دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42110
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیر گرایش بازاریابی رابطه مند برارزش ویژه برند دربانک ها

عنوان انگلیسی
The influence of relationship marketing orientation on brand equity in banks
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
42110 2015 9 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 26, September 2015, Pages 14–22

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده 
کلمات کلیدی
1.مقدمه 
2. بررسی پیشینه 
2.1. گرایش بازاریابی رابطه  مند 
2.2. ارزش ویژه برند
2.3. نظریه بنیادین 
2.4. تأثیر جهت گیری بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند در بانک ها 
2.5. ابعاد جهت گیری بازاریابی رابطه مند و تأثیر آنها بر ارزش ویژه برند 
3. روش 
3.1. نمونه 
جدول 1. پروفایل دموگرافیک پاسخ دهندگان ( تعداد = 902) 
.2. مقیاس ها و ابزارها
4. تحلیل و نتایج 
4.1 مدل سنجش 
جدول 2. خلاصه مدل ارزیابی 
جدول 3. آمار توصیفی وماتریس همبستگی برای سازه های این تحقیق 
4.2. سوگیری روش مشترک 
4.3. ارزیابی فرضیه ها
 جدول 4.نتایج ارزیابی فرضیه ها 
جدول 5.نتایج ارزیابی فرضیه ( ابعاد گرایش بازاریابی رابطه  مند  بر ارزش ویژه برند)
5. بحث و نتیجه گیری 
6.  توصیه هایی برای نظریه وعمل 
7. محدودیت ها و دستورالعمل ها برای تحقیقات آینده 
ترجمه کلمات کلیدی
گرایش بازاریابی رابطه مند ، ارزش ویژه برند ، ابعاد گرایش بازاریابی رابطه مند ، بانک ها، نظریه مبادله اجتماعی
کلمات کلیدی انگلیسی
Relationship Marketing Orientation (RMO); Brand Equity; Dimensions of RMO; Banks; Social exchange theory
ترجمه چکیده
درطی چند دهه گذشته، فلسلفه تجارت از گرایش بازاریابی به گرایش بازاریابی رابطه مند تغییر مسیر داده است. سازمان های خدمت محور، همچون بانک ها، به شکلی روز افزون وبه منظور ارتقای الگوهای مدیریتی برندنشان همچون وفاداری به برند و تصور از برند، گرایش بازاریابی رابطه مند را مورد استفاده قرار می دهند. این موضوع به شناسایی نام برندشان و ارزش افزوده آن منجر می شود. هدف اصلی این مقاله، جستجوی تأثیر گرایش بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری است. همچنین این مطالعه به بررسی تأثیر ابعاد گرایش بازاریابی رابطه مند ( اعتماد، تعلق، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و مقابله به مثل) بر توسعه ارزش ویژه برند در بانکها می پردازد. ارزیابی رابطه بین گرایش بازاریابی رابطه مند و ارزش ویژه برند برمبنای نظریه مبادله اجتماعی قرار گرفته است.نمونه از 1400 مشتری بانک تجارت سری لانکا تشکیل شده است. دو مرحله اصلی برای تحلیل وجود داشت : ارزیابی مدل سنجش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ارزیابی فرضیه ها. یافته ها نشان داد که گرایش بازاریابی رابطه مند به شکلی مثبت، توسعه ارزش ویژه برند دربانک ها را افزایش داد. از ابعاد گرایش بازاریابی رابطه مند مورد بررسی قرار گرفته، اعتماد، ارتباط، ارزش مشترک و همدلی به شکلی معنادار ارزش ویژه برند را افزایش می دهد. نتایج این یافته ها درنظریه و عمل پیشنهاد شده است. یافته های این مطالعه دارای کاربردهای عملی برای افزایش ارزش ویژه برند بانک ها و دیگر موسسات مالی ازطریق تقویت الگوهای بازاریابی رابطه مندشان است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تأثیر گرایش بازاریابی رابطه  مند برارزش ویژه برند دربانک ها

چکیده انگلیسی

• This study investigates the influence of Relationship Marketing Orientation (RMO) on Brand Equity in banking industry.• This study also examines the influence of the dimensions of RMO (trust, bonding, communication, shared values, empathy and reciprocity) on Brand Equity in banks.• The findings showed that RMO positively influenced the development of Brand Equity in banks.• Of the dimensions of RMO, Trust, Communication, Shared Values and Empathy enhanced Brand Equity.During the last few decades, business philosophy has shifted from marketing orientation to Relationship Marketing Orientation (RMO). Service-oriented organizations, such as banks, increasingly apply RMO to enhance their brand management practices, such as brand loyalty and brand image. This in turn creates an identity for their brand name and adds value to it. The main purpose of this study is to investigate the influence of RMO on Brand Equity in the banking industry. This study also examines the influence of the dimensions of RMO (trust, bonding, communication, shared values, empathy and reciprocity) on the development of Brand Equity in banks. Social exchange theory underpins this examination of the relationship between RMO and Brand Equity. The sample comprised 1400 commercial bank customers from Sri Lanka, and the surveys were administered for data collection. There were two main stages to the analysis: testing the measurement model using confirmatory factor analysis and testing the hypotheses. The findings revealed that RMO positively influenced the development of Brand Equity in banks. Of the dimensions of RMO examined here, Trust, Communication, Shared Values and Empathy significantly enhanced Brand Equity. The implications of these findings for theory and practice have been suggested. The findings of this study have practical applications for enhancing the Brand Equity of banks and other financial institutions by strengthening their relationship marketing practices. This study also suggests some insightful directions for future research.