادرات را به عنوان توسعه متوالی روابط با خریداران خارجی در نظر گیرد؛ اما این سه رویکرد فرض می کنند موفقیت فعالیت های صادرات وابسته به عوامل مشروط (اقتضایی) مانند عوامل مرتبط با محیط خارجی سازمان هستند. در هر صورت، به دلیل شکاف دانش قابل توجهی که در تحقیقات مرتبط با فعالیت های صادراتی وجود دارد، گسترش دادن مقیاس آن ضرورت خواهد داشت. پر کردن این شکاف یکی از اهداف این مقاله است. بنا براین، نویسندگان این مقاله اثر اعمال شده توسط محیط خارجی بر روی رفتار استراتژیک شرکت های صادر کننده را تحلیل می کنند. علاوه براین، مقاله ما فاصله روانی تصور شده توسط مدیران صادراتی بین بازارهای داخلی و خارجی را در نظر می گیرد. موفقیت شرکت های فعال در یک محیط معین وابسته به جهت گیری استراتژیک سازمان است و این موفقیت با درجه جهت گیری بازار ارتباط دارد. در زمینه فعالیت های صادراتی، بسیاری از نویسندگان فرض میکنند جهت گیری بازار صادرات (RMO) نقشی کلیدی در فعالیت های صادراتی ایفا می کند، زیراEMOکنترل کننده رفتار استراتژیک سازمان‌ها، دستیابی به مزایای رقابتی پایدار در بازارهای خارجی و EPاست. با وجود این، در سال های اخیر برخی از محققان دامنه واقعی نقش مربوط به دانش کنونی EMO را مورد بازبینی قرار داده اند. این دیدگاه ناشی از نتایج ضد و نقیض از چشم انداز استراتژیک و از چشم انداز EP است. این وضعیت بحث مهمی را در جامعه علمی خلق کرده است؛ یک شکاف تحقیقاتی در ارتباط با نقش صحیح جهت گیری بازاری نسبت به فعالیت صادراتی وجود دارد. در این زمینه، سؤالات زیر منعکس کننده هدف دوم این مقاله هستند: نقش واقعی EMO در فعالیت های صادراتی چیست؛ و تأثیرآن بر روی رفتار استراتژیک و EP چیست؟ این مقاله دارای پنج قسمت دیگر است. بعد از مقدمه، بخش دوم چارچوب نظری تحقیق را تشکیل داده و مدل مفهومی و فرضیه ها را پیشنهاد می کند. بخش سوم روش شناسی تحقیق، جزئیات نمونه و ابزارهای تحلیل داده برای تحلیل تجربی را شرح می دهد. بخش چهارم نتایج را ارائه کرده و بخش پنجم نتیجه گیری های اصلی و پیامدهای مدیریتی این نتایج را بیان می کند. در نهایت، بخش ششم خلاصه ای از پیامدهای مهم مطالعه و توصیه ها برای تحقیقات آینده را فراهم می کند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  محیط خارجی و نقش تعدیل کننده مربوط به جهت گیری بازار صادرات

چکیده انگلیسی

This research has two main objectives. The first is to fill the knowledge gap on the role which the external environment plays in the strategic behavior of exporting companies, taking into account the psychological distances between the domestic and foreign markets. The second aim is to clarify the role that market orientation plays in export activity, since the literature review shows conflicting results. The study provides insight into these issues through hypothesis testing of a conceptual model using a sample of 212 Spanish exporting companies. The results lead to two major conclusions: (a) in turbulent environments, exporting firms adapting the marketing mix program to the needs of foreign markets obtain a better export performance in highly competitive and psychologically distant markets; (b) although market orientation has a direct and positive effect on export performance, its main role is to support strategic decision making in exporting companies. In addition, market orientation moderates the relationship between marketing mix adaptation and export performance.

مقدمه انگلیسی

Exports provide the traditional means of access to foreign markets. Three approaches receive the most attention in the theory on the determinants and consequences of export activity. First, the resource-based view focuses on firm-specific assets such as firm experience, size, and competencies that restrain strategic options (Morgan, Kaleka, & Katsikeas, 2004). Second, the structure–conduct–performance paradigm postulates that, essentially, two significant sets of antecedents affect export performance (EP): (a) the structural characteristics of the export firm's markets (Zou & Cavusgil, 2002); and (b) the firm's ability to achieve and sustain positional advantages in foreign markets through the efficient and effective implementation of competitive strategy planning (Morgan & Strong, 2003). Third, the relational paradigm inspects the network of business interactions and views of export expansion as the sequential development of relationships with foreign buyers (Leonidou, 2003). These three approaches, however, assume that the success of export activity depends on contingent factors such as those associated with the external environment of the organization. Nevertheless, to progress in export activity research, a broadening of its scope is still necessary because of the significant research gap (Cadogan, Sundqvist, Puumalainen, & Salminen, 2012). Filling this gap is one of the aims of this paper. Thus, the authors analyze the effect that the external environment exerts on the strategic behavior (adaptation vs. standardization) of exporting companies. In addition, the study takes into account the psychological distance export managers perceive between the domestic and foreign markets. The success of firms operating in a given environment depends on the strategic orientation of the organization, and this success has to do with the degree of market orientation (Navarro, Acedo, Losada, & Ruzo, 2011). In the context of export activity, many authors assume that export market orientation (EMO) plays a key role in export activity because EMO controls the strategic behavior of organizations, the achievement of sustainable competitive advantages in foreign markets, and EP (Cadogan, Kuivalainen, & Sundqvist, 2009). In recent years, however, certain scholars have questioned the veracity of the extant knowledge of EMO's true role. This view owes to contradictory results from a strategic point of view and from an EP standpoint (Chung, Wang, & Huang, 2012). This situation gives rise to an important debate in the scientific community; a research gap arising concerning the true role of market orientation with regard to export activity. In this context, the following questions reflect the second objective of this research: what role does EMO truly play in export activity; and what is its influence on strategic behavior and EP? This paper has five further sections. Following this introduction, the second section lays out the theoretical framework of the research, proposing the conceptual model and hypotheses. The third section expounds the research methodology, details of the sample, and data analysis tools for the empirical analysis. The fourth section presents the results, and the fifth deals with the main conclusions and managerial implications of these results. Finally, the sixth section provides an outline of the main limitations of the study and openings for future research.